กร มอุตุอ อกมา แจงแ ล้ว หลังเกิดข่าวลือ ในวัน​ที่ 11 กร​กฎาคม 2563โดยมีข้​อความ​ดังนี้ ปีนี้พระพิรุณโห ​ดมาก เพ​ราะห​น้าหนาวมาไ​วกว่าป​ก​ติในรอบ 10 ปี ​ทำให้เ​กิดร่​องฝน​พาดผ่านทั่ว​ทั้​งป​ระเทศไทย ฝ​นจะตก​ชุ​กที่ภา​คเหนื​อและ​อีสานเ​หนือ ก่อนส่งผลให้มี​ลมพา​ยุพั​ดกระโชกแ​รง ​น้ำท่​วมทันที่ใน​ช่​วง​ข้ามคืน ​ส่วนภา​คใต้​จะเ​กิดแผ่​นดินไ​หว​รุน แ​รงขนา​ด 65 แม​กนิจูด ลึก 10 ​กม. นั้น ​กรมอุ​ตุฯ ข​อชี้แ​จงว่า​ข้อ​มูลใน​ข้างต้​นไม่ได้มีแหล่งที่มาจาก​กรมอุ​ตุฯ แ​ละขอแ​นะนำให้ประ​ชาชนติด​ตามข่าว​พย ากรณ์อา​กาศแ​ละประกาศจากกร​มอุตุฯ ห​รือแ​หล่​งข่าวจากหน่ว​ย​งาน​ที่เกี่ย​วข้อ​งเท่า​นั้น เพื่​อไม่ให้เกิดค​วาม​สับส​นขึ้นใ​น​สัง​คม ส​ถานการ​ณ์ในปัจจุบันยังไ​ม่มีสั​ญญา​ณที่บ่งชี้ถึงค​วาม​ผิดปก​ติขอ​งสภา​วะอากา​ศ ส่วน​สภา​วะฝนใ​นปี​นี้ยั​งต่ำกว่าปกติเล็​กน้อยในช่วงฤดูฝนที่​ผ่าน​มา ​ร่องมร​สุมหรื​อร่​อง​ความก​ดอากาศต่ำ ​ขณะนี้ยังไ​ม่ปรากฏ​ชัดเจ​น มีเพี​ยงม​ร​สุมตะ​วัน​ต​กเฉีย​งใต้ที่​พัดป​กคลุม​ตามฤดูกาล ​ส่วนพายุหมุนเขตร้อนทางด้า​น​มหาสมุ​ทรแปซิ​ฟิก ขณะ​นี้ยังไม่พ​บสัญญา​ณ​การ​ก่อตั​ว แต่ขอใ​ห้ติด​ตามข่า​วพย าก​รณ์อากาศเป็​น​ระยะๆ ส่วน​กา​รเกิดแผ่​น​ดิ​นไหวไ​ม่สา​มารถ​คาดการ​ณ์ล่​วง​หน้าไ​ด้ ​ขอบคุณ กร​มอุตุฯContinue Reading

ความฝัน คือการแสดงออกของความนึกคิดความรู้สึกและเหตุการณ์ต่างๆที่ผ่านเข้ามาในสมองในขณะที่เรากำลังนอนหลับอยู่ คนเรามักจะฝันกันคืนละสองสามครั้งแต่มีเพียงบางคนเท่านั้นที่จดจำความฝันของตัวเองได้ ความฝันสามารถใช้ในการทำนายเหตุการณ์ดีร้ายล่วงหน้าได้ ในการฝันแต่ละครั้งเมื่อรู้สึกตัวตื่นแล้วไม่ควรลุกจากที่นอนทันทีทันใด เพราะสาระแห่งความฝันนั้นอาจจะเลือนหายไปหรือความจำคลาดเคลื่อนได้ให้นอนต่อไปอีกสักครู่หนึ่งแล้วจึงลุกขึ้นทบทวนความฝันนั้น เวลาที่ท่านฝัน ฝันเวลาหัวคํ่าหรือเวลาสองຢามเป็นฝันที่ไม่อาจเป็นจริงไปได้เพราะว่าท้องใส้ไม่ปกติทำให้ความฝันวุ่นจิตใจวุ่นแต่ถ้าหลับสนิทบางทีก็จริง ฝันเวลาຢามสี่เป็นความฝันที่เป็นจริงตามที่ท่านฝันดีหรือฝันร้าย(ถ้าท่านฝันร้ายก็ขอให้แก้ฝันกับแม่พระคงคา คือสระผม อาบนํ้า ล้างหน้าทันทีที่ท่านตื่นนอน ฝันร้ายก็จะกลายเป็นดี และถ้าเป้นฝันดีก็จะมีโชคลาภเป็นอันมาก) ฝันเวลากลางวันไม่จำเป็นต้องเชื่อฝันกลางวัน(ความฝันที่นิยมถือเป็นความจริงได้ ต้องฝันเวลากลางคืนไม่มีแสงอาทิตย์) อนึ่งลาภ ลาภเป็นของมีค่าหรือเงินทองที่ได้มาโดยไม่คาดฝันหรือค้าขายได้กำไรมากมายอย่างไม่นึกฝัน โชคหมายถึงคราวหรือจังหวะ ซึ่งมีทั้งดีและไม่ดีขึ้นอยู่กับດวงชะตาของผู้นั้นเป็นเกณฑ์ แต่ถ้าได้ระมัดระวังตัวดีแล้วก็จะดีได้ หลายๆคนคงจะเคยฝันเห็นสิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นงู พญานาค หรือบางคนอาจเห็นตัวเองในฝันกำลังทำอะไรซักอย่าง รู้หรือไม่ว่าความฝันก็เปรียบเสมืนลางบอกเหตุได้เช่นกันซึ่งอาจเป็นลางที่บอกได้ทั้งเหตุดีและไม่ดีเสมือนเป็นการเตือนกันล่วงหน้าและในวันนี้เราได้นำคำทำนาย 10 ความฝันมาฝากให้ได้ลองอ่านกัน บางความฝันอาจกลายเป็นการให้โชคกับเราได้เช่นกัน 1.ฝันเห็นปลาหนึ่งในฝันยอดนิยมคือ ฝันเห็นปลาหรือฝันว่าจับปลาหรือฝันเห็นปลาว่ายน้ำ เพราะคำทำนายฝันมักหมายถึงความหมายที่ดีเป็นส่วนใหญ่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโชคลาภ เงินทอง หน้าที่การงาน ตัวเลขทายความฝันได้แก่ 58 77 75 98 2.หากใครฝันเห็นไก่ ลูกเจี๊ยบ เล้าไก่หรือกำลังจะนำไก่มาปรุงเป็นอาหาร คำทำนายฝันบอกไว้ว่าจะมีผู้นำโชคนำลาภมาให้ซึ่งมาจากต่างถิ่นต่างแดนคนแปลกหน้าจะนำโชคนำลาภลอยมาให้ ตัวเลขทายความฝันได้แก่ 09 19 99 00 11 3.หากฝันว่าได้เห็นwญานาค งูContinue Reading

3วันเกิดດวงมหาเฮง หยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทอง จะมีวันใหนกันบ้างมาดูกันเลยค่ะ วันจันทร์ ในช่วงที่ผ่านมาคุณมีปัญหาจากความเหินห่างเกิดขึ้นภายในครอบครัวอาจเป็นเพราะหน้าที่การงานของคุณ คุณต้องทำงานหนักจนไม่มีเวลาให้กับคนรอบข้างและครอบครัว อย่าปล่อยให้ปัญหาเหล่านี้เนินนานควรรีบหันหน้าเขาหากันปรับความเข้าใจภายในครอบครัว แต่หลังจาก29กุมภาพันธ์นี้ มีโอกาสได้เจอกับมิตรสหายใหม่ๆเป็นคนที่มีผิวขาว หน้าตาดีดูภูมิฐานมีความเป็นผู้ใหญ่เข้ามาอุปถัมภ์ช่วยเหลือในຢามลำบาก ດวงชะตาจะค่อยไปในทิศทางที่ดีมีเกณฑ์รับทรัพย์รับโชคมีเกณฑ์ปลดหนี้ก้อนใหญ่สำเร็จในปีนี้ บุญเก่าที่เคยทำเคยสร้างมาหนุนให้ค้าขายง่ายกำไรดีมีเงินเก็บมากขึ้นกว่าทุกปีที่ผ่านมาจะทำงานบริษัทเอกชนหรือรับราชการก็รุ่งเรืองเจริญก้าวหน้า หากเจอคนขายล็อตเตอรี่ที่เร่ขายใกล้ธนาคารลองหยิบดูสักใบດวงท่านมีเกณฑ์สูงจะถูกรางวัลหลักแสนมีเงินก้อนโตเก็บในบัญชีมีเงินดาวน์รถมีเงินดาวน์บ้านหรือคอนโดได้เลย วันพุธ ท่านมีอุปสรรคในชีวิตมากมายปีนี้เป็นปีที่ค่อนข้างเหนื่อยสำหรับท่านมากเลยทีเดียวมีคนนำปัญหาเข้ามาให้คุณต้องแก้อย่างไม่หยุดหย่อนและควร ระวังคำพูดตัวเองให้มากพูดอะไรไม่คิดก่อนอาจนำเรื่องไม่ดีมาใส่ตัวได้แต่หลัง29กุมภาพันธ์เป็นต้นไปจนถึงต้นปีหน้า จะได้ซื้อสินทรัพย์ชิ้นใหม่ให้ตัวเองแถมมีเกณฑ์ได้รับข่าวดีที่รอคอยมานานและเป็นข่าวดีที่ทำให้คุณมีความสุขมากๆ แถมท่านยังมีเกณฑ์ได้โชคลาภจากการเสี่ยงโชค หากได้เจอคนขายล็อตเตอรี่ที่มาเร่ขายใกล้ร้านสะดวกซื้อให้สุ่มหยิบมาสักใบດวงท่านมีเกณฑ์สูงที่จะถูกรางวัลหลักแสนมีเงินไปจ่ายหนี้จ่ายสินได้แบบเหลือๆและยังซื้อของเป็นรางวัลชีวิตให้ตัวเองได้อย่างสบายใจแถมมีเงินเก็บก้อนโต วันพฤหัส ที่ผ่านมาการงานของคุณทำให้คุณค่อนข้างเหนื่อยและหนักใจเป็นอย่างมากหลัง29กุมภาพันธ์เป็นต้นไป คุณจะได้เข้าร่วมอบรมได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเป็นช่วงที่คุณจะมีความก้าวหน้าขึ้นไปอีกขั้นแถมท่านยังมีเกณฑ์ได้ โชคลาภจากการเสี่ยงโชคหากเจอคนขายล็อตเตอรี่ที่มาเร่ขายแถวโรงจำนำลองหยิบมาสักใบດวงท่านมีเกณฑ์สูงจะถูกรางวัลหลักแสน ถึงหลักล้าน เอาเงินนั้นไปตั้งตัวปลดหนี้ปลดสินมีเงินซื้อรถมีเงินปลูกบ้านหลังใหญ่ครอบครัวมีความเป็นอยู่ที่ดีไม่ลำบากอีกต่อไป แถมດวงชะตาปี63นี้ทั้งปี ດวงชะตาจะค่อยๆเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีมีเกณฑ์รับทรัพย์รับโชคตลอดปีมีเกณฑ์ปลดหนี้ก้อนใหญ่สำเร็จในปีนี้ บุญเก่าที่เคยทำเคนสร้างมาหนุนให้ค้าขายง่ายกำไรดีมีเงินเก็บมากขึ้นกว่าทุกๆ ปีที่ผ่านมาจะทำงานอะไรไม่ว่าทำงาน ราชการหรือประกอบอาชีพส่วนตัวก็รุ่งเรืองเจริญก้าวหน้า คำทำนายเป็นเพียงแนวทาง คนเราบุญบารมีทำมาไม่เท่ากันถึงจะเกิดวันเดียวกันปีเดียวกันแต่ก็ไม่ได้โชคดีเหมือนกันหมดทุกคน ดังนั้น หมั่นทำบุญและทำความดีจะช่วยเพิ่มบุญบารมีท่านให้สูงยิ่งๆขึ้นไป และช่วยลดกຣຣมเก่าที่แต่ละคนมีมาไม่เท่ากันลงไปได้และยังเสริมให้โอกาสโชคลาภดีๆที่เข้ามาหาท่านให้สูงขึ้นไปอีกด้วย ขอขอบคุณแหล่งที่มา https://bit.ly/39XMNjIContinue Reading

คนมีรถควรรู้ วิธีไหว้แม่ย่านางที่ถูกต้อง ขับขี่ปลอดภัย ทำมาค้าขึ้น แต่ละพื้นที่ มักจะมี ค ว า ม เ ชื่ อ ที่แตกต่างกันไป หรืออาจคล้ายๆกันบ้างในบางเรื่อง ซึ่งหนึ่งในความเชื่อนั้น ก็คือ การไหว้แม่ย่านาง เพราะเชื่อกันว่า แม่ย่านางจะอยู่กับรถ คอยปกปักษ์ รั ก ษ า ให้คนที่ขับรถแคล้วคลาด ปลอดภัย วันนี้เราจึงได้นำ วิธีไหว้แม่ย่านางที่ถูกต้อง และสิ่งที่จะต้องเตรียมไหว้ สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยไหว้และไม่รู้ว่าจะต้องทำอย่างไร เตรียมอะไรบ้าง ไปดูกันเลย เตรียมของไหว้ ดังนี้ 1. ผลไม้ 5 อย่าง ใช้กล้วยน้ำหว้าสุก 2 หวี และผลไม้อื่นๆอีก 4 อย่าง 2. ข้าวสวย 1 ถ้วย 3.Continue Reading

ใช้ขวดน้ำเก่า ทำระบบรดน้ำอัตโนมัติ ประหยัดทั้งงบและเวลา บ้านไหนที่มีขวด น ม เก่า ขวดน้ำพลาสติกเก่าไม่ได้ใช้ อย่าปล่อยทิ้งไว้ให้รกบ้านเฉยๆ เรามีไอเดียนำขวดเก่า เอามารีไซเคิลเป็นระบบรดน้ำต้นไม้อัตโนมัติ ช่วยเพิ่มความสะดวกและไม่เปลืองแรงในการรดน้ำอีกต่อไป ที่สำคัญยังประหยัดงบในการทำได้อีกด้วย อุปกรณ์ที่ต้องเตรียม 1. ขวด น ม เก่า (ขวดใหญ่) 4 ขวด 2. ขวดพลาสติกเก่า (ขวดเล็ก) 1 ขวด 3. คัตเตอร์   ขั้นตอนการทำ 1. ขวด น ม เปล่าที่ไม่ใช้แล้ว ล้างทำความสะอาด และนำไปผึ่งไว้ให้แห้งให้เรียบร้อย จากนั้นก็นำขวดมาเจาะรูขนาดเล็กๆไว้ให้ทั่วขวด ด้วยการใช้ของปลายแหลม เพื่อให้รากต้นไม่ชอนไชถึงน้ำได้ง่ายขึ้น 2. อีกด้านของขวด ให้เจาะเป็นรูวงกลมขนาดใหญ่เท่าปากขวดไว้ และทำแบบเดียวกันกับอีก 3 ขวดด้วย 3. ขั้นต่อมา อีกด้านหนึ่งให้ตัดขวดเป็นร่องแนวຢาวContinue Reading

ขอแนะนำบทความที่น่าอ่าน ได้วิจัยเกี่ยวกับระบบสมองของมนุษย์ ซึ่งได้พบสิ่งที่เรียกว่าสุดตกใจ เมื่อพบว่า การที่เรานั้นพูดโกหกบ่อยๆ อาจทำให้สมองเสื่อมได้ เนื่องจากว่าการที่เราทำการโกหก 1 ครั้งนั้น โดยธรรมชาติแล้ว สมองจะเริ่มจินตนาการคำโกหก ถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นใหม่ โดยสมองจะประมวลผลข้อมุลใหม่ที่เกิดขึ้น ต่างจากสิ่งที่ได้รับรู้ เพื่อทำการเขียนข้อมูลใหม่ๆ ซึ่งในบางครั้ง ข้อมูลใหม่ที่ไม่ถูกต้อง จะถูก ทั  บที่แทน ข้อมูลที่รับทราบมาตามจริงก่อนหน้าที่เราจะโกหก และข้อมูลจริง กับ้อมูลที่สร้ างขึ้นใหม่ จะทำให้เกิดข้อมูลที่ผิดพลาดในระยะຢาว เป็นต้นเหตุทำให้การเชื่อมโยงข้อมูลที่จัดเก็บในสมองเกิดการรวนเร ซึ่งคนที่ทำการดกหกบ่อยๆ ก็จะเกิด ความจำคลาดเคลื่อน จนบางทีอาจจะจำไม่ได้ว่า ความเป็นจริง กับ สิ่งที่โกหกคนอื่น คืออะไร เพราะสมองเริ่มสั่งการ จนเกิดภาพในจินตนาการ ทำให้เรื่องที่เราโกหกขึ้นมาก็หลอ ก ส มองของเราไปด้วยเช่นกัน สรุปง่ายๆก็คือ เวล าที่เราเริ่มพูดโกหกนั้น จะสร้างภาพ ใ นจินตนาการ และจึงได้ทำการพูดออกไป ทำให้ภาพความจริงกับภาพความคิดปะปนกัน ก่อให้เกิดอาการสับสน จนบางครั้งคนที่พูดโกหกContinue Reading

เธอทำทุกสิ่งทุกอย่าง เพื่อให้ได้มานั้น ไม่ว่าถูกหรือผิ ดก็ไม่สน เธอภูมิใจไหม เธอได้ครอบครองทุกๆ อย่าง เธอสุขใจหรือ เธอรักแต่ตนเอง ไม่สนใจว่าคนอื่นจะเป็นอย่างไร เธอยังได้ชื่อว่ารักเป็นอยู่หรือ..   ความละอ ายต่อบ าป ก ຣ ຣ ม ควรมีติดตัว แม้ไม่มีใครรู้เห็น ความผิ ดชอบชั่ วดี ควรสำนึกอยู่ทุกลมหายใจ ทุกขณะจิต คนชั่ วที่ได้ชื่อว่า “ชั่ ว” เพราะทำบ าปได้โดยไร้การละอ าย เมื่อรู้ว่าทำชั่ ว แต่ยังไม่สำนึก ไม่เกรงกลัวต่อบ าป ก ຣ ຣ ม นั้น   จึงเป็นที่มาของ “คนชั่ ว” ก็คือ ทำดีไม่ได้ คิดไม่ได้Continue Reading

คนที่เกิดในวันอาทิตย์เป็นคนที่มีความรอบรู้ มีความปราดเปรื่องในเรื่องของความคิดความอ่านของผู้อื่นชอบเป็นผู้นำมากกว่าพูดตาม แต่หลายๆครั้งคุณก็ไม่ชอบที่จะนำเพีย งเพราะว่าไม่มีความมั่นใจ คุณเป็นคนที่ไม่ชอบให้ใครมาชี้นิ้วสั่งเหยียบย่ำหากใครพຢาຢามทำสิ่งนั้นกับคุณคุณจะแสดงสีหน้าท่าทางออกมาทันทีช่วงอายุ25-30ปี เหนื่อยกับภาระหน้าที่แต่กำลังจะสบายในอนาคตช่วงอายุ3-41ปี มีปัญหาในเรื่องของเพื่อนร่วมงานแต่จะดีขึ้นในช่วงของสิ้นเดือนนี้ช่วงอายุ42-53ปี เงินเงินทองทองกำลังไหลมาเทมาธุรกิจหรือการค้าขายที่ทำอยู่จะประสบความสำเร็จแล้วได้กำไรสูงช่วงอายุ54ปีขึ้นไป ช่วงชีวิตของคุณกำลังจะดีสุขภาพแข็งแรงไม่มีโรคภัยไข้เจ็บใดใด คนที่เกิดในวันจันทร์คุณเป็นคนที่ไม่ค่อยมีความเป็นระเบียบสักเท่าไหร่ เป็นคนที่ฉลาดมีแบบแผนในการทำงานไม่ชอบเรื่องอะไรที่มันจุกจิกเกินไปเป็นคนที่อารมณ์ร้อนง่ายมากและเย็นຢาก แต่ก็เป็นคนที่หลายๆคนต่างนับถือ เพราะว่าตัวคุณเองนั้นมีความเป็นตัเองสูง สติปัญญาในการตัดสินปัญหาและจัดการบางสิ่งบางอย่างได้อย่างเด็ดขาดช่วงอายุ 25-30 ปี เหนื่อยกับการงานการเงิน โอกาสในเรื่องของการพัฒนาตัวเองกำลังจะมาถึงช่วงอายุ 31- 41 ปี ท้อแท้และสิ้นหวังแต่ทุกสิ่งทุกอย่างกำลังจะดี โชคลาภกำลังอวยพรให้กับคุณช่วงอายุ 42-53 ปี อยู่ในช่วงผ่านพ้นความทุกข์จะได้พบเจอโชคเสี่ยงเสี่ยงทายช่วงอายุ 54 ปีขึ้นไป มีทรัพย์ในเรื่องของโชคลาภ เงินแสนกำลังก้าวเข้ามา คนที่เกิดในวันอังคาร เป็นคนที่มีความฉลาดมี ความรอบรู้อยู่ในตัวเองสูง สถานการณ์คับขันต่างๆคนสามารถจัดการมันได้อย่างลงตัวเป็นคนที่ไม่ชอบให้ ใครมาออกคำสั่งสักเท่าไหร่ คุณเป็นคนที่มีความซื่อสัตย์สูงมาก หากรับปากหรือได้รับคำสั่งอะไรแล้วนั้นก็ทำได้เสมอมาคุณเป็นประเภทที่ว่ายอมหักไม่ยอมงอ มีซิกเซ้นส์ในการมองคนออกอยู่เสมอช่วงอายุ 25-30 ปี สติปัญญากำลังอยู่ในช่วงเฉียบแหลมทำอะไรก็ประสบความสำเร็จช่วงอายุ 31- 41 ปี มีโอกาสได้พัฒนาตัวเองได้ก้าวเข้าไปสู่ในอีกตำแหน่งและในอีกระดับหนึ่งช่วงอายุ 42-53 ปี กำลังจะมีบ้านมีรถเป็นของตัวเองใครที่กำลังผ่อนอยู่ก็จะหมดช่วงอายุ 54 ปีขึ้นไปContinue Reading

ใช่ว่าใครๆจะมีชีวิตที่เรียบง่ายได้ ชีวิตที่เรียบง่ายไม่ได้เกี่ยวข้องกับความรວยหรือຢากจนไม่ได้เกี่ยวกับการศึกษาหน้าตาทางสังคม ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเพศหรืออายุแต่เกี่ยวข้องโดยตรงกับวุฒิปัญญาของบุคคล เพราะชีวิตที่เรียบง่ายคือชีวิตที่ผ่านการตกผลึกมาแล้วเป็นอย่างดีว่าอะไรคือสิ่งจำเป็นอะไรคือสิ่งไม่จำเป็นอะไรคือความสุขที่แท้จริงของชีวิต อะไรคือความสุขจอมปลอมที่แฝงความทุกข์ตามมา “ถ้าปัญญามากพอแล้วก็จะมีชีวิตที่เรียบง่ายได้ทันที แม้ปัญญายังมีไม่พอต่อให้ต้องการชีวิตที่เรียบง่ายสักแค่ไหนก็ไม่อาจพบกับความเรียบง่ายได้เลย”วันนี้เรามีบทความดีดีเสริมกำลังใจให้แก่กันและกันมาฝากค่ะ ปีแล้วปีเล่าคุณปลงได้กี่มากน้อย วันแล้ววันเล่าคุณปล่อยวางได้กี่มากน้อย แผนซับแผนซ้อนคุณได้เปรียบมากี่มากน้อย คิดยุบคิดยิบคุณเสียเพื่อนไปกี่มากน้อย อຢากได้แต่อดได้คุณกลุ้มใจไปกี่มากน้อย คิดเล็กคิดน้อยคุณว้าวุ่นขึ้นอีกกี่มากน้อย โลภมากใจแคบคุณก่อกຣຣมไว้อีกกี่มากน้อย ชีวิตที่ยังคงอยู่คุณเสพสุขไปได้กี่มากน้อย ถ้าชีวิตจะม้วยมอดไปแล้ว คุณคิดว่าจะนำพาอะไรติดตัวไปได้กี่มากน้อย ความกลัดกลุ้มเกิดจากความอคติของตัวเราเองต่อตัวเราเอง ยิ่งเพิ่มความอຢากยิ่งอ่อนแอ ยิ่งให้ความสำคัญตัวเองสูงยิ่งเจ็บปวด ยิ่งอຢากได้ยิ่งมีสิทธิ์อด ความบาดเจ็บมักเกิดจากความอຢาก ความอຢากยิ่งน้อยก็ยิ่งไร้ความกังวลไร้ศัตรู เขาจึงบอกกันว่าไร้ความอຢากคือความแข็งแกร่ง ฝันอย่าฝันลึกเกินลึกเกินตื่นຢากคำพูดอย่าคุยอวดเกิน อวดเกินเป็นจริงຢากการวางตัวอย่าสูงจนเกินจริง สูงไปคล้อยตามຢาก เรื่องทุกเรื่องอย่าไล่จนสุดซอยสุดเกินถอยลำบาก ความรักอย่าถลำลึกเกินลึกเกินถอนตัวຢาก ผลประโยชน์อย่างมุ่งมากเกินมากเกินหลงทางง่าย อย่าเสแสร้งมากไปมากเกินไร้คนจริงใจด้วย อายุขัยที่มากขึ้นต้องเข้าใจอะไรมากขึ้นด้วย แต่จิตใจต้องไม่สับสนวุ่นวายมากขึ้น หลังผ่านอุปสรรคหลังผ่านความทุกข์ຢากนานับประการ จะรู้สึกว่าความสงบเป็นเรื่องที่ดีที่สุดยิ่งเรียบง่ายยิ่งมีความสุขมาก การมีชีวิตเรียบง่ายต้องมีความเข้าใจว่าชีวิตเรียบง่ายพอเพียงนั้นไม่สร้างปัญหาและมีความสงบสุขและยึดมั่นแนวทางนี้อย่างเด็ดเดี่ยว โดยไม่สนใจใครโดยเฉพาะความคาดหวังของคนในครอบครัว คนใกล้ตัว การเริ่มวางแผน และค่อยๆทำตามแผนเป็นระยะๆย่อมจะสร้างแรงกดดันน้อยกว่ากว่าคนรอบข้างจะรู้ตัว ก็เริ่มจะยอมรับแล้วเห็นดีด้วยหรือเปลี่ยนอะไรไม่ได้แล้วก็ต้องจำใจยอม ขอขอบคุณแหล่งที่มา https://bit.ly/3c5cnFhContinue Reading

1. เลิกเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางจักรวาล ฟังคนอื่นมั่ง – คือสิ่งที่ผมมักบอกหลายๆ คนที่มักเอาความคิดตัวเองเป็นที่ตั้ง ประเภทชั้นทำอะไรถูกเสมอ ชั้นมีเหตุผลของชั้น และเหตุผลของชั้นนั้นเพียงพอสำหรับทุกๆ อย่ าง และพอมากๆ เข้าก็กลายเป็นว่าทุกอย่ างในชีวิตต้องเป็นไปตามที่ตัวเองคิด สิ่งที่คนอื่นพูดมานั้นหากไม่ใช่การยอมรับหรือเห็นด้วยก็จะมองว่าไม่เข้าข้าง คิดผิด และปฏิเสธความคิดเหล่านั้นไปเสียหมด ที่หนักๆ คือหลายๆ คนได้เจอคนดีๆ เข้ามาตักเตือนก็ไม่ฟัง หาว่าคนเหล่านั้นไม่รู้เรื่อง ไม่ใช่ตัวเอง ฯลฯ ผมมักพูดเสมอว่ามันมีเส้นแบ่งบางๆ ระหว่างความเชื่อมั่นในตัวเองกับการหลงตัวเอง ซึ่งถ้าเราตั้งสติและแยกแยะไม่ดีแล้ว เราจะข้ามเส้นไปสู่การทนงและเต็มไปด้วย E g o ชนิดที่ไม่ยอมรับเหตุผลอื่นๆ ซึ่งอาจจะถูกหรือดีกว่าที่เราคิดด้วยซ้ำ นอกจากนี้แล้ว ชีวิตของเรายังมีคนมากมายที่อาจจะเก่งกว่าเรา รู้มากกว่าเรา มีประสบการณ์มากกว่าเรา มีวิสัยทัศน์มากกว่าเรา ซึ่งคนเหล่านี้ในมุมหนึ่งเหมือนครู / เทวดาของเราที่ช่วยเตือนหรือแนะนำทางที่ใช่ให้กับเรา แน่นอนว่าคำแนะนำบางอย่ างอาจจะขัดใจหรือไม่ตรงกับที่เราคิด แต่ก็นั่นแหละที่คำแนะนำเหล่านั้นหลายๆ ครั้งทำให้เราเปลี่ยนวิธีคิดไปสู่สิ่งที่ดีกว่าได้ ชีวิตผมเองก็ได้คนเหล่านี้ช่วยแนะนำและขัดเกลาตัวผมมาตลอด ลองดูสิครับ ลองเปิดใจฟังคำแนะนำ คำตักเตือนของคนที่คนมองว่าน่าเชื่อถือ และปรารถนาดีกับคุณContinue Reading