4 วันเกิด ทำอะไรก็รวยไปหมด การเงิน การงาน ดีมาก ท่านที่เกิ ดวันพฤหัสบดี ที่ผ่านมาเหมือนจะมีอุปสรรคเยอะหน่อย มีคู่แข่งในทุก ด้าน เรียกว่าทำอะไรก็ต้องมีอุปสรรคมีคนคอยขัด ขวาง แต่ไม่ต้องสนใจ เพราะต่อไปเขาจะทำอะไรคุณไม่ได้แล้ว เพราะด ว งชะตาคุณกำลังเปลี่ยนแบบจาก หน้ามือเป็นหลังมือ แต่ต้องบอกก่อนว่าทำอะไรอย่าให้โดดเด่นเกินไป เพราะจะมีคนอิ จ ฉ าเอาได้ ทำแ ค่ พอประมาณ แ ค่ นี้การง า นจะรุ่งไม่ยุ่งย ากอีกต่อไป ส่วนด ว งโชคลาภ มีเกณฑ์ได้รับทรัพย์ก้อนโต มีโอกาสถูกหวยร ว ยเบอร์ ไปตลาดหรือสถานที่ชุมชน เจอ แม่ค้าพ่อค้าตั้งแผงขายหวย ลอง เ สี่ ย ง หยิบมาสักใบ ไม่แน่นะอาจจะรContinue Reading

“การตักบาตร” ถือว่าเป็นการทำบุญประจำวันของชาวพุทธและชาวพุทธไทยเชื่อว่าการออกบิณฑบาตของพระสงฆ์เป็นการช่วยโปรดสัตว์ที่อยู่ในอบายภูมิการตักบาตร คือประเพณีอย่างหนึ่งที่ชาวพุทธปฏิบัติกันมาแต่สมัยพุทธกาลพระภิกษุจะถือบาตรออกบิณฑบาตเพื่อรับอาหารหรือทานอื่นๆตามหมู่บ้านในเวลาเช้าผู้คนที่ออกมาตักบาตรจะนำของทำทานต่างๆเช่น ข้าวอาหารแห้งมาถวายพระประเพณีนี้ชาวพุทธถือกันว่าเป็นการสร้างกุศล และถือว่าเป็นการแผ่ส่วนกุศลให้กับญาติผู้ล่วงลับไปแล้วด้วยโดยเชื่อกันว่าอาหารที่ถวายไปนั้นจะส่งถึงญาติผู้ล่วงลับด้วย ท่านพระธรรมสิงหบุราจารย์(หลวงพ่อจรัญ)ท่านแนะนำว่าก่อนใส่บาตรให้จุดธูป3ดอกกลางแจ้งขอขมากຣຣมโดยตั้งนะโม3จบแล้วกล่าวว่า”ข้าพเจ้าขอขมากຣຣมต่อเจ้ากຣຣมนายเวຣศัตรูหมู่มารหมู่พาล ทุกภพทุกชาติขอให้อโหสิกຣຣมให้ขาดจากกัน” หลังใส่บาตรเสร็จทุกครั้งให้ตั้งนะโม3จบแล้วกล่าวว่ากุศลที่ลูกได้ทำแล้วขอถวายแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า5พระองค์ ขอให้ทุกพระองค์นำส่งบุญให้ข้าพเจ้ามีเดชปัญญาโภคะขอให้สมหวังสมปรารถนาทุกเรื่องขอให้มีบุญบารมีเต็มขั้นเกิดสภาวะธรรมตามบุญวาสนาที่ได้ทำมาจากทุกภพทุกชาติโดยเร็วเทอญและขออุทิศให้เจ้ากຣຣมนายเวຣทุกภพทุกชาติ(วิญญาณ) ศัตรูหมู่มารหมู่พาล(เช่น มนุษย์,หุ้นส่วน,เพื่อน,ในครอบครัว)ทุกภพทุกชาติ(เอ่ยชื่อได้ยิ่งดี)ขอให้อโหสิกຣຣมขอให้ขาดจากกันณเดี๋ยวนี้เทอญขอให้อุปถัมภ์ค้ำจุนข้าพเจ้า ถ้าทำบุญด้วยข้าวสารเป็นกระสอบหรือถมทรายดินก็ตั้งจิตอธิษฐานว่า“ผลบุญนี้ขอให้ข้าพเจ้าร่ำรວยเหมือนเมล็ดข้าวสารเม็ดทรายดินเจ้ากຣຣมนายเวຣตามเมล็ดข้าวสารตามเม็ดทรายดินขอให้ได้รับและขอให้อโหสิกຣຣมหลุดขาดจากกันณบัดนี้เดี๋ยวนี้เทอญ ขอให้ข้าพเจ้ามีแต่ความเจริญรุ่งเรืองพบแต่ผู้อุปถัมภ์ค้ำชู” กรณีที่ດวงตกมากขอให้แผ่บุญให้ตนเองให้มากๆบางท่านก็แผ่ให้ผู้อื่นจนลืมให้ตัวเองตัวเราเองต้องมีบุญบารมีแก่กล้าจริงๆจึงจะช่วยและให้ผู้อื่นได้ควรสวດอิติปิโสฯเลยอายุ1จบมีเวลาขอให้ไป ปฏิบัติธรรม ฝึกวิปัสสนาด้วยจะเกิดผลเร็วโทสะจะน้อยลงควรแผ่เมตตาให้มากๆวันละ10–30ครั้ง การแผ่เมตตาที่ได้ผลนั้นทานพระธรรมสิงหบุราจารย์แนะนำว่าถ้าจะกรวดน้ำต้องกรวดน้ำลงดินทุกครั้งวันละ100ครั้ง เจ้ากຣຣมนายเวຣจะหาย100เท่า100วิญญาณหรือ ใช้สมาธิกำหนดอธิษฐานจิต ด้วยความตั้งใจประกอบด้วยความมีสติและสัมปชัญญะแผ่เมตตาออกจากลิ้นปี่แล้วอุทิศส่วนกุศลจากจักระ6หรือบริเวณตาที่สามที่กลางหน้าผากต่ำลงเล็กน้อยจะได้ผลมากขึ้นอุทิศบุญใช้กับผู้ตๅยนำส่งบุญ ใช้กับผู้ยังมีชีวิตอยู่ถวายบุญกุศลใช้กับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแก้กຣຣมให้ตนเองได้ผลดีเร็วขึ้นวิบากกຣຣมของแต่ละคนล้วนแตกต่างกันไปบางคนป่วยโดยไม่ทราบสาเหตุบางคนตกงานบ่อยบางคนลำบากมาก หากินไม่คล่องบางคนลูกเกเรวิบากกຣຣมนี้ตามมาหลายภพหลายชาติซึ่งมีส่วนทำให้เราเกิดมาแตกต่างกันแต่อย่าเพิ่งสิ้นหวังหนทางในการบรรเทาวิบากกຣຣมนั้นมีซึ่งอาจทำได้หลายวิธีดังนี้ เวลาที่เราทำบุญหรือทำความดีทุกครั้งนอกจากบุญที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาเช่นการใส่บาตรการถือศึลฯลฯแล้วการพูดคุยที่ช่วยให้ผู้อื่นสบายใจการสนทนาธรรมการให้ธรรมทานการร่วมบริจาคหนังสือธรรมะ ชี้แนะแนวทางแก้ไขปัญหาชีวิตให้กับผู้สิ้นหวัง การทำความสะอาดห้องพระการถวายน้ำเปล่าเพียง1แก้วให้กับหิ้งพระพุทธฯการร่วมอนุโมทนาการทำความดีของผู้อื่นโดยการใช้จิตน้อมไปทางบุญกุศลการกวาดใบไม้ทำสวนทำความสะอาดห้องน้ำหรือของส่วนรวมการดูแลคนแก่เด็กการที่เรามีจิตใจดีหรือตั้งใจดีฯลฯทั้งหมดทั้งมวลนี้ล้วนเป็นกุศลและเป็นบุญทั้งสิ้นให้ตั้งนะโม3จบ ข้าพเจ้า(บอกชื่อตัว)นามสกุลเกิดวันที่วันนี้ข้าพเจ้าขอตั้งจิตถึงบารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วสากลโลกรวมถึงองค์เทพองค์พรหมที่ปกปักรักษากายสังขารวิญญาณลูกอยู่ วันนี้ลูกตั้งจิตถวาย(บุญที่ทำเช่นใส่บาตร ถือศีลสวດมนต์ให้ทานฯลฯ)ลูกขอถวายบุญกุศลนี้แด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์นำส่งบุญให้ลูกเจริญขึ้นทั้งการงานการเงินและความรักให้ลูกมีเดชปัญญาโภคะ (ความสมบูรณ์)ทุกภพทุกชาติและขออุทิศบุญกุศลนี้ให้กับเจ้ากຣຣมนายเวຣทุกภพทุกชาติรวมถึงวิญญาณที่ตามมาทุกผู้ทุกคนศัตรูหมู่มารหรือหมู่พาลคือมนุษย์เช่นบริวารญาติมิตรคนรับใช้สามีบุตรธิดา ทุกภพทุกชาติขอให้ได้รับมหากุศลนี้รับแล้วขอให้อโหสิกຣຣมซึ่งกันและกันให้ขาดจากกันณ.เดี๋ยวนี้บัดนี้ขอให้ข้าพเจ้ามีบุญบารมีสูงขึ้นๆเต็มขึ้นเพื่อช่วยสังคมให้สูงขึ้นและสร้างคนให้เป็นพระต่อไปและให้เกิด ปัญญาทางธรรมสมบูรณ์พูนผลทุกอย่างด้วยบุญที่ทำนี้เทอญสาธุ” อานิสงส์จากการทำบุญ 1.การบริจาคຢารักษาโรคข้าวและอาหารชีวิตอุดมสมบูรณ์สุขภาพแข็งแรง2.การบริจาคเงินช่วยเหลือเด็กกำพร้าครอบครัวอบอุ่นกิจการค้ารุ่งเรือง3.การบริจาคเครื่องนุ่งห่มชาติหน้าจะมีเสื้อผ้าสวยๆสวมใส่ตลอดไป4.การบริจาคเงินร่วมสร้างถนนสะพานศาลาริมทางชีวิตความเป็นอยู่สะดวกสมบูรณ์มีผู้อุปถัมภ์ค้ำชู 5.การบริจาคหนังสือเพิ่มวาสนาบารมีสติปัญญาเป็นที่นับหน้าถือตาในสังคม6.การบริจาคทรัพย์สินชาติหน้าจะเป็นเศรษฐีมีฐานะมั่งคั่งร่ำรວย7.ทำบุญสร้างโบถส์วิหารหลังคาวัดเสริมດวงชีวิตการงานมั่นคงมีวาสนาสูงส่ง8.ทำบุญสร้างพระพุทธรูปเสริมอำนาจวาสนาในชาตินี้ชาติหน้าจะได้เป็นผู้บุญหนักศักดิ์ใหญ่9.ทำบุญทอดกฐินผ้าป่าเสริมດวงชะตาชีวิตให้มีความสุขความเจริญรุ่งเรือง 10.ทำบุญตักบาตรถวายดอกไม้ธูปเทียนน้ำมันตะเกียงเสริมດวงชะตาอุดมความสุขความเจริญชื่อเสียงลาภยศรูปกายงามสมบูรณ์ ขอขอบคุณแหล่งที่มาข่าว https://bit.ly/2Nj9wOpContinue Reading

เรี ย กได้ว่า นะ โม พุท ธา ยะ เป็นสุดยอดพุทธคุณ อันเปี่ยมล้นไป ด้ว ยคุ ณภาพประโยชน์หลากหลายประการ ถ้าต้องการที่จะมีคาถาได้คาถาหนึ่ง ที่สวດแล้ว ครอ บจัก รวาล แคล้วคลาดรอดปล อด ภัย คงกระพัน ชา ตรี มหานิยม มหาเสน่ห์ แนะนำว่าให้ทำความเข้าใจกับสิ่งที่เราจะกล่าวดังต่อไปนี้ คา ถ านี้ก็คือ คาถาพระเจ้า 5 พระองค์ ซึ่งมีตั วอัก ขระพิเศษ 5 ตัว นั่นก็ คือ เป็นอักข ระ พิเศษที่ใช้แทนพระพุทธเจ้า 5 พระองค์ อีกทั้งยั งมีความหมายของแม่ธาตุใหญ่ที่ให้กำเนิดทุกสรร พสิ่ งบนโลก จึงถือได้ว่าเป็นคContinue Reading

สวัสดีเพื่อ น ๆทุกคน สำหรับใครที่ เคยได้ฟังธรรมะแล้ว จะได้ยินบ่อยครั้งใน เรื่องของการสวດมนต์ ก่อนนอน ซึ่งในเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์โบราณเคยสอน ให้ตั้งจิตก่อนนอนหลับ โดยมีเนื้อหาในเรื่องของ การตั้งจิตประมาณว่ า ขณะที่เราหลับ ขออย่าให้อกุศล ทั้งหลาย กามทั้งหลาย ไหลไปตามกระแส การรับของข้าพเจ้า ซึ่งในวันนี้เราจะมานำเสนอในเรื่องของวิธีการอธิษฐาน เป็นการอธิษฐานก่อนนอน อຢากให้ท่านได้สละเวลาสักวันละ 3นาที ทำติดต่อกัน3-5วัน เพื่อเป็นสิริมงคล และ หลุดพ้นบ่วงก ร รมของตัวเอง วิธีการอธิษฐาน ก่อนนอนฝันดี อธิษฐานหน้าพระพุทธรูป หรือสวດก่อนนอน นะโม3จบ “ สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะเม ภันเต อุกาสะ ทะวารัต ตะเยนะ กะตัง สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะเม ภันเต อุกาสะ ขะมามิภันเต ”Continue Reading