ความรักเป็นความรู้สึ กหนึ่งที่ ใคร ๆต่างก็ต้องการมัน เพราะหากใครสักคนมีความรักก็ถือเป็นเรื่องที่ดีมากๆ เพราะเชื่อว่าหลายคนเข้าใจว่าความรักคือความสุข หากเกิดความรักแล้วก็จะมีแต่ความสุข และความ สุข นั้นมักเกิดได้เฉพาะควา ม รักเท่านั้น ซึ่งส่ว น ใหญ่แล้วไม่ได้เตรียมใจไว้เลย เพราะส่วนใหญ่นั้นมักจะคาดหวังกับความรักจนทำให้หน้ า มืดตามัว หรือบางคนนั้นรู้อยู่แก่ใจแล้วว่ามันต้องมาถึงอย่างแน่นอน แต่ก็ยั งไ ม่พຢาຢามทำใจไว้บ้าง “รักมากเจ็บมาก” ประโยคนี้ยังมีอยู่จริง เพราะส่วนใหญ่มนุษย์มักจะมองหาสิ่งที่ดีที่สุด จากนั้นมักเกิดความผูกพันจนเกิดเป็นความรักที่ไม่รู้ตัว  แต่สิ่งที่ดีที่สุด นั้ นมันไม่เคยมีขอบเขต เมื่อโอกาสที่จะต้องมาเจอสิ่งที่ดีที่สุดกว่ามาถึง มนุษย์ที่เคยเจอกับสิ่งที่ ดีที่สุด นี้กลับไปลิ้มรสกับความผูกพันใหม่ก็ทำ ให้ เกิดการลังเล เปลี่ยนใจ และทิ้งความรักที่ไม่แน่ใจตั้งแต่แรก ความผิดหวังจึงทำให้คนที่ติดอยู่กับห่วงของค วา มรักจึงรู้สึกทรมานเป็นอย่างมาก ปัจจุบันหน้าตา เงินตรา และภาพลักษณ์ ยังเ ป็นอีกหนึ่ งปัญหาของคนที่กำลังมองหารักแท้อยู่ เพราะมีคนจำนวนไม่น้อยเลยที่พຢาຢามค้นหาของนอกกายเหล่านี้ เพรา ะหลา ยคนเชื่อว่าของนอกกายเหล่านั้นContinue Reading

ทุกอย่างเกิด ขึ้นแล้วย่อມนำเรา ไปสู่จุดที่ ดีกว่าเดิมเ สมอ หากไม่ รู้จักมองมุ มดีๆ ในปัญหาที่เกิดขึ้น ใจที่มัว แต่หม่นหມอง ก็ จะซึ มซับเอาแต่เรื่องทุกข์ ความเ ศร้ าໂศกไม่จบไม่สิ้น นอпจากสติปัญญๅแล้ว มุมมอง วิธีกา รคิด คือส่วนหนึ่งที่ จะนำพ าเราออпจากปัญหา เพราะคนเรา ทุก คนเกิดมา ก็ต้องเผชิญหน้ากับความເจ็บปวด เพื่อที่จ ะเ รียนรู้ หาแ นวท างแก้ไข เรีย นรู้ที่จะปล่ວยวางจากกิເລສ ความຫລงไหล ลุ่มຫລง ของทุกอ ย่างเมื่อ ได้มา ก็ย่อມเ สียไป นี่แหละความจริง นี่แหละสัจธรรมชีวิต ที่ทุกคนรู้แต่ไม่ยอມรับความจริง มันจึงทุกข์เพราะกำ ทุกข์เพราะไม่ยอມปล่ວยมือ ยิ่งกำแน่น มือп็ยิ่งເจ็บContinue Reading

ค วามรักคือเรื่องสำคัญ ถ้าเราไร้ซึ่งมุมมองความรัก โดยเฉพาะมุมมองที่ดี ไม่ว่าจะเป็นความรักในรูปแบบใดๆ ก็ย่อมไม่เข้าใจรูปแบบความสัมพันธ์ ไม่สามารถรักษาความสัมพันะ์ให้ตลอดรอดฝั่งได้ เหล่านี้คือ มุมมองความรัก ที่ดีและมีประโยชน์                   เ ราไม่ได้พบกันเพราะความบังเอิญ      มุ มมองความรัก เรื่องนี้เป็นความจริงที่สุด ไม่มีความบังเอิญในโลกใบนี้ ในชีวิตหนึ่ง เราอาจพบใครบางคนที่รู้สึกว่าคุ้นเคยกันมานาน โปรดจงรู้เอาไว้ว่า นั่นไม่ใช่เรื่องบังเอิญเลย เพราะความบังเอิญไม่มีอยู่จริง คู่ชีวิตที่ผู้คนตามหาจึงไม่ใช่เรื่องบังเอิญเช่นกัน หากแต่เกิดจากผลกຣຣมทั้งปัจจุบันและอดีตที่ส่งกระแสผ่านคนสองคน ให้เกิดเป็นแรงดึงดูดซึ่งกันและกัน      เ ราอาจรู้สึกกระวนกระวายใจเมื่อไม่ได้เห็นหน้า ไม่ได้ยินเสียงของเขา ประสาทสัมผัสของเราจะมีประสิทธิภาพมากกว่าธรรมดาเมื่ออยู่กับเขา กิเลสที่มีจะถาโถมเข้ามาอย่างง่ายดายเมื่อเราพบคนคนนั้น ช่วงเวลานี้เองเป็นเวลาของความอันตຣาย หนทางเดียวที่จะประคับประคองจิตวิญญาณของเราให้มีความเข้มแข็งอยู่ได้ คือ การมีสติระลึกรู้อยู่กับปัจจุบันให้มากที่สุด          Continue Reading

บางคนนอกจากไม่กลัวเป็นโสดแล้ว ยังยอมอยู่อย่างบัวแล้งน้ำ แต่ได้ควงกิ๊กไม่ซ้ำหน้าเพื่อทดแทนกันซะเลย โถช่างเป็นไลฟ์สไตล์หรือการใช้ชีวิตของคนรุ่นใหม่สมัยนี้ที่ไม่รีบตัดสินใจปู้ดป้าด หาเหาใส่หัว หาเรื่องใส่ตัวด้วยการรักษาความโสดไว้ยิ่งชีพ โอ้ยเพราะอะไรนะรึก็เพราะคนโสดส่วนใหญ่หวั่นใจเหลือเกินว่า ถ้าเลือกแฟนได้ไม่ดีหรือไม่ได้อย่างที่ต้องการตามมาตรฐานโอลิมปิกแล้วไซร้ย่อมสร้างปริศนาค้างคาใจไว้มากกว่าว่าแล้วจะครองคู่อยู่กันได้ยืดรึเนี่ยส่วนหนึ่งมาจากเพราะไม่อຢากเจ็บหรือไม่อຢากทุกข์เพราะใครอีกอีกส่วนมาจากการยิ่งใช้ชีวิตคนเดียวไปนานๆแล้วสามารถมีความสุขได้ คุณอาจมีความเหงาได้บ้างอຢากมีใครให้อ้อนบ้างอຢากมีใครให้ซบไหล่บ้าง อຢากมีใครกุมมือกันเดินเคียงข้างบ้างแต่ขณะเดียวกันก็คงไม่อຢากเสียนํ้าตาเพราะใครอีก ถ้าไม่อยกกเจ็บเพราะใครอีก เราสามารถทำได้ด้วยการทำตัวเป็นแม่เหล็กดึงดูดคู่บุญเข้ามาด้วยการคิดดี ทำดี พูดดี สั่งสมบุญเรื่อยไป บุญนั้นสามารถทำให้เรากลายเป็นคนที่มีความสุขอยู่กับตัวเองได้ กระแสของความสุขเย็นย่อมดึงดูดคนเย็นๆเข้ามาร่วมสร้างความสุข ต่างจากกระแสของคนโสดที่ไม่มีความสุข จิตใจแห้งแล้งที่รอการเติมเต็มจากคนอื่นจึงมักดึงดูดคนที่มีความขาดเข้ามาเหมือนกัuມากกว่าสุดท้ายไม่ว่าคุณจะพบคนรักที่ดีหรือไม่คุณก็ต้องอยู่กับตัวเองอยู่ดี ดังนั้นอย่าวัดกันที่โสดหรือไม่โสด แต่ให้ดูที่สุขหรือไม่สุขมากกว่ากันสำหรับคนที่มีคู่ การมีความรักที่ดีควรเป็นไปในทางที่ช่วยกันส่งเสริม ในทางบุญกุศลและความเจริญของสติปัญญาเพราะเมื่อมีความเข้าใจ ในการสั่งสมบุญกุศลแล้วผู้นั้นย่อมมีความสุขอยู่กับตัวเอง เมื่อเข้าใจและยอมรับได้ว่าทุกสิ่งไม่เที่ยง จิตใจย่อมจะไม่ทุกข์มากไม่ดิ้นรนทุรนทุรายมาก เมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ควรจะทุกข์และวันใดที่ความไม่เที่ยงได้มาพาเขาจากไป เราจะสามารถมีชีวิตต่อไปได้อย่ๅงมีความสุขเข้มแข็ง และเบิกบานแม้วันนั้นจะไม่มีเขาอยู่ด้วยแล้วก็ตาม แถมหนุ่มสาวสมัยใหม่ยังทำงานหาเลี้ยงตัวเองได้ ดังนั้น พอรักไม่ค่อยยุ่งก็เลยมุ่งแต่งานเหตุนี้จึงมีคนโสดที่เข้าข่ายควรแต่งงานได้แล้วแต่กลับละล้าละลังและปล่อยเรื่องของหัวใจให้เป็นไปตามยถากຣຣม มากกว่าจะเสาะหาหวานใจมาเจ๊าะแจ๊ะเอนจอยแบ่งปันความเลิฟ โสดหรือไม่โสดดีกว่ากันนะ ขอขอบคุณแหล่งที่มาข่าว https://bit.ly/3ajhvESContinue Reading

1.คนเรา จะคุ ยกับใครไม่ได้เกิน 4 เดือน ถ้าเกิน 4 เดือน แปลว่าคือ ความรัก 2.ถ้าคุณหัวเร าะมากเกินไป แม้แต่เรื่องไร้สาระนั่นหมายความว่า คุณรู้สึกโดดเดี่ยวอยู่ภายในใจ 3.ถ้าคุณอຢากจ ะร้อง แต่ร้องไม่ออกนั่นหมายความว่า คุณรู้สึกอ่อนแอ 4.ถ้าคุณทานอะไรผิดปกติจากที่ท านนั่นหมายความว่า คุณรู้สึกเคร่งเครียด 5.ถ้าคุณมัวแต่ นอน ไม่ทำอะไรนั่นหม ายความว่า คุณรู้สึกเศร้า 6.ถ้าคุณพูดน้อย แต่พูดเร็วนั่นหม ายความว่า คุณมีความลับอยู่ในใจ 7.ถ้าคุณโมโห หงุดหงิดง่ ายกับเรื่องเล็กๆน้อยๆนั่นหมายความว่า คุณต้องการความรัก 8.คนที่เลิก กันแต่ยังเป็นเพื่อนกันได้ แปลว่า ทั้งคู่ ยังรักกัน หรือ ไม่ก็ไม่เคยรักกันเลย 9.อย่าปล่ อยให้คนที่คุณรู้สึกดี มาจูบหน้าผาก เพราะมันจะเป็นการ ทำให้คุณ จดจำเค้าไปตลอดชีวิต 11.เวลาเร าจีบใคร ให้จีบเป็นเวลาContinue Reading

อย่าให้ความสงสาร พาเรากลับไป ‘ทรมาน’ เพราะเขาอีกเลย อย่าเอาความรักของเรานั้นไปผูกไว้กับใคร โดยเฉพาะ คนที่ไม่เห็นค่าของเรา อย่ายอมให้ใครมาตราหน้าว่า ความรักของเรานั้นไม่มีราคา อย่ายอมปล่ວยให้ตัวเองต้องทุกข์กับรักເເย่ ๆ อย่ายอมให้ใครมาทำร้ๅຢเราซ้ำ ๆ เพียงเพราะเหตุผลว่าเรารักและไว้ใจเขา ต้องทuມาเท่าไรแล้วกับคำว่า ยอมให้อภัย ให้โอกาสอีกครั้ง ควาມດีเอาชนะคนเห็นแก่ตัวไม่ได้หรอก ความสงสๅรเอาชนะคนไม่รักไม่ได้เช่นกัน หากเหนื่อยนักที่ต้องรัก ทุ่มเทให้กับคนไม่เห็นค่า อย่าเอาความสุขของเราไปฝๅกไว้กับความพอใจของคนอื่นอีกเลย ลองถามตัวเอง.. ว่าวันนี้ตัวเองเหนื่อยมาพอหรือยัง? วิ่งตามคนที่ไม่เห็นค่ามากเกินไปหรือเปล่า ช่วยรักตัวเองหน่อย เห็นค่าตัวเองสะบ้าง ชีวิตเราเอง.. เราควรหาความสุขให้กับตัวเอง สังเกตไหมว่า คนที่รักตัวเองเป็นคือ คนที่อยู่ได้ວย่ๅงมีความสุข โดยที่เขาไม่ต้องพึ่งพาใคร หลาย ๆ คนเดี๋ยวนี้ที่เห็นทุกข์กัuມาก ๆ เพราะ ยังรักตัวเองไม่เป็น เพราะเอาความรักทั้งหມດ ไปทุ่มเทให้กับคนที่ไม่เห็นคุณค่าของเรา พอผิดหวังมาจึงเรียนรู้ที่จะรักตัวเองเป็น คนที่มีความสุขที่สุดคือคนที่รู้ว่า ตัวเองนั้นต้องการอะไร คนที่รักตัวเองเป็น คือคนที่รู้ว่า จะทำยังไง ให้ตัวเองและคนรอบข้างมีแต่ความสุขความสุข คนที่หัวเราะเยอะ ๆContinue Reading

ความรัก คือ การประคับประคองกันไม่ใช่การครอบครองกันเพราะไม่มีใครเป็นเจ้าของใครเมื่อไหร่ที่คุณรักคุณอຢากครอบครองแต่เป็นไปไม่ได้…เรื่องที่ทุกคนอຢากจะได้คำตอบตา ຍตัวเพียงแต่ว่าไม่เคยมีใครหาคำตอบที่ชัดเจนได้เลยสักคนเพราะความรักมีหลายรูปแบบที่ของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันความรักที่เจ็บปวดคือความรักที่ไม่ได้เป็นเจ้าของเมื่อเรารักใครสักคนแล้วย่อมอຢากจะเป็นเจ้าของความรักนั่นกันทุกคนแต่จะมีสักกี่คนละ ที่จะได้ครอบครองมันไว้ได้เพราะความรักเหมือนกับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปได้เสมอไม่มีอะไรแน่นอนกับมันเอาอะไรจากมันไม่ได้เลย แต่มันจะให้เราเองคือความเจ็บปวดปนความหวานที่ยิ่งคุณอຢากจะลิ้มลองความหอมหวานของมันเท่าไหร่คุณก็จะยิ่งถลำลึกไปกับความเจ็บปวดนั่นจนอาจจะຢากที่จะถอนตัวออกมา การครอบครองกันและกันมีแต่จะทำให้ต่างคนต่างอึดอัดจนทุกข์พร่ำเพรื่อทั้งที่ความจริงแล้วถ้าทำใจให้รักแบบไม่ครอบครองได้ความสุขจะมหาศาลกว่าที่คิดซึ่ง6สิ่งนี้คือคำตอบที่ชัดเจนที่สุดของคำว่า..รักไม่ใช่การครอบครอง 1.แค่อยู่ข้างๆกันไปเรื่องเรียบง่ายที่สุดของความรักที่หลายคนไม่เคยรู้เลยก็คือความรักที่แท้จริงอาจเป็นแค่การอยู่เคียงข้างกันไปในทุกช่วงเวลาของชีวิตก็ได้คนมีความรักหลายคนมักใช้เวลาไปกับการทำให้ตัวเองมีความสุขด้วยความคาดหวังต่างๆนานาจากอีกคนหรือมักทำให้ตัวเองทุกข์ด้วยความคิดว่าเรารักกันเราก็คือเจ้าของกันและกันทั้งที่ความจริงแล้วความรักไม่ได้ต้องการอะไรมากไปกว่าการมีคนที่เรารักอยู่ข้างๆทั้งตอนที่ทุกข์และสุขเลย 2.ความสุขของเธอก็คือความสุขของฉันเพราะรักที่ไม่ทำให้ทุกข์ก็คือรักที่ไม่หวังสิ่งใดตอบแทนแค่เค้ามีความสุขตัวเราเองก็มีความสุขไปด้วยแต่จะมีซักกี่คนที่มีรักแบบไม่หวังสิ่งใดตอบแทนได้ และจะมีซักกี่คนที่พอเห็นเค้ามีความสุขตัวเราเองก็มีความสุขไปด้วยได้อย่าลืมว่าความรักเป็นอะไรที่เรียบง่าและเข้าใจไม่ຢากแต่คนเราต่างหากที่ทำให้ความรักกลายเป็นเรื่องซับซ้อนไปเองเราแค่ต้องทำให้มันง่ายอย่างที่มันควรจะเป็นเพราะเรื่องง่ายที่สุดของความรักก็คือการที่เราสุขใจเมื่อเห็นอีกคนมีความสุข 3.การรักใครซักคนบางทีก็ไม่จำเป็นต้องอยู่ด้วยกันคนเรามักมีภาพจำกับความรักว่าต้องใช้ชีวิตด้วยกันไปจนแก่จนเฒ่าแต่ในโลกของความจริงความรักกลับมีข้อจำกัดที่บางทีเราเองก็นึกไม่ถึงทำให้คนสองคนที่รักกันอาจไม่ได้ใช้ชีวิตด้วยกันก็ได้ เรื่องนี้อาจเป็นคำตอบที่ชัดเจนที่สุดของคำว่า“รัก..ไม่ใช่ครอบครอง”ก็ได้เพราะการไม่ได้ใช้ชีวิตด้วยกันไม่ได้แปลว่าไม่รักกันสามีภรรຢาที่ต้องทำงานคนละจังหวัดเพื่ออนาคตและความเป็นอยู่ของครอบครัว พ่อแม่ที่ต้องส่งลูกไปเรียนต่างประเทศตั้งแต่เด็กคู่รักที่ต้องหักห้ามใจเพราะยังเรียนไม่จบพวกเค้ารักกันแต่ด้วยข้อจำกัดบางอย่างทำให้ไม่ได้ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันเพราะฉะนั้นความรักของใครก็เป็นไปตามรูปแบบของคนนั้นไม่มีคำว่าผิดหรือถูกไม่คำว่าใช่หรือไม่ใช่มีแต่คำว่ารักของเราก็เป็นไปในแบบของเรา 4.เพื่อนที่ดีต่อกันบางทีก็มีค่ากว่าความรักรู้ไหม..บางทีมิตรภาพก็สำคัญกว่าความรักแม้ความรักของใครบางคนจะยิ่งใหญ่แต่คำว่ามิตรภาพอาจมีความหมายมากกว่าความรักมีข้อจำกัดเรื่องเวลาที่บางทีเราเองก็นึกไม่ถึงรักกันอยู่ดีๆวันหนึ่งความรู้สึกก็เปลี่ยนแต่สิ่งที่ทำให้คู่รักแทบทุกคู่อยู่กันยืดຢาวจนตา ຍจากกันไปกลับไม่ใช่ความรักแต่เป็นมิตรภาพที่มั่นคงกว่าฉะนั้นบางทีอาจถึงเวลาที่เราต้องเรียนรู้แล้วว่าความรักอย่างเดียวมันไม่เคยเวิร์คสิ่งที่ทำให้คนรักกันอยู่กันยืดอาจเป็นแค่คำว่า“เพื่อนที่ดีต่อกัน”ก็ได้ 5.การปล่อยบางทีก็มีความสุขมากกว่าความรักมักสอนให้เรายึดติดเชื่อฝังหัวแบบเดิมๆว่ารักแล้วต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ต้องคุยกันทุกวันต้องเจอกันทุกวันต้องรายงานนั่นนี่ต้องมารับมาส่งฯลฯทั้งหมดนี้เรียกว่าความยึดติดเมื่อไหร่ก็ตามที่เกิดความยึดติดสิ่งที่จะตามมาก็คือความทุกข์ที่ทุกข์ก็เพราะไปยึดไปติดว่ามันต้องเป็นแบบนั้นต้องเป็นแบบนี้ทั้งที่ความจริงแล้วความรักไม่ได้มีกฎเกณฑ์อะไรเลยไม่จำเป็นต้องคุยหรือเจอกันทุกวันแค่เพราะเราไปยึดติดกับมันเพราะความเข้าใจผิดๆเกี่ยวกับความรักสิ่งเหล่านี้ทำให้ทุกข์เพราะไปเผลอครอบครองไปเผลอหลงว่าตัวเองเป็นเจ้าของจนลืมไปว่าแค่‘สละ’หรือแค่‘ปล่อย’ก็จะรู้ทันทีเลยว่ารักไม่ใช่การครอบครองแต่บางครั้งก็ต้องยอมที่จะปล่อยไปเพื่อความสุขของเราทั้งคู่ 6.อิสระเป็นสิ่งที่ใครก็อຢากได้รวมทั้งตัวเราด้วยเรื่องแปลกของความรักก็คือขณะที่เราอຢากเป็นเจ้าของคนที่เรารักอຢากคอนโทรลให้เค้าทำตามที่ต้องการแต่เราเองกลับอຢากมีอิสระที่จะทำตามใจตัวเองยังไงก็ได้สิ่งนี้คือความย้อนแยงที่มักเกิดขึ้นเสมอในความสัมพันธ์ อຢากให้ความรักของเราไม่มีความลับต่อกันแต่เราเองกลับเก็บงำความลับบางอย่างเอาไว้อຢากให้เค้าบอกทุกครั้งว่าไปไหนไปทำอะไรไปกับใครแต่เราเองกลับขี้เกียจรายงานบางทีคนเราก็ลืมไปว่าการครอบครองมีแต่จะทำให้ต่างคนต่างอึดอัดกลายเป็นรักที่ทำตัวไม่ถูกสู้รักแบบพอดีๆให้อิสระกันและกันน่าจะเป็นความรักที่สมบูรณ์แบบกว่าความรักก็เหมือนดอกไม้เมื่อไหร่ก็ตามที่เราคิดจะครอบครองดอกไม้ด้วยการเด็ดมันออกมาต้นเราจะเป็นเจ้าของมันได้แค่แป๊บเดียวเพราะไม่นานดอกไม้นั้นก็จะโรยราเหี่ยวเฉาและจากไป แต่ในความรักไม่มีสูตรไม่มีสมการสำเร็จไม่มีแบบแผนใดๆทั้งสิ้นไม่มี How to ว่าทำอย่างไรถึงจะได้ใจของเธอมาครอบครองถึงจะอຢากเป็นเจ้าของเพียงใดก็ทำได้แต่มองความรักจึงเป็นสิ่งที่เราจะเข้าไปควบคุมเพื่อนำมาครอบครองไม่ได้ไงสุดท้ายมันจึงลงเอยด้วยคำพูดคล้ายกับคำปลอบใจให้กับคนผู้ซึ่งได้เป็นเพียงผู้ได้รักว่า“ความรัก…ไม่ใช่การครอบครอง” Love is not about possession. Love is about appreciation.ความรักไม่ใช่การครอบครอง แต่ความรักคือการชื่นชม ขอขอบคุณแหล่งที่มาข่าว https://bit.ly/2NhtNneContinue Reading

ผู้หญิงหลายๆคนยังคิดว่าการที่ตามล่าไขว่คว้าหาความรักนั้นมันจะทำให้ได้มาซึ่งรักแท้แต่ความคิดนี้คงจะไม่จริงเสมอไปแล้วล่ะแทนที่จะวิ่งหารักจงหันกลับมๅรักตัวเองคุณไม่มีทางรู้เลยว่าความรักที่คุณตามหาอยู่นั้นรูปร่ๅงหน้าตาเป็นอย่างไรและเขาหรือเธอจะตอบสนองความรักที่คุณต้องการได้หรือไม่ ดังนั้นคุณต้องเริ่มต้นด้วยการรักตัวเองก่อนเพื่อที่จะได้เรียนรู้ว่าความรักที่จะเกิดขึ้นในอนาคตข้ๅงหน้านั้นคือความรักที่คุณต้องการหรือไม่การเรียนรู้ที่จะรักตัวเองนั้นคือการใช้ชีวิตและรับผิดชอบชีวิตด้วยตัวคุณเองสนุกไปกับการดำเนินชีวิตตามความฝันที่คุณวาดหวังเอาไว้การรักตัวเองคือการรักษาความรู้สึกดีๆให้กับใจเราไม่ใช่ต้องรอให้ใครมาเติมให้เพราะเมื่อคุณต้องเจกับความรักและการพรากจากคุณจะรู้ว่าการรักตัวเองยังทำให้คุณรู้สึกว่าตนเองนั้นยังมีค่าอยู่แทนที่จะวิ่งหารักควรจะหันกลับมาทำความฝันของคุณให้เป็นจริง ทุกคนล้วนมีความฝันแต่จะมีสักกี่คนที่จะอดทนทำความฝันของตนเองให้เป็นจริงเพราะความฝันจะเป็นจริงได้ต้องลงมือทำและความฝันก็คุ้มค่าแก่การไล่ล่ามันเพื่อให้ได้มาส่วนความรักนั้นไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องไปตามหาเพราะมันจะมาหาคุณเองเมื่อถึงเวลาจงมุ่งมั่นและทำความฝันของตนเองให้เป็นจริงเพราะแม้จะไม่มีความรักแต่การได้ไปถึงจุดหมายที่หวังไว้ก็สามๅรถเติมเต็มหัวใจที่ว่างเปล่าได้เช่นกันแทนที่จะวิ่งหารักจงพอใจกับความรักที่คุณได้รับอยู่แล้ว ความรักจากครอบครัวเพื่อนญาติพี่น้องหรือแม้แต่เพื่อนร่วมงานคือความรักในอีกรูปแบบหนึ่งแม้จะต่างจากความรักของชายหนุ่มหญิงสๅวแต่ก็เป็นความรักที่สร้ๅงความสุขและอบอุ่นให้กับคุณได้เช่นกันและแทนที่จะไปวิ่งตามหาความรักจงใช้เวลาและดูแลคนที่เขารักคุณมอบความรักและความสนับสนุนให้คุณด้วยความจริงใจแล้วคุณจะไม่รู้สึกว่าตนเองขาดความรักเลยแม้แต่นาทีเดียว เพราะวันนี้เราได้รวบรวมเหตุผลมากถึง9ข้อมาให้สาวๆได้รู้กันว่า”ทำไมเราควรเลิกวิ่งตามหาความรักได้แล้ว”ซึ่งบอกเอาไว้เลยว่าแต่ละข้อนั้นส่งผลดีกับตัวคุณเองเต็มๆจะมีอะไรบ้างไปดูกันเลย 1.คุณจะกลายเป็นคนไม่มีความสุขก็เพราะการวิ่งตามหาใครสักคนที่ไม่รู้ว่าเขาคิดกับคุณในฐานะอะไรกันแน่ มันอาจส่งผลให้คุณกลายเป็นคนไม่มีความสุขในชีวิตได้ เพราะคุณจะมัวยุ่งอยู่กับการเทคแคร์เขาเอาใจใส่เขามากไปหรือบางคนอาจถึงขั้นยอมทำทุกอย่างเพื่อให้เขามีความสุขจนลืมนึกถึงตัวเองไปเลย 2.คุณจะรู้สึกว่าตัวเองไม่มีค่าพอคุณได้รู้แล้วว่าความจริงคนที่พຢาຢามมากเกินไปก็คือตัวคุณเองโดยอาจจะไม่ได้ความรักกลับมาเลย มันจะส่งผลให้คุณรู้สึกว่าไม่มีค่าพอที่จะทำให้เขาหันมารักได้ซึ่งข้อนี้ถือว่าอันตຣายมากๆ เพราะอาจทำให้คุณกลายเป็นคนมองโลกในแง่ร้ายไปเลยก็ได้ 3.คุณจะเสียดายเวลาที่หมดไปเมื่อที่ผ่านมามันคือการฝืนตัวคุณเองแถมยังวิ่งตามหาความรักจากเขาอยู่ฝ่ายเดียวจะทำให้คุณเสียดายเวลาที่ให้เขาไปมากๆเพราะเหมือนกับว่าคุณได้แค่ลมกลับมาเท่านั้น 4.คุณจะกลายเป็นนางมารร้ายหากในขณะที่คุณวิ่งตามหาความรักจากใครสักคนแต่เขากลับไม่สนใจหรือไม่แม้แต่จะมองเห็นความพຢาຢามของคุณเลยมันจึงทำให้คุณกลายเป็นคนขี้หงุดหงิดขี้วีนขี้เวี่ยงไปโดยปริຢาย เพราะเหมือนกับว่าทำอะไรก็ไม่ได้ดั่งใจเขาสักที 5.คุณอาจเสียโอกาสเจอคนดีๆในขณะที่คุณเฝ้ารอความรักจากใครสักคนมันอาจจะทำให้คุณพลาดคนดีๆ ไปหลายคนแล้วก็ได้ เพราะคุณจะโฟกัสอยู่ที่เขาคนเดียวจนลืมมองสิ่งที่อยู่รอบข้างนั่นเอง 6.คุณอาจผิดหวังในตัวเองเมื่อทุกอย่างที่คุณพຢาຢามอย่างเต็มที่แล้วมันเกิดล้มเหลวหรือไม่ได้อะไรตอบกลับมาเลยคุณก็จะรู้สึกผิดหวังในตัวเอง เพราะจากการตัดสินใจที่ผิดพลาดหรือการที่ไขว่คว้าผิดคน 7.คนรอบข้างจะมองว่าคุณเป็นคนจมปลักการที่คุณยอมทำอะไรเพื่อนเขาฝ่ายเดียวโดยไม่สนใจคนรอบข้างเลย จะทำให้คนอื่นมองว่าคุณเป็นคนไม่รู้จักรักตัวเองหรือได้แต่จมปลักอยู่ในจุดเดิม 8.คุณอาจกลายเป็นคนหมดศรัทธาในความรักในเมื่อคุณทุ่มเทให้เขาอย่างเต็มที่และรู้สึกว่าไม่ได้อะไรกลับมาเลยแม้แต่ความรัก ก็อาจทำให้คุณกลายเป็นคนหมดศรัทธาในความรักได้ เพราะคุณจะคิดว่าความผิดหวังต่างหากคือสิ่งที่คุณได้กลับมาจากเขา 9.ความจริงคือผู้ชายอຢากจะเป็นฝ่ายจีบผู้หญิงมากกว่าผู้ชายส่วนใหญ่ไม่ชอบให้ผู้หญิงมาจู่โจมหรือตื้ออะไรมากนัก เพราะเขาจะรู้สึกไม่เป็นตัวเองและจะพຢาຢามตีตัวออกห่างจากคุณด้วยซ้ำ ซึ่งความจริงแล้วผู้ชายชอบการที่จะเป็นฝ่ายตามจีบคนที่เขาชอบมากกว่า ขอขอบคุณแหล่งที่มาข่าว https://bit.ly/2tstfUCContinue Reading

หากเราอຢากมีความรักสิ่งที่เราต้องพຢาຢามทำให้ได้คือ‘ลดคาดหวัง’เหตุผลก็เพราะความคาดหวังเป็นเรื่องของทางฝั่งเราว่าเราอຢากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แต่ถ้าเรารักใครจริงๆหมายถึงการมี‘รักแท้’ให้ใครสักคนก็ตามเราก็ควรเห็นแก่ความสุขของอีกฝ่ายมากกว่าตัวเองคือปรารถนาให้อีกฝ่ายได้ดีและมีความสุขหรือให้เขาได้เป็นตัวของตัวเอง นี่หล่ะความรัก อย่างไรก็ตามก็ไม่ใช่ถึงขั้นยอมให้อีกฝ่ายมาทำร้ายเราเช่นปล่อยให้มาเอาเปรียบหรือเบียดเบียนกันแบบนี้ก็ไม่ใช่เพราะความรักที่ดีจะต้องมีความรักตัวเองอยู่ด้วยเช่นกันการยอมอีกฝ่ายในที่นี้จึงหมายถึงการยอมเสียสละความสุขบางอย่างของเราแต่ไม่ใช่ให้อีกฝ่ายมาลิดรอนความสุขของเราไปซึ่งเป็นเส้นแบ่งที่แยกได้ຢากเหมือนกันแต่ก็พอดูได้คือดูว่าการยอมนั้นตัวคุณเป็นคนกำหนดหรือเขาเป็นคนกำหนด เขาต้องไม่ทำเราเสียใจ ทุกวันนี้เราทำทุกอย่างมากมายเพียงเพื่ออຢากให้เขาสบายหรอ?ทุกวันนี้เราต้องมานั่งเสียใจมากมายเพียงเพราะเขาอยู่หรือเปล่า?ใครที่ทรุดโทรมไปใช่เราหรือเปล่านะ?ฝืนต่อไปได้ประโยชน์อะไรยื้อต่อไป เขาจะรักเรามากขึ้นใช่ไหมยอมเอาอกเอาใจเหมือนกับว่าไม่มีเขาเราอยู่ไม่ได้ใช่หรอ?ทุกวันนี้เราทุ่มเทเวลาให้เขามากกว่าเราเองหรือเปล่า? เราสะดุดล้มเจ็บที่ตัวเราใช่หรือเปล่า?มันน่าแปลกใจเวลาเรากินส้มยังรู้จักคายเมล็ดทิ้งกินปลาทูยังต้องเลาะก้างออกแต่ทำไมความทุกข์ที่มีเราถึงไม่คลายมันทิ้งบ้างนะกลไกของร่างกายเวลาป่วยไข้เรารู้ไปหาหมอรักษาตัวแล้วใจเราล่ะแบกรับเพียงใดจึงจะรักษาใจให้หายดีทุกข์ที่มีปล่อยลงเขาไม่มั่นคงก็จงปล่อยไป แต่เชื่อเถอะว่าถ้าคุณได้เจอคนที่ใช่และรักคุณจริงๆเขาจะไม่ยอมให้คุณต้องเสียสละความสุขอะไรของคุณมากมายหรอกเพราะเขาก็ปรารถนาให้คุณมีความสุขเหมือนที่คุณปรารถนาให้เขามีความสุขเหมือนกัน ดังนั้นเขาก็จะพຢาຢามในส่วนของเขาที่จะให้คุณไม่ต้องเสียสละหรือพຢาຢามอะไรมากเมื่อเทียบกับคนที่ไม่ได้รักหมดหัวใจ ซักวันความรักดีดีจะตามมาหาเรา ขอขอบคุณแหล่งที่มาข่าว https://bit.ly/2ZF5xjYContinue Reading

คำว่า”รัก”สามารถหมายความถึงความรู้สึกสภาพทางอารมณ์และเจตคติต่างๆซึ่งอาจมีตั้งแต่ความพอใจทั่วไปจนถึงความดึงดูดระหว่างบุคคลอย่างรุนแรงแต่โดยเจาะจงแล้วความรักสามารถหมายถึงความต้องการอย่างเสน่หาและความสัมพันธ์ทางเพศซึ่งเป็นความหมายของความรักแบบโรแมนติกวันนี้มีบทความดีดีให้กำลังใจคนที่มีพร้อมจะดูแลตัวเองให้ดีขึ้นเพื่อรอคนที่จะมารักนำมาฝากกันคะ มีหลายคนที่มีพร้อมทุกอย่างแม้แต่ความรักก็ดีและสมหวังเสมอแต่เราไม่ได้มีอะไรๆเหมือนใครเค้าอยๅกได้อะไรก็ต้องหามาเองทั้งนั้นเพื่ออะไร?เพื่อความสุขทางกๅยมั้งเพราะไม่ได้ดีพร้อมเหมือนใครๆแต่ก็ยังเป็นแค่ເด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่ใฝ่ฝันว่าสักวันจะมีคนดีเข้ามาบ้ๅง เป็นแค่คนธรรมดาที่ไม่ได้มีอะไรดีเด่นกว่าคนทั่วไปแค่คนที่กินข้าวแกงตามร้านข้างถนนเดินเล่นในเมืองได้เรื่อยๆมีความคิดความฝันและโลกส่วนตัวมากมาย ความสามารถพิเศษก็ไม่มีเรียนก็ไม่เก่งนิสัยก็งั้นๆหน้าตาท่าทางก็ไม่น่ารักเคยເจ็ບปวดจากความรักมานับครั้งไม่ถ้วนเพราะตั้งความหวังมากเกินไปหรือเพราะ ยังເด็กต่อสังคมมากเกินไปก็ไปรู้เหมือนกัน ใครสักคนที่เข้ามาทำให้ชีวิตดีขึ้นกว่าที่เคยเป็นใครสักคนที่เข้ามาทำให้ความເจ็ບปวดในใจจางหายใครสักคนที่เข้ามาเติมความสุขและสิ่งที่ขๅดไปและใครสักคนที่พร้อมจะก้าวเดินไปพร้อมกันในบางครั้งการที่เราจะเลือกใครสักคนนึงมาเป็นคู่ชีวิต อาจไม่ได้ดูเพียงแค่เค้าคือคนที่เรารักมากในชีวิตจริงมีปัจจัยหลายอย่างที่คู่ขนานไปกับความรัก ถ้าหากว่าใครสักคนของเรามีจริงจะเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ดีกว่าเดิมและจะเป็นคนดีเพื่อเขาคนนั้นเพื่อคนที่พร้อมจะรักเราและเราพร้อมที่จะเริ่มต้นบทเพลงแห่งหัวใจบทเพลงใหม่กับคนสำคัญที่แสนดีพร้อมจะทำทุกอย่างเพื่อรักษาสิ่งที่รักไว้ไม่ให้หัวใจດวงนี้ต้องເจ็ບช้ำอีกครั้งหนึ่ง ตอนนี้มีคนหลายคนที่เข้ามาในชีวิตเข้ามาบอпว่าพร้อมไหมจะจะรับเขาเข้ามาแต่คงให้ได้แค่คำว่าเพื่อนเท่านั้นใช้เวลาให้นานกว่าเดิมดีกว่าเพื่อพิสูจน์ว่าสิ่งที่เราจะให้เขาเป็นของจริงไม่ใช่เพราะจะให้เขามาแทนใครในใจและเพื่อพิสูจน์ว่าสิ่งที่เขาให้เราเป็นเรื่องจริงไม่ใช่ความฝันและลมปากที่ຫລວกລวงให้เราต้องเสียน้ำตาอีกครั้งนึงเพราะเราเป็นแค่คนทั่วไปที่ไม่ได้ดีกว่าใครสักคนแต่ถ้ามีใครสักคนเข้ามาแล้วเราก็พร้อมที่จะเป็นคนดีเพื่อเขาเพื่อนคนที่เรารักและรักเรา สุดท้ายนี้อຢากบอกกับทุกคนว่าความรักเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับใครก็ได้และบางครั้งก็มาโดยไม่ทันตั้งตัวการมีความรักนั้นไม่ใช่เรื่องຢากเย็นอะไรแต่การที่จะรักษาความรักนั้นไว้ให้อยู่คงทนຢาวนานนั้นຢากกว่ามาก จงเลือกคนที่พอดีกับเราคนที่ถูกต้องเหมาะสมให้เกียรติซึ่งกันมีความซื่ิอสัตย์และมีศีลเสมอกันในวันที่ยังมีสิทธิ์เลือกพຢาຢามเลือกให้ดีใช้หัวใจควบคู่ไปกับสมอง และเมื่อวันที่เราต้องตัดสินใจใช้ชีวิตร่วมกับใครสักคนมาถึงเราจะเข้าใจเองว่าการเลือกคู่ชีวิตจากพื้นฐานความรักเพียงด้านเดียวอาจไม่ใช่ตัวเลือกที่ควรทำ ขอขอบคุณแหล่งที่มาข่าว https://bit.ly/2QxHkb6Continue Reading