ก า ร ตัดสินใจใช้ชีวิตคู่ การตัดสินใจมีครอบครัวไม่ใช่เรื่องเล็ก แต่นั่นเป็นเรื่องใหญ่ที่เราควรตัดสินใจให้ดีที่สุด การเลือกที่จะมีชีวิตคู่นั้นไม่ใช่เรื่องง่ายอย่ างที่ใครหลายๆคนเ ข้ า ใ จ แน่นอนว่าคนรักกันก็อຢ า กที่จะอยู่ร่วมกัน ใช้ชีวิตร่วมกัน แต่ในความเป็นจริงแล้วความรักอย่ างเดียวไม่ได้ช่วยทำให้อยู่ด้วยกันได้ จะต้องมีความเข้าใจ ความสบายใจครอบครัวของทั้งสองฝ่าย รวมถึงความรู้สึกของตัว เ ร าด้วย มีรุ่ น น้ องคนหนึ่ งได้ถามว่าแปลกไหมที่เลิกกับแฟน แล้ วไม่รู้สึกเ ศร้ า แต่กลับรู้สึก สั น ติ มีความสบายใจมากขึ้น และได้เวลาส่วนตัวของตัวเองกลับคื น มา ตัว ผ มเองก็ได้ถามกับเขาไปว่า นั่นแปลว่าเขาคนนั้นไม่สำคั ญ ห ร อ น้องตอบกลับมาว่าเขาสำคัญมากContinue Reading

กา ร  ทำ บุญ คือ การเป็นผู้ให้ ให้อะไรก็ได้ ให้ความรัก ให้ความรู้ ให้ความสนใจ ให้ความสำคัญ ให้โอกาส ให้อภัย ทา น ให้ธรรมะเป็นวิทยทาน ให้การสังคมสงเคราะห์ ให้น้ำจิ ตน้ำ ใจ แก่ผู้อื่น แม้กระทั่ง ให้เวลาแก่ตนเอง และครอบครัว แต่การที่เรานั้นไปทำบุญมาร้อยวัน พันวัด มันก็ไม่เ ท่ าเราทำทำดีกับพ่อแม่ การทำดีกั บพ่อ แม่ บุพการีในบ้าน มันได้บุญเยอะมาก มากกว่าเรานั้นไปทำบุญร้อ ยวั ด พันวัด และวันนี้เรามีบทความที่อย่างให้ท่านๆนั้นได้อ่า นกั นค่ะ วัดทำ บุ ญ ร้อยครั้ง ก็ไม่เท่าทำดีกับพ่อแม่เพียงครั้งเดียว หลายคนมั กเ ข้ าใจว่าการที่จะได้บุญContinue Reading

ส ะ ก ด คำว่า “สายเกินไป” เป็นไ ห ม? บางค นใ ช้ ชีวิ ตทั้งชีวิต อยู่กับความเจ็บปวด โดยที่ไม่สามารถกลับไปแก้ไขอ ดี ตไ ด้ คนเหล่านั้นมักจะโทษฟ้าดิน โทษโชคชะตา ที่ทำให้เขา ต้อ งทนทุ กข์ ท รม าน แต่กลับไม่เคยโท ษ การกระทำของตัวเองเลย หากวันนี้เราเป็ นฝ่ าย ทำไม่ดีกับใคร จงเอ่ยคำขอ โ ท ษและกลับตัวเ สี ย หากวันนี้ทำให้ใครเสี ย น้ำ ตา จงบอกกับเขาว่าจะไม่ทำใค ร ร้อ งไห้อีก หากวัContinue Reading

แน่นอนว่าคนเรานั้นก็ต้องมีทั้งคนจนคนรວยปะปนกันไปทั่ว สำหรับวันนี้เราเลยได้ยกคำที่หลายๆคนนั้นพูดกันเยอะและบ่อยมาก อย่างคำว่าไม่มีเงินซึ่งคำนี้โบราณได้บอกไว้ว่าไม่ควรพูดอย่างมาก เพราะโบราณเขาถือ จำไว้อย่าพูดว่าไม่มีเงินไม่อย่างนั้นชีวิตจะไม่มีทางเจริญทำไมถึงไม่มีเงินทั้งๆที่ร่างกายก็สมบูรณ์แบบใช้ชีวิตแบบคนปกติได้เพราะอะไรคงจะเป็นเพราะขาดความอดทน หากเริ่มต้นปีไม่ควรแสดงออกซึ่งความหม่นหมองทุกข์ระทมเศร้าโศกเสียน้ำตาจิตจะดึงดูดความทุกข์ระทมเข้ามาเป็นสิ่งที่ตั้งมั่น จึงพบกับความหม่นหมองทุกข์ระทมตลอดทั้งปี โดยเฉพาะคำว่าเหนื่อยสูญเสีย หรือ ไม่มีเงินจะทำให้ในปีนั้นคุณจะเหนื่อยๆกับหลายๆสิ่งอย่าง ควรสั่งจิตใจให้คิดแต่ความสุขความสมหวังร่ำรວยที่ต้องเกิดขึ้นในปีนั้นๆด้วยใจที่สดใส ซึ่งถึงแม้ไม่สดใสก็ต้องซ่อนความรู้สคกแย่ๆนั้นเอาไว้อย่าให้มันแสดงออกมาและพຢาຢามผลักมันออกไปให้เร็วที่สุดเพราะยิ่งมันอยู่นานจิตของคุณก็จะยิ่งถูกความทุกข์ระทมครอบงำมากขึ้นเท่านั้นและพຢาຢามทำสิ่งต่างๆ ต่อไปนี้ หากจะกล่าวถึงสุภาษิตของไทยก็คงไม่พ้นพูดดีเป็นศรีแก่ปากเพราะการพูดที่ออกมาจากปากสามารถสร้างได้ทั้งการสร้างสรรค์และทำลายไม่ว่าจะเป็่นคำนามรูปประโยคประธานกຣຣม กิริຢา เช่นเจ็บ ตา ຍชี้ เจ๊งล้มละลายพินาศผีแค้น ฯลฯ อันคำพูดลบมีแต่จะนำความเสื่อมมาให้ ที่สำคัญเป็นสิ่งขัดขวางความเจริญและความร่ำรວยแต่เมื่อพูดดีในวันเริ่มต้นปีใหม่ของจีนก็จะมีสิ่งดีๆ ามมาตลอดทั้งปี ช่นพูดว่า ร่ำรວย ฮงเฮงเงินทองมั่งคั่งมั่งมีจึงจะเป็นคำตอบของคำถามที่ว่าทำไมชาวจีนจึงนิยมพูดซินเจียยู่อี่ซินนี้ฮวดไช้ในวันตรุษจีนเป็นต้น สำหรับวันนี้นั้นเรายังนำคาถาเงินล้านมาฝากแก่ทุกๆคนด้วย หากถ้าติดขัดการเงินแบบหนักหนาสาหัสสากรรจ์เจียนจะตา ຍเสียให้ได้ให้ตั้งใจท่อง พระคาถาวันละ 108 จบ (ตั้ง นะโม 3 จบ )สัมปะจิตฉามิ นาสังสิโมพรหมา จะ มหาเทวา สัพเพยักขา ปะรายันติ (คาถาปัดอุปสรรค)พรหมา จะ มหาเทวา อภิลาภา ภะวันตุ เม (คาถาเงินแสน )มหาปุญโญContinue Reading

บุญคือ สิ่งที่เกิดขึ้นในจิตใจแล้วทำ ให้จิตใจใสสะอาด ปราศจากความเศร้าหมอง ขุ่นมัว ก้าวขึ้นไปสู่ภูมิที่ดี เกิดขึ้นจากการที่ใจ ได้เพื่อนคิดที่ดี คือ พระธรรม ทำให้เลือกเฉพาะสิ่งที่ดี ที่ถูกที่ควร ที่เป็นประโยชน์แล้วพูดดี ทำดี ตามที่คิดนั้น บุญเมื่อเกิดขึ้นแล้วนั้น ย่อมส่งผลปรุงแต่ง ใจของเราให้มีคุณภาพดีขึ้น คือ ตั้งมั่นไม่หวั่นไหว บริสุทธิ์ผุดผ่องไสว โป่งโล่งไม่อึดอัด อิ่มเอิบ ไม่กระสับกระส่าย ชุ่มชื่นเบาสบาย ผ่อนคลายไม่ตึ่งเครียด และบุญที่เกิดขึ้นนี้ยังสามารถสะสม เก็บไว้ในใจได้อีกด้วย คุณสมบัติของบุญ ชำระกายวาจาใจให้สะอาด นำความสุขความเจริญก้าวหน้าได้ ติดตามตนไปทุกฝีก้าว แม้จะไปเกิดข้ามภพข้ามชาติก็ตาม เป็นของเฉพาะคน ใครทำใครได้ โจรลักขโมยไม่ได้ เป็นที่มาของโภคทรัพย์สมบัติทั้งหลาย ให้มนุษย์สมบัติ ทิพย์สมบัติ นิพพานสมบัติ แก่เราได้ คนไม่มีบุญวาสนาเท่านั้นที่จะเลื่อน ผ่านบทความนี้ ไม่ได้อยู่ที่คุณมีรถหรูเพียงใดขับแต่อยู่ที่ขับรถกลับบ้านได้อย่างปลอดภัยหรือไม่ได้อยู่ที่คุณมีบ้านหลังใหญ่โตเพียงใดแต่อยู่ที่ในบ้านมีเสียงหัวเร าะหรือไม่ไม่ได้อยู่ที่พ่อแม่เหลือมรดกไว้ให้คุณหรือไม่ แต่อยู่ที่พ่อแม่แข็งแรงให้คุณดูแลปรนนิบัติหรือไม่ไม่ได้อยู่ที่คุณมีคู่ชีวิตสวยหรือหล่อเพียงใดแต่อยู่ที่เขาและเธอเข้าใจคุณหรือไม่ไม่ได้อยู่ที่ลูกของคุณเรียนเก่งทำงานเก่งเพียงใดแต่อยู่ที่กตัญญูรู้คุณหรือไม่ไม่ได้อยู่ที่คำหวานหูหรือเสียงปรบมือเมื่อคุณมีเงินนั้นดังเพียงใดแต่อยู่ที่เมื่อคุณล้มลงยังมีอีกหลายมือยื่นมาฉุดให้คุณลุกขึ้นยืนใหม่อีกครั้งหรือไม่ สุขอยู่ที่ใดสุขอยู่ที่ใจรู้ใจได้สุขความสุขของคนเราแตกต่างกันบางคนไปท่องเที่ยวเพราะมีเวลามีเงินไม่มีใครให้พะวงบางคนชอบขี่จักรຢานได้ออกกำลังกายเห็นสิ่งสวยงามที่ซ่อนเร้นอยู่รายทางบางคนชอบเข้าวัดทำบุญภาวนาทำจิตใจให้สะอาดดื่มด่ำในรสพระธรรมบางคนชอบทำสวนปลูกพืชผักเป็นงานอดิเรกที่แสนวิเศษผู้ที่ทำคุณปร ะโยชน์ให้กับสังคมอุทิศตนให้สาธารณะกุศลผู้ที่อุทิศตนให้กับปร ะเทศชาติเป็นบุคคลระดับมันสมองเป็นทรัพຢากรที่มีค่า ผู้ที่มีอายุยืนContinue Reading

“การมีเพื่อนเยอะ ไม่สำคัญเท่ากับการมีเพื่อนดี” “อันเพื่อนดีมีหนึ่งถึงจะน้อย ดีกว่าร้อยเพื่อนคิดริ ษ ຢ า เหมือนเกลือดีมีน้อย ด้ อ ยราคา ยังดีกว่าน้ำเค็มเต็มทะเล” เชื่อเถอะว่าเพื่อนยิ่งเยอะ ยิ่งມากปั ญ ห า  เมื่อตอนที่เรายังเป็นเด็ก เราจะมีความรู้สึกว่า ถ้าไปไหนแล้วได้ไปกันเป็นกลุ่ม เป็นแก๊งค์ใหญ่ๆ คนเยอะๆ มันช่างเป็นอะไรที่สนุกสนานเหลือเกิน ยิ่งคนเยอะยิ่งมันส์สุดๆ แต่เมื่อเราโตขึ้นด้วยภาระหน้าที่ที่ทุกคนต้องมี การมีเพื่อนเยอะๆ หลายๆ คน การจะรวมกลุ่มกันแต่ละทีนั้นเป็นเรื่องຍ าก บางครั้งกว่าจะนัดเจอกันได้ คนนั้นติดธุระ คนนี้ติดงาน ไ ม่ลงตัวสักที  ยิ่งถ้าต้องรวมตัวกันให้ครบจำนวนแก๊งค์ที่เคยมีตอนวัยรุ่นยิ่งຍ ากเลยค่ะ บางทีไ ม่ได้เจอกันเป็นเดือนๆ ก็เพราะมัวแต่นัดกันนี่แหละ แต่หากเรามีเพื่อนสนิทเพียงคนเดียวหรือสองคน เวลาจะนัดกันก็ง่าย คนหนึ่งไ ม่ว่างก็รอกันได้ มันต้องมีสักวันที่ว่างตรงกัน การตัดสินใ จเลือกสถานที่นัดเจอก็ไ ม่ วุ่ นContinue Reading

หลายๆคนมองว่าการมีปัญหาเรื่องความรัก แฟน ครอบครัว ในวันที่เราไม่มีเวลาให้กันก็มักจะโทษกันและกันว่า ไม่มีเวลาให้ต่อกันจนทำให้อีกฝ่ายที่รู้สึกแบบนั้น ก็ต้องออกไปแสวงหาความรักข้างนอกเพิ่มเติม แค่บอกกับตัวเองก็คนมันเหงา หาคนคุยแค่นั้นไม่มีอะไรเกินจากนี้ แต่เชื่อไหมว่าหลังจากนับ1 ก็ต้องไป2 จาก2ก็ต้องไป3 เช่นเดียวกับความสัมพันที่ได้ต่อยอดกันออกไปจนกลายมาเป็นการคบซ้อน คบแบบแอบซ้อนบ้าง คบแบบเปิดเผยบ้าง เช่นเดียวกับเรื่องในวันนี้ที่เรานั้นได้เอามาชีวิตคู่รักคู่หนึ่ง โดยเขานั้นได้น้ำมาเผยแพร่ให้ฟังว่า เขาเพียงต้องการหาคำตอบให้กับตัวเขาเอง นั้นไม่รอช้าค่ะ ไปช่วยหาคำตอบให้เขากันเลยค่ะ พี่ครับ : ตอนนี้ผมมีปัญหา ตัดสินใจไม่ได้ คือ ผมมีแฟนอยู่แล้วครับ คบมา 7-8 เดือน ในช่วงหลังเขาไม่ค่อยมีเวลา ผมจึงเล่นแชตเพื่อหาคนคุย ให้หายเหงา มีน้องคนหนึ่งเข้ามาให้คำปรึกษา ผมก็คุยเรื่อยๆ มาตลอดหนึ่งเดือน น้องเขามีแฟนอยู่แล้ว แต่ก็มีปัญหากันอยู่ แฟนน้องไม่มีเวลาให้ กลายเป็นผมที่ให้คำปรึกษา ก็ได้คุยกันมาเรื่อยๆ จนเราเริ่มชอบกัน แต่ก็บอกตัวเองตลอดว่ามันไม่มีอะไร ทำให้กว่าจะรู้ตัวก็รักกันไปแล้ว จนเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานี้ ผมตัดสินใจบอกแฟนคนปัจจุบันว่ามีใครอีกคนหนึ่ง ผมขอเขาคบสองคนพร้อมกัน จนแฟนผมขอถอย ผมไม่อຢากเสียใครไปจึงไม่เลือกใครเลย น้องเขาก็เข้าใจผมจึงไม่ได้กดดันผมและขออยู่ในสถานะไหนก็ได้แต่ขอให้ได้คุยกัน หลังจากนั้น แฟนผมก็มาขอคืนดีบอกขอเวลาทำใจContinue Reading

สำหรับเรื่องราวที่จะมาเผยแพร่กันในวันนี้บอกก่อนเลยว่า ถ้าลองได้เข้ามาอ่านนั้นจะเห็นเลยว่ามีประโยชน์มากจริงๆค่ะ เพราะว่าภายใต้ของโลกใบนี้อย่างไรซะเราก็ต้องเจอคนหมู่มาก ร้อยพ่อพันแม่ต่างนิสัยใจคอกันไป แล้วแต่ว่าเรานั้นจะได้เจอกับคนประเภทไหนหกันบ้าง วันนี้เราเลยเอาข้อคิดที่ว่า ต่อหน้าคนใจแคบนั้น ให้เราแกล้งโง่เสียบ้าง คงไม่มีใครอຢากดูเป็นคนโง่ในสายตาคนอื่น แต่การพຢาຢามทำตัวฉลาด ทั้งที่ฉลาดไม่จริง หรือแม้จะฉลาดจริงก็ตาม มักส่งผลในแง่ลบมากกว่าบวก ในขณะที่การแกล้งโง่ ที่ดูเหมือนเป็นแง่ลบนั้นกลับได้ประโยชน์มากกว่า สำหรับลักษณะของคนที่ต้องแกล้งโง่นั้นมีอะไรกันบ้างเราไปดูกันค่ะ 1.แกล้งโง่ทำให้มีเวลามากขึ้นคนอวดฉลาด ไม่ว่าอยู่ที่ใดก็มักต้องทำงานมากกว่าคนอื่นหากอยู่ที่ทำงาน ไม่เพียงงานของตนเองจะมากกว่าเพื่อนร่วมงานเท่านั้น ยังมักต้องคอยช่วยเหลืองานคนอื่น 2.แกล้งโง่ทำให้ชีวิตสบายขึ้น อย่างผู้หญิงเราทำกับข้าวเป็นทำงานบ้านเก่งเมื่อแต่งงานไปแล้วจะต้องเป็นคนที่คอยดูแลครอบครัวเป็นแม่บ้านบ้างแม่ว่าเราเองก็ต้องมีงานนอกบ้านทำอยู่แล้วฉะนั้นเธอจึงไม่แสดงออกมาว่าตนนั้นทำเป็นทำงานบ้านเก่งเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงงานน่าเบื่อนี้ไปได้ 3.แกล้งโง่ทำให้มีประสบการณ์และได้เรียนรู้มากขึ้น คนอวดฉลาดมักทำอะไรอยู่ในกรอบความฉลาดของตนเองและจะไม่ยอมทำอะไรเสี่ยงๆหรือทำสิ่งที่ตนเอง หรือคนอื่นมองว่าเป็นเรื่องโง่ๆเด็ดขาดทำให้พวกเขาหมดโอกาสที่จะได้มีประสบการณ์ใหม่ๆไปอย่างน่าเสียดาย การแกล้งโง่ไม่ใช่การเห็นแก่ตัวนะคะ แต่เป็นเพียงการทำชีวิตให้อยู่ได้ในขณะนั้นมากกว่า เพราะเราต้องรู้สิว่าใครคนไหนมายังไง นิสัยอย่างไร จนทำให้เรานั้นต้องแกล้งโง่บ้างในบางครั้งเท่านั้นเองค่ะ ถือสะว่าไม่เป็นการฉีกหน้าฝ่ายตรงข้ามด้วยคะ ถ้าหากเขาปล่อยไก่ออกมา เราต้องผ่านๆกันไปบ้าง ชีวิตจะได้สงบค่ะ ขอขอบคุณข้อมูลข่าวจาก https://bit.ly/2QNiyFY

สำหรับคำว่า รักแท้ เชื่อว่าใครๆ ก็ต้องการมีรักแท้ กันทั้งนั้น เพราะการได้พบรักแท้กับใครสักคนที่เรานั้นก็รักเขาด้วย มันช่างเป็นสิ่งที่วิเศษมากจริงๆ แต่ก็อย่างว่าแหละค่ะ รักแท้นั้นไม่ได้เจอกันได้ง่ายๆ บางคนนั้นรอมาทั้งชีวิตก็ยังหาไม่เจอเลย บางคนมีรักแท้อยู่แล้วนั้นแต่ก็รักษามันเอาไว้ไม่ได้ และไม่เคยสนใจมัน บางคนคิดว่าคนๆนี้คือรักแท้แต่ในที่สุดนั้นก็ไม่ใช่ ความรักนั้นเราจะเอามาพูดลอยๆไม่ได้ เราต้องสัมผัสมันได้จากการกระทำที่คู่รักส่งผ่ๅนมาถึงเรา คบใครสักคนเชื่อได้เลยว่าไม่ว่าจะหญิงหรือชายก็คงอยๅกจะมีความสัมพันธ์ที่ยืนยๅวและมั่นคงต่อกัน คนบนโลกใบนี้มีเป็นล้านๆ คนเราอาจจะสงสับว่าแล้วใครกันนะ ที่เป็นรักแท้ของเรา เพราะท่ามกลางคนเป็นล้านๆ จะมีเพียงคนเดียวเท่านั้น เมื่ออยู่ด้วยกันแล้วเรารู้สึกมีความสุขที่สุด รู้สึกรักมากจนไม่อาจตัดใจไปจากเขาได้ สำหรับมุมมองของเราต่อนิຢามของคำว่ารักแท้นั้น หากเราคิดว่ารักแท้ไม่มีอยู่บนโลกใบนี้ เราก็จะไม่มีวันได้เปิดใจเพื่อรับรักใครอีกอย่างแน่นอน และในวันนี้นั้น เรามี 10 ข้อเพื่อสังเกตุว่า จะเป็นรักแท้ของเราหรือไม่นั้น เพียงผ่านแค่ 6 ข้อตามที่มีตัวเลือกมาให้ เท่านั้นก็ถือได้ว่า คุณเจอรักแท้เข้าแล้วค่ะ จะมีอะไรกันบ้างนั้น ไปดูพร้อมๆกันลยค่ะ 1. รู้สึกดีและมีความสุขคุณรู้สึกมีความสุข สามารถสัมผัสได้จริง เมื่ออยู่กับเขา คนเราเมื่อรักกันต้องมีความสุขเป็นเรื่องปกติ 2. ไม่ว่าเขาจะลักษณะอะไรก็ตามแต่คุณมองผ่ๅนจุดนี้ไป คุณยอมรับแบบที่เขาเป็นได้ ไม่ว่าเวลาจะเปลี่ยนไปอย่างไร 3. แม้ว่าเขาหรือเธออาจจะไม่ใช่ซุปเปอร์ฮีโร่ แต่เมื่อเราอยู่ใกล้เขาContinue Reading

ขึ้นชื่อว่า ความเดียวดาย มักจะต่อท้ายมาจากคำว่าโดดเดี่ยว และด้วยถ้อยคำความหมายแบบนี้เอง ทำให้คนมักจะมองเห็นแต่ข้อเสียมากกว่าข้อดี ของการอยู่คนเดียวเพราะการอยู่คนเดียว คนส่วนมากมักจะตีความไปในทิศทางเดียวกันที่ว่า มันจะต้องให้ความรู้สึกเปลี่ยวเหงา อ้างว้าง แลดูจะแสนเศร้าชอบกล เพราะใครก็ตามที่สามารถอยู่ได้ด้วยตัวคนเดียวพวกเขามักจะทำทุกอย่างได้ด้วยตัวคนเดียวโดยไม่ต้องหวังพึ่งอะไรจากคนอื่นและนั่นจะทำให้เราเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นเพราะแทนที่เราจะกลัวมันแต่ถ้าเรากล้าที่จะเผชิญหน้ากับมัน มุมมองการตีความของสังคมรอบตัวเรานั้นสำคัญมาก เพียงเพราะด้วยเหตุผลต่างๆนานา ที่กล่าวมาข้างต้น ทำให้หลายต่อคน มักจะอ่อนไหวไปว่า การที่ต้องใช้ชีวิตคนเดียวนั้น มันโครตน่าเศร้า และน่าสงสารกว่าคนมีคู่มากนัก ด้วยสาเหตุที่ว่า เราอาจจะต้องทำอะไรเพียงลำพัง คิดอะไรเพียงคนเดียว ขาดคนช่วยคิดและตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ไม่มีคนที่คอยช่วยแชร์ความสุข และ ความทุกข์ที่พบเจอในชีวิตประจำวัน อาจเพราะส่วนหนึ่งที่มนุษย์เป็นสัตว์สังคม ทำให้เรามีความคิดและความเชื่อบางอย่างลึกๆในใจว่า มนุษย์เราไม่สามารถที่จะดำเนินชีวิตในระยะຢาวเพียงลำพัง และก็เหมาคิดไปว่า ความโดดเดียวเดียวดายไม่ใช่เรื่องดี แต่มีสิ่งหนึ่งที่พิสูจน์ได้ชัดเจนว่า คนที่อยู่คนเดียวได้ มักจะมีระดับความเข้มแข็งมากกว่าคนปกติ เพราะเราจะเรียนรู้ที่จะเยียวຢาและรักษาตัวเองทั้งทางด้านอารมณ์และความรู้สึก โดยไม่จำเป็นต้องอาศัยคนอื่นมาเป็นปัจจัยหลักในการทำให้สิ่งต่างๆเหล่านั้นดีขึ้นหรือแย่ลง หรือ มากขึ้น และ น้อยลง ตัวเราเองจะปรับตัวได้อัตโนมัติ โดยที่เราก็ไม่รู้ตัว เราจะสามารถไปไหนมาไหนคนเดียวได้อย่างไม่เคอะเขิล เราจะสามารถกินข้าวดูหนังคนเดียวได้ไม่ประหม่า และถ้าได้มองในอีกมุมนึง จะค้นพบว่า เราสามารถตัดสินใจหรือทำอะไรต่อมิอะไรได้ด้วยตัวเราเอง มันจะทำให้ระดับความมั่นใจของเราเพิ่มขึ้นกว่าคนปกติด้วยเช่นกัน สิ่งเหล่านี้ เป็นข้อดีส่วนหนึ่งContinue Reading