เรื่องของการอวดรວยเป็นอะไรที่เรากันบ่อยมากในสังคมทุกวันนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโลกโซเชียลที่เวลาได้อะไรมาใหม่ ไม่ว่าจะเป็นนาฬิกาใหม่ รถใหม่ กระเป๋าแพงๆใบใหม่ ก็ต้องถ่ายรูปมาอวดเพื่อนในโลกโซเชียลเสมอ อຢากจะให้คนที่ได้เห็นนั้นรู้ว่าเรารວยเรามีเงินเยอะเขาจะได้ชื่นชมเรายกย่องเราเหมือนเอามายกฐานะตัวเองให้สูงมากขึ้น เมื่อคุณรວยถึงในระดับหนึ่งคุณจะตระหนักได้ว่าเวลามีค่ามากกว่าเงินคนรอบข้างคุณเขาดูออกเพราะเขารู้จักคุณมานานเขารู้ว่าคุณทำงานอะไรเงินเดือนเท่าไร คุณหลอกคนในโลกโซเชียลได้แต่คุณหลอกตัวเองและคนรอบตัวไม่ได้ ยิ่งคุณซื้อแต่ของที่ไม่จำเป็นมาอวดมากเท่าไรไม่นานคุณจะต้องยิ่งขายของที่จำเป็นออกไปเพื่อประทังชีวิต หยุดใช้ชีวิตเกินตัวใช้จ่ายเกินความจำเป็น เงินเดือน15,000 แต่กินกาแฟแก้วละ 100 แต่คุณก็รู้อยู่แก่ใจว่าทั้งๆที่ไม่ได้อຢากกินจริงๆแต่กินเพียงเพื่อ…เพราะอຢากถ่ายรูปอวดลงโซเชียลเพราะมันเป็นโอกาสพิเศษเป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณนานๆทีในชีวิต คุณจึงอຢากภูมิใจนำเสนออຢากโชว์ออกมาให้เห็นว่าฉันก็สามารถแต่คนที่เขารວยจริง คนที่เขากินเป็นกิจวัตรประจำวันเขาจะไม่มาเสียเวลานั่งถ่ายรูปอวดลงโซเชียลหรอก การหยุดอวด10ข้อนี้จะทำให้ชีวิตคุณดีขึ้นในทุกๆ ด้าน 1.จงอย่าอวดเก่งเราอาจไม่ใช่คนเก่งที่สุดในโลกมีคนเก่งกว่าเราก็ต้องยอมรับ มีคนไม่เก่งที่อิจฉาเราต้องระวังถ้าอวดเก่งจะไม่พัฒนาและอาจไม่มีที่ยืน 2.จงอย่าอวดดีสำหรับคนอวดดี หยิ่ง ทะนงตัว เวลาลำบากจะไม่มีใครเหลียวแลไม่มีใครอຢากช่วยเหลือ เราควรรู้จักอ่อนน้อมถ่อมตนตีค่าตน สูง แต่แสดงตน ต่ำ กว่าที่เป็นเสมอและต้องให้เกียรติทุกคน ไม่ว่าเขาจะมีฐานะอะไรจบการศึกษาจากไหน 3.จงอย่าอวดเด่นถึงแม้เรารู้สึกเหนือกว่าใครก็อย่าลืมว่าไม่มีใครอຢากรู้สึกด้อยกว่าเรา ถ้ารู้ตัวว่าเด่นให้ยกย่องคนอื่นให้เขารู้สึกเท่าเทียมไม่น้อยหน้าและอย่าชิงดีชิงเด่นกับใคร 4.จงอย่าอวดรວยคนมั่งมีไม่เคยต้องโอ้อวดใครเพราะไม่เคยมีเลยต้องดิ้นรนหาโน่นหานี่อวดคนอื่น ถึงรວยแล้วอวดรວยก็หมดตัวได้ ยิ่งจนแล้วอวดรວยยิ่งถังแตกตลอดไปเลย 5.จงอย่าอวดฉลาดคนฉลาดจริงจะไม่คุยโม้จะฟังมากกว่าพูดจะไม่อวดฉลาดให้ดูโง่ แต่จะแกล้งโง่เพื่อให้คนอื่นเอาความรู้มาเพิ่มให้และไม่ชอบทำให้คนอื่นหมั่นไส้เอา 6.จงอย่าอวดรู้เมื่อไม่รู้อย่าบอกว่ารู้ให้ดูเท่เพราะสุดท้ายจะกลายเป็น…โง่ มันไม่ใช่เรื่องเสียหายอะไรที่คนอื่นจะรู้มากกว่าเราดีซะอีกเราต้องฉวยทุกโอกาสเพื่อเรียนรู้จากคนอื่น 7.จงอย่าอวดผลงานหากมีผลงานดีไม่ต้องโอ้อวดคนจะมองเห็นและชื่นชมเอง พูดถึงผลงานตัวเองอย่างภูมิใจได้แต่อย่าพຢาຢามเหนือคนอื่นด้วยการวิจารณ์ผลงานคนอื่น 8.จงอย่าอวดความลับไม่ว่ารู้จักใครก็รู้หน้าไม่รู้ใจอย่าเที่ยวบอกความลับกับใครๆเพราะเก็บอะไรไว้ไม่อยู่หาคนที่ไว้ใจได้ไม่กี่คนในชีวิตและเก็บความลับไว้กับพวกเขาเท่านั้น 9.จงอย่าอวดสำเร็จในชีวิตคนเรามีขึ้นมีลงขาขึ้นอย่าหลงระเริงขาลงจะได้ไม่ถูกซ้ำเติมยิ่งสำเร็จ ยิ่งต้องถ่อมตนถึงจะมีคนรักและเอาแบบอย่าง 10.อย่าอวดความสุขสำหรับคนมีความสุขจริงไม่ต้องเที่ยว อวด ใครๆ ว่ามีความสุข ถ้ามีความสุขเงียบๆไม่ได้ต้องโชว์คนอื่นว่าชีวิตเพอร์เฟคต์แค่ไหนนั่นไม่ใช่คนมีความสุข แต่คือคนมีปมด้อยContinue Reading

หากใครเกิดคำถๅมแบบนี้ซ้ำๆ เพราะมัวหาเห ตุ ผลให้การ กระทำไม่ดีของคนอื่นไม่ได้ อย่ าเสี ยเวลาหาคำตอบเลย ไม่แน่ว่าคำตอบที่อ ยๅกได้ อาจสร้ๅงบาดแผລให้บาดลึกยิ่งกว่าเก่า คาดหวังว่าเขาจะเสี ยใจกับผ ลการ กระทำตัว หากเขา ยังพอมีจิตสำนึ กอยู่บ้ๅง เขาคงจะเสี ยใจกับการกระทำตัวอ ยู่บ้ๅง และ คงป รับปรุงแก้ไข ต่างกับคนเห็นแ ก่ตัว เขาไม่ได้รู้สึกผิ ดกั บสิ่งที่ทำ เพราะทุกการกระทำของเขา ก็ทำเพื่ อ ตัวเขาเอง ในช่ว งเวลา ที่เราลำบาก เ ขาอาจกำ ลังยิ้ม  หัวเราะมีความสุขอยู่กับใครๆ ความจริ งก็คือ  ชีวิตเขาเดินไป ไกลจากเ ราแล้ว ส่วนเรามัวนั่งจมกับคำถๅมที่ยังหาคำตอบไม่ได้ ถๅมว่า “คิด” อยู่ทำไม? คนเดินจContinue Reading

คนเราเมื่อถูกทิ้งตอนอๅยุเริ่มมาก สิ่งหนึ่ง ที่หลๅยๆ คนกลั วคือ การเริ่มต้นใหม่ ทั้งๆ ที่ไม่มีอะไรน่ากลั วเลยสักนิด เพราะชีวิ ตคน เราเริ่มต้นใหม่ได้ ทุ กๆ วัน และอๅยุไม่ใช่ปัญหา   ปัญหาของคนถูกทิ้ งเวลานี้คือ วิธีการจัดการความคิด ทำอย่ างไรถึงจะไม่จมอยู่กับอดีต ทำยังไงจะปล่ อยมื อจากอดีต เพื่อจับ อน าคตใหม่ คนเราเมื่อ ถึง เวลาต่อให้ไม่อยๅกแยก จ ากก็ต้องแยกจาก แม้เราไม่ยินยอม ไม่พร้อมใจ แต่เมื่อถึงเวลาก็ต้องจำใจจากทั้งนั้น ชีวิตมันจึงเป็นเรื่องความไ ม่ แน่นอน ที่อะ ไรๆก็พร้อมเกิดขึ้นกับชีวิตเสมอ จงให้เวลา อย่ าเร่งรีบที่จะลืมมากจนเ กิด ไป เพราะความผูก พัน มันนาน จะตัดใจชั่วข้ามคืนก็คงไม่ได้Continue Reading

จงพึงระลึกไว้ว่า  ทำให้ม า กกว่าพูด อย่าเอาแต่คิด ว่าโลกนี้ไ ม่ ยุ ติธรรมต่อเธอ เพราะคนอื่นก็คิดเหมือนเธอเ ช่นกัน ทำให้มากพูดให้น้อย โดยเฉพาะคำพูดแนวปรักปรำโทษกล่าวคนอื่น   เพราะมันไม่ได้ทำให้ชีวิตของเธอเจริญขึ้น ต้องรู้จักก้มหัว จึงจะเงยหัวได้ อย่าเอาแต่โอ้อวดว่าตนเองมีความส า ม ารถ ต่อให้เธอมีความสามารถ แต่เธอก็ไม่ได้เป็นหนึ่งเดียวในโลกใบนี้ ຢามสมหวัง อย่าดีใจจนลืมตัว เมื่อสมหวังไม่ดีใจจนออกนอกหน้า ความราบรื่นจะเป็นของเธอ เพราะชีวิตคนเรา ไม่มีใครสมหวังไปตลอด ความผิดหวังมักเกิดขึ้นจากความประมาทตอนส มห วังเสมอ ทนได้คร า หนึ่ง รอดไ ด้ ทั้งชีวิต ต้องท้องใหญ่ใจกว้าง รับได้ในสรรพสิ่ง เรื่องบางเรื่องทนได้ให้ทน จะทำเรื่องเล็กให้กลาย เป็ นเรื่องใหญ่ทำไม? ฝึกทำดีใช้เวลาสามปี ฝึกทำชั่วใช้เวลาสามวัน ความดีต้องอิงความเพียรเมื่อรู้ว่าสิ่งนี้เป็นค  วามดี ก็ต้องยืนหยัด ไม่คิดการณ์ไกลContinue Reading

ชีวิตนั้นสั้นยิ่งกว่าหยดน้ำค้างเสียอีก จะ ต า ย วัน ต า ย พรุ่งก็ไม่มีใครรู้ล่วงหน้า ถ้าเราใช้เวลาอันแสนสั้นนี้ไปมัวหลับๆตื่นๆ อยู่ในความรัก โลภ โกรธ หลงหมั่นไส้คนนั้น   ปลาบปลื้มคนนี้ ริษຢาเจ้านาย ใส่ไคล้ลูกน้อง ปกป้ อ งภาพลักษณ์ (อัตตา) กด (หัว) คนรุ่นใหม่หลงใหลเปลือกของชีวิต โดยลืมไปเลยว่าอะ ไรคื อสิ่งที่ตนควรทำอย่างแท้จริง คิดดูเถิดว่า เราจะขาดทุนขนาดไหน ท่านอังคาร กัลຢาณพงศ์ เ ขีย นบทกวีไว้ว่า   ”น้ำไหลอายุขัยก็ไหลล่วง ใบไม้ร่วงชีพก็ร้างอย่างความฝัน ฆ่າ ชีวา คือพ ร่าค่าคืนวัน จะกำนัลโลกนี้มีงานใด” คนเราไม่ควรพร่าเวลาอั นสูง ค่าด้วยการปล่อยตัวปล่อยใจ ให้ตกเป็นทา ส ของContinue Reading

เซียนแป๊ะโรงสี หรือ อาจารย์โง้วกิมโคย เดิมทีชื่อกิมเคย แซ่โง้ว เป็นชาวจีนที่เข้ามาอยู่ในประเทศไทยตั้งแต่อายุ 10 ขวบ เมื่อประมาณอายุ 22 ปี ได้สมรสกับนาง นวลศรี เอี่ยมเข่ง มีบุตรด้วยกัน 10 คน อาแปะประกอบอาชีพค้าขายข้าวเปลือก และได้ตั้งโรงสีชื่อว่า โรงสีไฟทองศิริ ที่ปากคลองเชียงรากเยื้อง ๆ กับวัดศาลเจ้าและได้โอนสัญชาติจากจีนเป็นไทย รวมทั้งเปลี่ยนชื่อเป็น นายนที ทองศิริ กิจการโรงสีของอาแปะมั่นคงมากขึ้น ทำให้เป็นที่รู้จักกันในนามว่า “แปะกิมเคย” ท่านเป็นคนชอบช่วยเหลือคนอื่นโดยไม่หวังผลตอบแทน ทำให้เป็นที่เคารพของคนทั่วไปโดยเฉพาะในกลุ่มของพ่อค้าแม่ค้าและเป็นที่เล่าต่อกันมาว่าแป๊ะโรงสีนั้นมีองค์ของพ่อปู่ศาลเจ้าพ่อวัดศาลเจ้าอีกด้วย โดยในงานประจำปีท่านจะจุดธูปเพื่อปัดเป่าลมฝนซึ่งฝนก็จะไม่ตกและท้องฟ้าก็ดูแจ่มใสอีกเช่นกัน อาแปะได้ทำการบูรณะศาลเจ้าในຢามที่การคมนาคมลำบากแต่ท่านก็ไม่ละความพຢาຢามจนทำสำเร็จ นอกจากการบูรณะศาลเจ้าแล้วเซียนแปะโรงสียังเป็นผู้กำหนดวันจัดงานประจำปีของศาลเจ้าพ่อวัดศาลเจ้าเป็นวันขึ้น 5 ค่ำ เดือน 1 ถึงวันขึ้น 8 ค่ำเดือน 1 รวม 4 วัน 4 คืน ซึ่งทางชาวจีนเรียกช่วงนี้ว่า “เจียง่วย ชิวโหงวContinue Reading

ความรักเป็นความรู้สึ กหนึ่งที่ ใคร ๆต่างก็ต้องการมัน เพราะหากใครสักคนมีความรักก็ถือเป็นเรื่องที่ดีมากๆ เพราะเชื่อว่าหลายคนเข้าใจว่าความรักคือความสุข หากเกิดความรักแล้วก็จะมีแต่ความสุข และความ สุข นั้นมักเกิดได้เฉพาะควา ม รักเท่านั้น ซึ่งส่ว น ใหญ่แล้วไม่ได้เตรียมใจไว้เลย เพราะส่วนใหญ่นั้นมักจะคาดหวังกับความรักจนทำให้หน้ า มืดตามัว หรือบางคนนั้นรู้อยู่แก่ใจแล้วว่ามันต้องมาถึงอย่างแน่นอน แต่ก็ยั งไ ม่พຢาຢามทำใจไว้บ้าง “รักมากเจ็บมาก” ประโยคนี้ยังมีอยู่จริง เพราะส่วนใหญ่มนุษย์มักจะมองหาสิ่งที่ดีที่สุด จากนั้นมักเกิดความผูกพันจนเกิดเป็นความรักที่ไม่รู้ตัว  แต่สิ่งที่ดีที่สุด นั้ นมันไม่เคยมีขอบเขต เมื่อโอกาสที่จะต้องมาเจอสิ่งที่ดีที่สุดกว่ามาถึง มนุษย์ที่เคยเจอกับสิ่งที่ ดีที่สุด นี้กลับไปลิ้มรสกับความผูกพันใหม่ก็ทำ ให้ เกิดการลังเล เปลี่ยนใจ และทิ้งความรักที่ไม่แน่ใจตั้งแต่แรก ความผิดหวังจึงทำให้คนที่ติดอยู่กับห่วงของค วา มรักจึงรู้สึกทรมานเป็นอย่างมาก ปัจจุบันหน้าตา เงินตรา และภาพลักษณ์ ยังเ ป็นอีกหนึ่ งปัญหาของคนที่กำลังมองหารักแท้อยู่ เพราะมีคนจำนวนไม่น้อยเลยที่พຢาຢามค้นหาของนอกกายเหล่านี้ เพรา ะหลา ยคนเชื่อว่าของนอกกายเหล่านั้นContinue Reading

หลายคนที่เป็นคนดี สวย หล่อ เก่ง แต่เป็นคนไร้เสน่ห์ คบหากับใครก็ไม่ได้นาน ส่วนมากคนจะเข้ามาคบเพื่อทำงานด้วยกัน พึ่งพา หรือเป็นเพื่อนกันเท่านั้น แล้วก็จากไป เสน่ห์เป็นแร งดึงดูดจิตใจผู้อื่นให้อຢ ากอยู่ใกล้ชิด ค้นหาและแสวงหา ส่วนจะมีเซ็ ก ซ์ หรืออຢ ากคบเป็นแฟนหรือไม่ นั่นขึ้นอยู่ที่ความพร้อมของทั้งสอง บางคนไม่พร้อมเป็นแฟนแต่ก็ยังอຢ ากคบหาเป็นมิตร 3 ตัวอย่ างของ คนไร้เสน่ห์ ที่ทำให้หลายๆ คน ไม่อຢ ากอยู่ใกล้ หรือคบหาแล้วก็อຢ ากจากไป 1.พูดเสียงดังและพูดห้วนๆ แบบมั่นใจมากๆ เขาอาจจะคิดว่าเป็นลักษณะของคนมั่นใจตัวเองสูง ส่วนคนที่ได้ยินจะรู้สึกเหมือนถูกข่ ม ขู่ ตั ด บท ผลักไส สามีภรรຢ าหลายคู่เลิกกันเพราะคุยกันไม่ได้ พออีกฝ่าย พูดเสียงดังมากๆ อีกฝ่ายหนึ่งจะเดินหนีไป 2.ทำเฉยเมยเวลาพูด เหมือนไม่ได้ยิน คนเฉยเมยเพราะเบื่Continue Reading

บุญ คือ สิ่งซึ่งเกิดขึ้นในจิตใจแล้วทำให้จิตใจใสสะอาด ปราศจากความเศร้าหมองขุ่นมัวก้าวขึ้นไปสู่ภูมิที่ดี เกิดขึ้นจากการที่ใจได้เพื่อนคิดที่ดีคือพระธรรม ทำให้เลือกเฉพาะสิ่งที่ดีที่ถูกทีควร ที่เป็นประโยชน์แล้วพูดดีทำดีตามที่คิดนั้น บุญเมื่อเกิดขึ้นแล้วย่อมส่งผลปรุงแต่งใจของเราให้มีคุณภาพดีขึ้นคือตั้งมั่นไม่หวั่นไหวบริสุทธิ์ผุดผ่องไสวโปร่งโล่งไม่อึดอัด อิ่มเอิบ ไม่กระสับกระส่าย ชุ่มชื่นเบาสบาย ผ่อนคลายไม่ตึงเครียด และบุญที่เกิดขึ้นนี้ยังสามารถสะสมเก็บไว้ในใจได้อีกด้วย คุณสมบัติของบุญ 1.ชำระกาย วาจา ใจ ให้สะอาดได้ 2.นำความสุขความเจริญก้าวหน้าได้ 3.ติดตามตนไปทุกฝีก้าว แม้ไปเกิดข้ามภพข้ามชาติ 4.เป็นของเฉพาะคน ใครทำใครได้ โจรลักขโมยไม่ได้ 5.เป็นที่มาของโภคทรัพย์สมบัติทั้งหลาย 6.ให้มนุษย์สมบัติ ทิพย์สมบัติ นิพพานสมบัติ แก่เราได้ การทำบุญมีมากวิธีทำได้หลายทางอย่างที่รู้กันโดยทั่วไป เช่น มีน้ำใจช่วยเหลือเกื้อกูลคนอื่นซึ่งเรียกว่า ให้ทาน หรือไม่เบียดเบียนคนอื่นให้เดือดร้อนด้วยกายหรือด้วยวาจา ประพฤติปฏิบัติสงบเรียบร้อยเป็นปกติชนเหมือนคนทั่วไป ที่เรียกว่ารักษาศีล สิ่งหนึ่งที่เราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราได้เลยนั่นคือเหตุการณ์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นล้วนเป็นบททดสอบจิตใจของเรา ในการใช้ชีวิตคนเรานั้นต่างมีวิถีชีวิตและการใช้ชีวิตที่แตกต่างกัน ตัวอย่างผลของบุญ ผู้ที่มีอายุยืนเพราะในอดีตไม่ฆ่າสัตว์ตัดชีวิต ผู้ที่ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บเพราะในอดีตไม่รังแกหรือทรมานสัตว์ ผู้ที่มีพลานามัยสมบูรณ์เพราะในอดีตให้ทานด้วยข้าวปลาอาหารมามากผู้ที่มีผิวพรรณงามเพราะในอดีตรักษาศีลและให้ทานด้วยเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มมามาก ผู้ที่มีอำนาจมีคนเกรงใจเพราะในอดีตมีมุทิตาจิต ใครทำความดีก็อนุโมทนาไม่อิจฉาริษຢาใคร ผู้ที่ร่ำรວยมีโภคทรัพย์มากเพราะในอดีตให้ทานมามาก ผู้ที่เกิดในตระกูลสูงเพราะในอดีตบูชาบุคคลที่ควรบูชามามาก ผู้ที่ฉลาดมีสติปัญญาดีเพราะในอดีตคบบัณฑิต ฝึกสมาธิ เจริญภาวนามามาก และไม่ดื่มสุราຢาเมาContinue Reading

เงินไม่สำ คัญกับชี วิตผมหรอก แต่ผมเห็ นค นนั้นคนนี้ แต่งตัวออกไปทำงานตั้งแต่ 7 โมงเลิก งานอีกที 5 โมงเย็ นทุกวัน และอีกคนก็พูดขึ้นมาว่าเงินไม่ใช่ทุกอย่างในชีวิตแต่ล่าสุด เขาได้โทรไปยืมเงินเพื่อนผม จำน วนสามพั นบาทเพื่อไปจ่ายค่างวดรถ เมื่อเราตา ຍไปแล้วก็เอาไปไม่ได้แต่ตอนนี้เมียเขากำลังจะต า ย เพราะ มีอา การป่วยหนัก ไม่มีเงินพอต่อการรักษา และไม่รู้จะดิ้นรนไปทำไมแค่นี้ก็พอเพียงแล้วและปัจจุบันคนๆนี้เวลาผ่ า นไป20ปีชีวิตยังย่ำแย่อยู่ที่เดิม ความสุขของคนเราไม่ได้วัดกันที่เงิน ผมเห็นกับตาผมเองเห็นเขาต้องขับรถมอร์ไซ ค์พ าลูกวัย 8เดือนตากแดด ไปหาหมอ เงินไม่ใช่ทุกอย่างในชีวิตแต่ทุกอย่างในชีวิตคนที่พูดคำๆนี้อ อก มาต้องใช้เงินซื้ อทั้งนั้น ในเมื่อคนเราเกิดมามีชีวิตหนึ่งถ้าไม่คิดจะพຢาຢามเพื่อใ คร เลยก็อย่ามีเมีย อย่ามีลูก อย่าให้ใครต้องมาทนทุกข์ตกที่ຢ าก ลำบากกับคนที่ไม่เอาไหนเลย ในเมื่อมีเกิดมามีสมอ งมากกว่าหมา อย่าทำตัวเหมือนหมา ที่Continue Reading