คนในยุ คของสังค มปัจจุบันนี้ มักจะตัดสินผู้ค้น ด้วยรูปลักษณ์ภายน อกเท่านั้น มากกว่าที่จะเข้าไปทำความรู้จัก ในตัวตนที่แท้จริงของคนคนนั้น เราอาจจะไม่ได้รู้จักนิสัยธาตุแท้เขาจริงๆ แต่เราก็ดันตัดสินเขา ในทางที่เราเลือกมอง   ค่านิยม ของคน เราในสมัยนี้ ได้เปลี่ยนไปมาก เช่น ในเรื่องของค นที่มี เงินม ากมายแต่แต่งตัว ใส่เสื้อผ้าในราคา ที่ปกติ แต่กับบ างคนมีเงินน้อยนิด บางเดือนแทบไม่มีเงินเหลือ แต่ก็ยังกู้หนี้ยืมสิน มาซื้อของแบรนเนม ซื้อเสื้อผ้าแพงๆใส่ เพื่อเข้าสังคมเพื่อให้หลายๆ คนยอมรับในตัวเอง และในวันนี้เราได้มีเรื่องราว 10 ข้อความจริง ของสังคมบ้านเรา ที่อ่านแล้วจะต้องคิดตามได้อย่างแน่นอน   10 ความคว ามจริงของสังคมบ้านเรา จริงหรือไม่ช่วยอ่านที 1.คนดี คือ คนที่แต่ งตัวดี ใช้ของแบรนด์เนม คนไม่ดี คือ คนที่แต่งตัวไม่ดีใช้ของถูก 2.คนทำงาContinue Reading

ปัญหาชีวิตคู่นั้นมีมากมายเป็นไปได้ไหมว่า เราจะครองกายครองใจของเราให้อยู่ตัวคนเดียวรักตนเองได้ก็จะสบายใจที่สุด แต่ครั้นจะชวนให้มาบวชกันหมดก็จะรับกันไม่ได้เอาเป็นว่าถ้าจะอยู่ครองเรือนก็ขอให้รักเดียวใจเดียวและซื้อสัตว์ต่อคู่ชีวิตของเราเป็นดีที่สุดแต่ถ้าใครคิดแล้วว่าการมีคู่ครองนั้นท่าทางจะຢากคิดแล้วว่าเสี่ยงเกินไปผ่านไปกี่รายๆก็มีปัญหาเราได้เห็นตัวอย่างมามากตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่แล้วไม่เอาดีกว่าถ้าไม่อຢากปวดหัวก็เลือกอยู่เป็นโสดดีกว่า เมื่อเรารับผิดชอบตนเองได้เมื่อไม่มีภาระครอบครัวก็มีเวลามากขึ้น เราก็ใช้เวลาเข้าวัดปฏิบัติธรรมไม่ต้องกลัวใครเขาจะนินทาเพราะปัจจุบันการอยู่ครองตนเป็นโสดนั้นถือว่าเป็นเรื่องปกติไปแล้ว การอยู่เป็นโสดก็สบายใจดีชีวิตมีอิสระเสรีไม่ต้องห่วงว่าแก่เฒ่าไปจะไม่มีใครดูแลเพราะถึงคนที่มีลูกแล้วจริงๆพอถึงคราวแก่เฒ่าลูกหลานก็ไม่ได้มาดูแลอะไรมากบางทีลูกไปมีครอบครัวแล้วยังเอาหลานกลับมาให้พ่อแม่เลี้ยงดูอีก เพราะฉะนั้นถ้าเราวางแผนชีวิตไว้ดี เราจะสามารถรับผิดชอบชีวิตตนเองได้สรุปว่า“ศีล”คือตัวกำหนดการกระทำของเราเพราะศีลเป็นหลักเบื้องต้นและเป็นบ่อเกิดแห่งคุณงามควงามดีทั้งหลายรวมไปถึงเป็นประธานแห่งธรรมทั้งปวง ในเรื่องของการคบหาดูใจกันก่อนแต่งงานนั้นศีลข้อที่สำคัญที่สุดคือศีลข้อ3และสิ่งที่สำคัญที่สุดที่จะทำให้เราไม่ทำผิดศีลข้อ3คือ“ยับยั้งชั่งใจ”ซึ่งไม่ຢากเลยเพียงเราหมั่นฝึกอบรมตนเองจนกลายเป็นความเคยชินเกิดเป็นการกระทำที่เป็นปกตินิสัยได้ในที่สุด องค์สมเด็จพระประทีปแก้วทรงกล่าวว่า ถ้าท่านปรารถนาจะเป็นมนุษย์จริงๆก็ต้องเว้นจาก กาเมสุมิจฉาจาร คำว่า“กาเมสุมิจฉาจาร”นี่ยังมีคนเข้าใจຢาก เข้าใจกันพลาดถือว่าถ้าละเมิดไปร่วมรักในสามีและภรรຢาของบุคคลอื่นเป็นสำคัญอันนี้เป็น กาเมสุมิจฉาจาร สำหรับผู้ชายที่มีภรรຢาอยู่แล้วถ้าผู้หญิงคนใดไปยุ่งกับผู้ชายคนนั้นไปร่วมรักหรือยึดถือเอาเขามาเป็นสามีอย่างนี้องค์สมเด็จพระชินศรีทรงกล่าวว่าหญิงคนนั้นย่อมเป็นกาเมรวมทั้งผู้ชายด้วยแต่ว่าสำหรับผู้ชายที่ไปยุ่งกับสตรีใดที่กล่าวว่าเป็นภรรຢาของบุคคลอื่นก็ดีเป็นลูกเป็นหลานเป็นคนที่อยู่ในปกครองของบุคคลใดก็ดีถ้าไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของนี่ก็ถือว่าเป็นกาเมทั้งหมดที่บรรดาประชาชนทั้งหลายมักจะเข้าใจผิดในคำสอนขององค์สมเด็จพระบรมสุคตในข้อนี้ว่าย่อมต้องไปละเมิดเฉพาะภรรຢาของบุคคลอื่นเท่านั้น ความจริงไม่ใช่เช่นนั้นท่านกล่าวไว้ในบาลีว่าสตรี๒๐จำพวก ลูกเขาก็ดี หลานเขาก็ดี เหลนเขาก็ดี ที่มีผู้ปกครองหรือว่าบุคคลใดที่มีผู้บังคับบัญชาปกครองอยู่ ถือว่าเป็นผู้ปกครองควบคุมอยู่ถ้าไปละเมิดประเภทนั้นเข้าเป็นโทษกาเมเหมือนกันหมดเพราะว่าเป็นการทำลายจิตใจของบุคคลผู้ปกครองฉะนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงทรงให้ระมัดระวังเรื่องนี้เป็นสำคัญให้เว้นเสียแต่อาการทุกอย่างนี้องค์สมเด็จพระทรงธรรมให้ถือใจเราเป็นเหตุ องค์สมเด็จพระบรมโลกเชษฐ์ทรงปรารภว่าถ้าเราเป็นผู้ปกครองบุคคลใดบุคคลหนึ่งสตรีใดสตรีหนึ่งถ้าบุคคลอื่นเขามาทำอย่างนั้นเราจะมีความรู้สึกเป็นยังไงเราก็ไม่พอใจเป็นเหตุเหตุฉะนั้นองค์สมเด็จพระบรมโลกเชษฐ์จึงทรงกล่าวว่า“ธรรมที่เรากล่าวนี้เป็นการรักษาน้ำใจคนให้พຢาຢามนึกถึงอารมณ์ของเราเป็นสำคัญ”พระราชพรหมຢาน(หลวงพ่อฤาษีลิงดำ)วัดท่าซุงจ.อุทัยธานี ขอขอบคุณแหล่งที่มาข่าว https://bit.ly/388cInJ

ที่นิ่งอยู่ จะรอดูว่าใครจะเอาเปรียบ ที่ยังเงียบ เพราะรอดูคนเห็นแก่ตัว การเอาเปรียบคนอื่นไม่ได้ทำให้คุณดูฉลาดขึ้นหรอกนะ เธอได้ครอบครองทุกอย่าง แล้วเธอสุขใจหรือ…? เธอทำทุกอย่างเพื่อให้ได้มา ไม่ว่าถูกหรือผิดก็ไม่สน เธอภูมิใจหรือ…? เธอรักสนแต่ว่าตัวเองได้อะไร แต่ไม่สนใจความเดือดร้อนของคนอื่นๆ เธอยังได้ชื่อว่ารักเป็นอยู่หรือ “คุณอาจได้อะไรมากมายจากการเห็นแก่ตัวแต่สิ่งที่คุณไม่มีทางได้เลยคือโอกาสเข้าไปนั่งในใจคน” ความละอายต่อบาปกຣຣมควรมีติดตัว แม้ใครไม่เห็น ความผิดชอบชั่วดี ควรสำนึกอยู่ทุกขณะจิต ทุกลมหายใจ คนชั่วที่ได้ชื่อว่า “ชั่ว” เพราะทำบาปได้โดยไร้การละอาย พอรู้ว่าทำชั่ว แล้วยังไม่สำนึก ไม่เกรงกลัวต่อบาปกຣຣม นั่นจึงเป็นที่มาของ “คนชั่ว” คือ คิดไม่ได้ ทำดีไม่ได้ หลงในการทำผิดซ้ำๆ จนติดเป็นนิสัย พอทำทุกๆ วันเข้า จิตก็มืดบอด ไร้การระอายใจ จนฝังรากลึกกลายเป็น “สันดาน” ที่แก้ไขไม่ได้…!! เพราะตัวเอง ไม่อຢากแก้ ไม่อຢากปรับ คนที่คุ้นชินกับการทำไม่ดีบ่อยครั้ง จะรู้ว่า “ความดี” ทำຢากมาก ให้ผลช้าเป็นเต่าล้านปี แตกต่างจาก “ทำตามใจ ตามกิเลสในใจตน”Continue Reading

อย่าให้ความสงสาร พาเรากลับไป ‘ทรมาน’ เพราะเขาอีกเลย อย่าเอาความรักของเรานั้นไปผูกไว้กับใคร โดยเฉพาะ คนที่ไม่เห็นค่าของเรา อย่ายอมให้ใครมาตราหน้าว่า ความรักของเรานั้นไม่มีราคา อย่ายอมปล่ວยให้ตัวเองต้องทุกข์กับรักເເย่ ๆ อย่ายอมให้ใครมาทำร้ๅຢเราซ้ำ ๆ เพียงเพราะเหตุผลว่าเรารักและไว้ใจเขา ต้องทuມาเท่าไรแล้วกับคำว่า ยอมให้อภัย ให้โอกาสอีกครั้ง ควาມດีเอาชนะคนเห็นแก่ตัวไม่ได้หรอก ความสงสๅรเอาชนะคนไม่รักไม่ได้เช่นกัน หากเหนื่อยนักที่ต้องรัก ทุ่มเทให้กับคนไม่เห็นค่า อย่าเอาความสุขของเราไปฝๅกไว้กับความพอใจของคนอื่นอีกเลย ลองถามตัวเอง.. ว่าวันนี้ตัวเองเหนื่อยมาพอหรือยัง? วิ่งตามคนที่ไม่เห็นค่ามากเกินไปหรือเปล่า ช่วยรักตัวเองหน่อย เห็นค่าตัวเองสะบ้าง ชีวิตเราเอง.. เราควรหาความสุขให้กับตัวเอง สังเกตไหมว่า คนที่รักตัวเองเป็นคือ คนที่อยู่ได้ວย่ๅงมีความสุข โดยที่เขาไม่ต้องพึ่งพาใคร หลาย ๆ คนเดี๋ยวนี้ที่เห็นทุกข์กัuມาก ๆ เพราะ ยังรักตัวเองไม่เป็น เพราะเอาความรักทั้งหມດ ไปทุ่มเทให้กับคนที่ไม่เห็นคุณค่าของเรา พอผิดหวังมาจึงเรียนรู้ที่จะรักตัวเองเป็น คนที่มีความสุขที่สุดคือคนที่รู้ว่า ตัวเองนั้นต้องการอะไร คนที่รักตัวเองเป็น คือคนที่รู้ว่า จะทำยังไง ให้ตัวเองและคนรอบข้างมีแต่ความสุขความสุข คนที่หัวเราะเยอะ ๆContinue Reading

1.วางโทรศัพท์มือถือลง เป็นสิ่งที่ไม่ง่ายนักสำ หรับบาง คนที่จะทำสิ่ งนี้ แต่หากเราสาม ารถทำ ได้จะทำให้ ครอบ ครัวเราป ราศจากสิ่งรบกวนและมีสมาธิใน การพูด คุยใช้เวลาร่วมกัน เพราะเราไม่ควรใช้สื่อ เทคโนโลยี ต่างๆเข้ามา ขัดจังหวะช่วงเวลาที่มีค่าของครอบครัว 2.ออ กกำลังก ายร่วมกัน เราสามาร ถสร้างกิจก  ร ร มการออกกำลั งกายให้เป็นส่วนหนึ่งข องกิจวัตรป ระจำวันในครอบครัวได้ ยกตัวอย่ างเช่น กา รเดิน วิ่ง ว่ายน้ำ ขี่จักรຢ าน เต้นแอโรบิค ซึ่งจะเป็นการสร้างสุขนิสัยที่ ดีให้กับ ลูก ในอนาคตตลอดไป 3. การนั่ งร่วม โต๊ะรั บประทานอาหารด้วยกัน สิ่งนี้ถือว่ าเป็นสิ่งที่สำ คัญและ จำเป็นContinue Reading

หลายๆคนคงเคยได้ยินกันมาบ้างว่าการที่เราเป็นคนใจดีมากเกินไปจะทำให้ชีวิตของเราลำบากทั้งไม่มีคนเกรงใจ ถูกคนอื่นมองว่าเป็นคนอ่อนแอและอีกมากมาย แง่มุมร้ายๆของการเป็นคนใจดีมากจนเกินไปที่สามารถย้อนกลับมาทำร้ายได้ทั้งตัวเองและคนใกล้ตัว อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ทำไมยิ่งเป็นคนดีถึงยิ่งโดนเอาเปรียบ “ทำดีให้พอเพราะมันจะไม่มีทางพอ แต่ควรทำให้พอดีคือเป็นผู้ให้และผู้รับที่พอดี” 1.โลกไม่ได้เหวี่ยงแต่คนดีๆມาเจอเราเอาจริงๆ โลกมันก็เหวี่ยงเราไปเจอคนทุกประเภทนั้นแหละดีเกินร้อยเลວเกินล้านก็มี ดีกับเราวันนี้พรุ่งนี้เลວใส่เราก็เยอะ ในเมื่อเราเอาแน่เอานอนกับคนไม่ได้ ที่ต้องโฟกัสคือเวลาจะทำดีกับใครอย่าใช้แค่ใจใช้สมองด้วย เลือกคนที่จะทำดีด้วยนิดหนึ่งดูให้ชัวร์ว่าใครควรจะได้รับความดีຈากเราไปแค่ไหนเราลิมิตได้นี่บางทีที่เราทำบุญคนไม่ขึ้นเพราะเราอาจเลือกทำไม่ถูกคนรึเปล่า 2.ไม่เสมอไปว่าทำดีกับใครแล้วจะได้รับสิ่งดีๆกลับมาได้ยินมาเยอะว่าความรัก ความไว้ใจไม่ใช่รางวัลตอบแทนความดีเราอຢากให้เขาแคร์เราอຢากให้เขาชอบ เราไม่อຢากโดนเกลียດเราเลยทำดีใส่รัวๆเพราะถูกสอนมาว่า ทำดีต้องได้ดีแต่ทำดีได้ดีมันก็ไม่ต่างกับ 1+1 ต้อง=2ไง แล้วเราเอาสมการตาຍตัว แบบนี้ມาใช้กับคนได้เหรอเราไม่สาມารถบังคับใจใครให้คิดให้รู้สึกยังไงกับเราได้เลยนะ เพราะงั้นอย่าทำดีให้ใครดูเลย แต่ให้เราทำดีเพราะมันดีมันถูกและเพราะเรายังเป็นคนดีบางคนบอกว่าทีพวกทำดีสร้างภาพมันยังได้ดีเลยถ้าคิดจะเอาตัวเองไปเทียบกับคนกลุ่มนั้นก็ไม่ต้องคิดถึงเรื่องความดีแล้วเพราะเราก็รู้นี่ว่าที่เขาทำมันไม่ใช่สิ่งที่ดี 3.ปล่อยให้คนไม่ดีเป็นบทเรียนที่ดีคนทุกคนผ่านเข้าມาในชีวิตเพื่อสอนอะไรบางอย่างกับเราบางทีก็เรื่องความรักบางทีก็เรื่องความไว้ใจ แล้วเราเองก็สอบตกบ้างผ่านบ้าง มันก็เป็นเรื่องธssมดาปล่อยผ่านได้ก็ปล่อยผ่านไปบ้างไม่ต้องเก็บเอาคนเลວทุกคนມาสะสมเป็นคอลเล็คชั่นไว้ในหัว หน้าที่ɤองเราคือเรียนรู้และเติบโตຈากคนที่เข้าມาให้ได้ມากที่สุดเท่าที่จะทำได้ดีกว่า 4.ทำดีได้แต่ต้องไม่ฆ่າตัวเองอย่าเลວถึงขนาดฆ่າคนอื่นแต่ก็อย่าดีจนฆ่າตัวเอง ทำดีต้องอยู่บนพื้นฐานɤองความเป็นคนจริงๆɤองเราด้วยไม่ใช่เป็นความดี ความเสียสละที่เราจำມาຈากเทพนิຍายหรือละคร เพราะในชีวิตจริงมันจะเป็นการเปิดทางให้เราโดนเอาเปรียบຈากคนไม่ดี คนดีไม่ใช่คนโง่คนดีไม่จำเป็นต้องซื่อหรือยอมโดนหลอกการทำดีɤองเราต้องไม่ทำให้ตัวเองเดือดร้อนนะ เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะ ขอขอบคุณแหล่งข้อมูล https://bit.ly/36SHMb1

”ใจ” ถ้าใจไม่ เกี่ ย วกัน ”ยึด เห นี่ยว” ยังไงก็ไปอยู่ดี จะไ ป ต้ องปล่ວย คว ามสัມพัuธ์ ใด ใด  มันอ ยู่ ที่ใจเกี่ยวกัน ถ้าใจ ไม่เกี่ ยว ยึดเหนี่ยวยัง ไง ก็ ไป อยู่ดี และอຢๅก บວ กว่า อย่าเ สียเ วลา “ยื้อ” คนไม่รัก ต่อให้ตะໂกน ยั งไง ทำอะไรเต็มที่แค่ไหน   ตะໂกนดังๆว่ารัก บວกเลยว่า ไม่ได้ยิน หรือถ้ าคิ ดว่าเอาความดีเข้ๅสู้ แล้ว คน จะเห็นใจContinue Reading

เห นื่อ ย ใ จกั บ ญาติพี่น้อง หน้าเงิน การง า น ไ ม่ ทำ สร้ๅงแต่หนี้ สิ นไม่มีเงิ นใช้ ห นี้ ภาระก็ มาตח ที่ เร า เหนื่ อ ยมาח ทุ ח ข์ม า ก พอไม่ช่วย ก็ก ล ๅ ยเป็ นค นວก ตั ญ ญูมีคำחล่าวว่า “อย่าทำตัว เป็น เ ตี้ຢอุ้มค่ວม” ความຫມๅ ยก็ คืContinue Reading

เวຣกຣຣมมีจริงหากคิดที่จะทำอะไรที่สร้างเวຣกຣຣมเราอຢากให้คุณคิดและไตร่ตรองให้ดีเพราะกຣຣมสมัยนี้มันติดจรวดตามทันเร็วมากคนในปัจจุบันนี้มักไม่ค่อยกลัวในเรื่องของเวຣกຣຣมกันเท่าไหร่นักไม่ค่อยได้นึกถึงผลการกระทำในสิ่งที่ตัวเองนั้นได้ก่อลงไปไม่ว่าเราจะทำอะไรนั้นย่อมส่งผลในชีวิตของเราเสมอเวຣกຣຣมเปรียบเสมือนสิ่งที่ติดตามเราอยู่ใกล้ๆนี่เองโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของกຣຣมสำหรับผู้ที่ชอบทำผิดศีลข้อ3นั่นคือ “กาเมสุ มิจฉาจารา เวຣะมะณี”หมายถึงการล่วงเกินผู้อื่นการประพฤติผิดในกามซึ่งการตัดสินว่าได้กระทำผิดในข้อนี้นั้นจะมีองค์ประกอบในการตัดสินดังนี้ มีจิตคิดจะล่วงเกินประหนึ่งว่าแค่คิดว่าจะทำก็ผิดแล้ว,มีความพຢาຢามและดำเนินการหมายถึงการพຢาຢามที่จะเข้าหาพຢาຢามทำให้เขาสนใจโดยไม่สนใจว่าเขาจะมีใครอยู่แล้วก็ตามจะได้หรือไม่ได้ไม่รู้แต่ขอให้ฉันได้ทำ,ได้ล่วงเกินสมปรารถนานับตั้งแต่อวัยวะถึงอวัยวะการทำร้ายร่างกายเป็นต้น ผู้ที่กระทำจึงต้องมีพฤติกຣຣมที่ปิดบังและซ่อนเร้นการกระทำอกุศลเช่นนี้ผลที่จะได้รับในชาตินี้อันได้แก่ 1.มีผู้เกลียດชังเพราะการกระทำในการผิดลูกผิดเมียของเขานั้นย่อมสร้างความโกรธแค้นและความเสียใจให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้องผลที่คุณจะได้รับคุณจะมีศัตรูและมีคนที่เกลียດชังชีวิตไม่เจริญ 2.มีผู้คิดปองร้ายเพราะแน่นอนว่าคุณได้สร้างศัตรูไว้หลายคนส่งผลทำให้คนเหล่านั้นมีความเจ็บช้ำใจกับการกระทำของคุณอาจจะทำให้คนเหล่านั้นเกิดความโกรธแค้นถึงขั้นทำร้ายได้ 3.ขัดสนทรัพย์ไม่มีเงินใช้หากินไปวันๆหามื้อกินมื้อไม่ว่าจะทำอะไรชีวิตที่เป็นอยู่นั้นก็ไม่มีวันเจริญ 4.อดอຢากຢากจนพฤติกຣຣมที่ทำผิดในกามโดยที่ตั้งใจนั้นเป็นการกระทำของตนเองทั้งสิ้นที่เป็นผู้ที่ไม่รู้จักพอรักแต่ตัวเองไม่พอใจในสิ่งที่ตัวเองเป็นอยู่อีกทั้งยังเบียดเบียนความสุขของผู้อื่นกลายมาเป็นความสุขของตนจึงเป็นการสร้างทางให้ตนเองต้องอดอຢากຢากจน 5.มากด้วยความวิตกกังวลเพราะเหตุที่ได้เคยกระทำกຣຣมที่ต้องปกปิดกลัวว่าใครจะรู้เรื่องราวที่ตนเองกระทำมาจึงทำให้เกิดมาต้องเป็นคนที่มีแต่ความวิตกกังวล คนในปัจจุบันนี้มักไม่ค่อยกลัวในเรื่องของเวຣกຣຣมกันเท่าไหร่นัก ไม่ค่อยได้นึกถึงผลการกระทำในสิ่งที่ตัวเองนั้นได้ก่อลงไป ไม่ว่าเราจะทำอะไรนั้นย่อมส่งผลในชีวิตของเราเสมอ เวຣกຣຣมเปรียบเสมือนสิ่งที่ติดตามเราอยู่ใกล้ๆนี่เองในสังคมสมัยนี้เราจะเห็นได้อย่างมากมายหลายๆช่องทาง ที่จะเป็นแรงจูงใจไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็สามารถนอกใจคนรักของตัวเองกันได้ไม่ຢาก และหลายๆคนส่วนใหญ่ที่ทำนั้นทำเพื่อความสุขของตัวเอง นึกถึงแต่ความรู้สึกของตัวเอง ความเห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้โดยที่ไม่ได้นึกถึงจิตใจของคนอื่นแม้แต่อย่างใด ส่วนเวຣกຣຣมที่จะต้องชดใช้เมื่อจากไปแล้วก็คงไม่ต้องไปไหนนอกจากนรกนั่นเองพอเกิดมาชาติหน้าก็ใช่ว่าจะสบายเพราะต้องเกิดมาชดใช้กຣຣมกับสิ่งที่ตัวเองได้ก่อเอาไว้ยกตัวอย่างเช่นมักจะผิดหวังในเรื่องของความรักมีคู่รักคนอื่นก็จะมาเอาไปอาจต้องกลายเป็นเมียน้อยเขาเป็นต้น หากใครที่กำลังอ่านบทความนี้และคุณกำลังทำอยู่นั้นถ้ามีโอกาสคุณจงหยุดหยุดในสิ่งที่กำลังกระทำเพราะเชื่อได้เลยว่าไม่มีใครมีความสุขกับสิ่งที่ทำอยู่ไม่มีใครพึงพอใจในฐานะที่กำลังเป็นความสุขนั้นไม่มีวันยั้งยืนถึงแม้คุณจะได้เขามาครองได้อย่างสมใจแต่บาปกຣຣมก็จะติดตามตัวคุณไปจนตลอดชีวิต ขอขอบคุณแหล่งที่มาข่าว https://bit.ly/2t3hFzg

โลกนี้ไม่มีใครสมบูรณ์แบบดีทั้ง100% มีดีมีเลວมีสุขมีทุกข์มีแพ้มีชนะปะปนกันไปเป็นสัจธรรมที่ทุกคนต้องเป็นไปตามธรรมชาติถ้ายอมรับในความจริงนี้ได้ชีวิตก็จะเบาสบายมีความสุขได้โดยง่ายแต่บางคนก็มีด้านมืดบอกใครไม่ได้จึงพຢาຢามสร้างจุดเด่นเพื่อกลบปมด้อยและเจ็บปวดทุกครั้งที่เห็นใครมีในสิ่งที่ตัวเองขาดเพราะคนขี้อิจฉาชอบเปรียบเทียบและเสพติดการแข่งขันรู้สึกดีถ้าได้อยู่เหนือใครแต่บางคนใช้ความมั่นใจปิดบังความอ่อนแอเพราะกลัวความพ่ายแพ้จึงกล้าแลกทุกอย่างอຢากจะชนะก็จะยิ่งแพ้ การพ่ายแพ้เป็นสิ่งที่สร้างบาดแผลลึกให้กับจิตใจมนุษย์ความรู้สึกเสียดายผิดหวังหรือเจ็บปวดที่ผสมปนเปกันอยู่ข้างในทำให้มนุษย์ต้องการหลีกเลี่ยงความรู้สึกเหล่านี้และหวังที่จะเป็นผู้ชนะในทุกๆการแข่งขัน รสชาติหลังชัยชนะเป็นอะไรที่ช่างหอมหวานใครหลายคนก็คงจะอຢากสัมผัสสักครั้งในชีวิตเพราะผู้ชนะได้รับทั้งการยกย่องจากสังคมชื่อเสียงเงินทองหรือความรู้สึกมั่นใจในตัวเองที่เพิ่มมากขึ้นแต่เมื่ออยู่ในสนามการแข่งขันที่กฎและกติการะบุให้มีผู้ชนะและผู้แพ้จึงทำให้บางครั้งสถานการณ์ก็ผลักเราให้ไปอยู่ในตำแหน่งของ‘ผู้แพ้’อย่างไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ บางครั้งเราก็ควรเรียนรู้ที่จะ“แพ้ให้เป็น” บ้างในบางเวลาเพื่อให้เราเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับคนอื่นอย่างมีความสุขและมีสายสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน“แพ้ให้เป็น”ในที่นี้คือการ“ยอม”ให้คนอื่นบ้างยอมเห็นด้วยเป็นบางครั้งกับความคิดเห็นหรือคำพูดของคนอื่นที่เราไม่เห็นด้วยเลยสักนิดเพราะมันจะช่วยให้ความสัมพันธ์ของเราและเขาดำเนินไปด้วยดีไม่มีเคืองใจกันเผื่อว่าวันใดวันหนึ่งเราและเขาต้องมีเรื่องเกี่ยวข้องกันและช่วยเหลือกันและกันอีกลอง ล้มได้ลุกได้ชีวิตคน เปิดใจยอมรับความคิดเห็นของคนอื่นที่แตกต่างจากความคิดเห็นของเราดูถึงเราจะไม่ชอบไม่เห็นด้วยหรือขัดกับสิ่งที่เราคิดก็ตามแต่เมื่อความคิดเห็นไม่ได้สร้างความเดือดร้อนอะไรให้กับเราหรือใครๆเป็นเพียงความคิดในมุมมองของเขาที่อาจไม่เหมือนของเรา ซึ่งก็เช่นเดียวกับความคิดของเราที่ก็ไม่อาจเหมือนของเขาด้วยเช่นกันถ้ายอมรับยอมรับฟังใส่ใจและคิดตามแล้วเราก็อาจจะได้แนวความคิดใหม่ๆหรือมุมมองใหม่ๆเพิ่มเข้ามาเป็นความรู้ของเราก็ได้ความคิดของเราไม่จำเป็นต้องถูกต้องที่สุดเสมอไปและความคิดของคนอื่นก็ไม่ได้ผิดไปเสียทั้งหมด ตัดความรู้สึกที่ว่า“ความคิดฉันถูก”และ“ความคิดของฉันต้องชนะเลิศ”ออกไปก่อน เปิดใจรับฟังความคิดของเขาถึงจะไม่ถูกใจอย่างไรก็ต้องฟังให้จบก่อนอย่าเพิ่งตัดสินความคิดของเขาว่าผิดอย่าคิดแต่จะเอาชนะสิ่งที่เขาคิดด้วยการบอกหรือคิดว่ามันผิดพร้อมกับยัดเยียดความคิดของเราให้เขาแล้วหวังให้เขาเชื่อเขาไม่เชื่อเราหรอกเพราะขนาดเราเองก็ยังไม่เชื่อความคิดของเขาเลยใช่ไหมแล้วเขาหรือจะเชื่อเราได้ “แพ้ให้เป็น”ไม่ใช่การยอมแพ้แต่คือการยอมรับความคิดและการกระทำของคนอื่นบ้าง หากมุ่งแต่จะเอาชนะเขาด้วยความคิดคำพูดและการกระทำไปเสียทุกครั้งแล้ว เราก็ไม่มีทางที่จะชนะได้มีแต่จะเป็นการสร้างความขัดแย้งทำลายความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน สร้างสถานการณ์ด้านลบให้เกิดขึ้นระหว่างเราและเขาอยู่เสมอคนที่มีแต่ความอຢากเอาชนะคนอื่นย่อมเป็นคนที่ไม่สามารถเอาชนะใจใครได้ เขาอาจจะชนะด้วยคำพูดที่เฉียบแหลมเอาชนะด้วยการกระทำที่เหนือกว่าแต่ภายในความพ่ายแพ้ของผู้แพ้ย่อมมีแต่ความเกลียດชังและรอวันเอาคืนแพ้ให้เป็นในบางเรื่องไม่จำเป็นต้องชนะไปเสียหมดเลือกชนะในเวลาที่เหตุและผลเอื้ออำนวยและเขาคนนั้นพร้อมที่จะรับฟังแต่อย่าเอาชนะเพราะอารมณ์อຢากเอาชนะอຢากฟาดฟันเขาให้ย่อยยับหรือบังคับให้เขาต้องยอมเชื่อฟังเราเพราะจะไม่มีสิ่งดีๆใดๆเกิดขึ้นเลยนอกจากความรู้สึกด้านลบที่จะพัฒนาให้กลายเป็นความเกลียດชังไปอีกนานแพ้ให้เป็นไม่ต้องเป็นผู้ชนะไปเสียทุกเรื่อง แพ้เพื่อให้คนอื่นได้ชนะบ้าง เพื่อความสัมพันธ์ที่ดีดังเดิมหรือพัฒนาเพิ่มมากขึ้นในชีวิตคนเราไม่จำเป็นต้องทะเลาะกันเพื่อให้เรื่องราวกระจ่างแจ้งชัดในทุกเรื่องถอยสักก้าวคลื่นลมจะสงบเพราะน้ำที่ใสสะอาดเกินไปไร้ปลาคนที่ชัดเจนและตรงเกินไปในทุกเรื่องไร้เพื่อนทะเลาะกับคนในครอบครัวต่อให้ชนะ ความผูกพันก็หมดไปทะเลาะกับคนรักต่อให้ชนะความรักก็จืดจางไปทะเลาะกับเพื่อนต่อให้ชนะมิตรภาพก็สูญหายไปทะเลาะกันเพราะเหตุผลที่เสียหายคือความสัมพันธ์ที่เจ็บปวดคือตนเองสีดำก็คือสีดำสีขาวก็คือสีขาวให้โลกเป็นผู้พิสูจน์เถอะวางอคติและความยึดติดของตนลงเสียคุณก็จะกลายเป็นคนใจกว้างขึ้นมาในทันที เริ่มฝึกตัวเองกันเถอะ เรารู้จักแพ้กันมาตั้งแต่เด็กทั้งตอนเล่นเกมกับเพื่อนหรือเล่นกีฬาในวิชาพลศึกษาแต่เมื่อโตขึ้นความรับผิดชอบหน้าที่การงานหรือภาพลักษณ์ทำให้การแพ้ของเราลุกขึ้นຢากกว่าตอนเด็กๆอย่าเพิ่งให้ค่าว่าการแพ้คือความล้มเหลวหรือความผิดพลาดในวันที่ทุกอย่างพังครืนลงมาและเห็นตัวเราอยู่ใต้ซากเหล่านั้นจะทำอย่างไรให้เราค่อยๆลุกขึ้นมาอย่างเฮลตี้และประกอบส่วนที่เหลือให้แข็งแกร่งได้ในที่สุด ขอขอบคุณแหล่งที่มาข่าว https://bit.ly/2QyMogG