เธอทำทุกสิ่งทุกอย่าง เพื่อให้ได้มานั้น ไม่ว่าถูกหรือผิ ดก็ไม่สน เธอภูมิใจไหม เธอได้ครอบครองทุกๆ อย่าง เธอสุขใจหรือ เธอรักแต่ตนเอง ไม่สนใจว่าคนอื่นจะเป็นอย่างไร เธอยังได้ชื่อว่ารักเป็นอยู่หรือ..   ความละอ ายต่อบ าป ก ຣ ຣ ม ควรมีติดตัว แม้ไม่มีใครรู้เห็น ความผิ ดชอบชั่ วดี ควรสำนึกอยู่ทุกลมหายใจ ทุกขณะจิต คนชั่ วที่ได้ชื่อว่า “ชั่ ว” เพราะทำบ าปได้โดยไร้การละอ าย เมื่อรู้ว่าทำชั่ ว แต่ยังไม่สำนึก ไม่เกรงกลัวต่อบ าป ก ຣ ຣ ม นั้น   จึงเป็นที่มาของ “คนชั่ ว” ก็คือ ทำดีไม่ได้ คิดไม่ได้Continue Reading

1. เลิกเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางจักรวาล ฟังคนอื่นมั่ง – คือสิ่งที่ผมมักบอกหลายๆ คนที่มักเอาความคิดตัวเองเป็นที่ตั้ง ประเภทชั้นทำอะไรถูกเสมอ ชั้นมีเหตุผลของชั้น และเหตุผลของชั้นนั้นเพียงพอสำหรับทุกๆ อย่ าง และพอมากๆ เข้าก็กลายเป็นว่าทุกอย่ างในชีวิตต้องเป็นไปตามที่ตัวเองคิด สิ่งที่คนอื่นพูดมานั้นหากไม่ใช่การยอมรับหรือเห็นด้วยก็จะมองว่าไม่เข้าข้าง คิดผิด และปฏิเสธความคิดเหล่านั้นไปเสียหมด ที่หนักๆ คือหลายๆ คนได้เจอคนดีๆ เข้ามาตักเตือนก็ไม่ฟัง หาว่าคนเหล่านั้นไม่รู้เรื่อง ไม่ใช่ตัวเอง ฯลฯ ผมมักพูดเสมอว่ามันมีเส้นแบ่งบางๆ ระหว่างความเชื่อมั่นในตัวเองกับการหลงตัวเอง ซึ่งถ้าเราตั้งสติและแยกแยะไม่ดีแล้ว เราจะข้ามเส้นไปสู่การทนงและเต็มไปด้วย E g o ชนิดที่ไม่ยอมรับเหตุผลอื่นๆ ซึ่งอาจจะถูกหรือดีกว่าที่เราคิดด้วยซ้ำ นอกจากนี้แล้ว ชีวิตของเรายังมีคนมากมายที่อาจจะเก่งกว่าเรา รู้มากกว่าเรา มีประสบการณ์มากกว่าเรา มีวิสัยทัศน์มากกว่าเรา ซึ่งคนเหล่านี้ในมุมหนึ่งเหมือนครู / เทวดาของเราที่ช่วยเตือนหรือแนะนำทางที่ใช่ให้กับเรา แน่นอนว่าคำแนะนำบางอย่ างอาจจะขัดใจหรือไม่ตรงกับที่เราคิด แต่ก็นั่นแหละที่คำแนะนำเหล่านั้นหลายๆ ครั้งทำให้เราเปลี่ยนวิธีคิดไปสู่สิ่งที่ดีกว่าได้ ชีวิตผมเองก็ได้คนเหล่านี้ช่วยแนะนำและขัดเกลาตัวผมมาตลอด ลองดูสิครับ ลองเปิดใจฟังคำแนะนำ คำตักเตือนของคนที่คนมองว่าน่าเชื่อถือ และปรารถนาดีกับคุณContinue Reading

วันนี้เราก็ได้ไปเจอเรื่องราวดีๆ เลยนำมาให้ทุ กค นได้อ่านกัน หลายคนชอบคิดว่า จะต้องมีลูกเอาไว้เลี้ยงดูຢามแก่เฒ่า ซึ่งเป็นแนวคิดของคนสมัยก่อนที่มีสืบกันมานาน ซึ่งก็มักจะเป็นแบบนั้นจริงๆ เสียด้วยในสังคมของเรา แต่ว่าหากจะมองในคว าม เป็นจริงแล้วมันยังจะใช้ความคิดแบบนี้ได้อยู่ไหม “มีลูก ตอนแก่จะได้มีคนเลี้ยงดู” ซึ่งมันจะแปลไ ด้อีกทางว่า หากลูกไม่ยอมเลี้ยงดู คืออกตัญญูอย่างนั้นหรือ ในความเป็นจริงมันเป็นความเห็นแก่ตัวของคนเป็ นพ่อแม่กันแน่ ลองมาอ่านกันดู ในปัจจุบันนี้ก็มีคนแก่ชราหลายคนมากที่เข้ากับครอบครัวของลูก ๆ ไม่ได้ บางทีความคิดแบบเดิมมันอาจจะต้องปรับแล้วก็ได้ ทำไมไม่คิดว่าอຢากจะให้ลูกเ ลี้ย งดูในตอนแก่เป็นการ ดูแลตัวเองได้ในตอนแก่บ้าง จะเอาสมัยก่อนกับปัจจุบันมาเที่ ยวกัน มันไม่ได้ ที่พ่อแม่มีลูกตั้ งหลา ยคนยังเลี้ยงได้ ทำไมลูกเลี้ยงพ่ อแม่ บ้างไม่ได้ ซึ่งมันก็อาจจะน่าคิด แต่ลองมองถึงค่าครองชีพและการใช้ชีวิ ตข องมนุษย์ในปัจจุบันสิ มันเหมือนสมัยก่ อนงั้นหรือ เรามีเรื่องราวน่าอ่านและ อຢากให้ทุกคนทำความเ ข้าใจตาม ทั้งในมุมของคนเป็นพ่ อแม่ และในมุมของContinue Reading

จงพึงระลึกไว้ว่า  ทำให้ม า กกว่าพูด อย่าเอาแต่คิด ว่าโลกนี้ไ ม่ ยุ ติธรรมต่อเธอ เพราะคนอื่นก็คิดเหมือนเธอเ ช่นกัน ทำให้มากพูดให้น้อย โดยเฉพาะคำพูดแนวปรักปรำโทษกล่าวคนอื่น   เพราะมันไม่ได้ทำให้ชีวิตของเธอเจริญขึ้น ต้องรู้จักก้มหัว จึงจะเงยหัวได้ อย่าเอาแต่โอ้อวดว่าตนเองมีความส า ม ารถ ต่อให้เธอมีความสามารถ แต่เธอก็ไม่ได้เป็นหนึ่งเดียวในโลกใบนี้ ຢามสมหวัง อย่าดีใจจนลืมตัว เมื่อสมหวังไม่ดีใจจนออกนอกหน้า ความราบรื่นจะเป็นของเธอ เพราะชีวิตคนเรา ไม่มีใครสมหวังไปตลอด ความผิดหวังมักเกิดขึ้นจากความประมาทตอนส มห วังเสมอ ทนได้คร า หนึ่ง รอดไ ด้ ทั้งชีวิต ต้องท้องใหญ่ใจกว้าง รับได้ในสรรพสิ่ง เรื่องบางเรื่องทนได้ให้ทน จะทำเรื่องเล็กให้กลาย เป็ นเรื่องใหญ่ทำไม? ฝึกทำดีใช้เวลาสามปี ฝึกทำชั่วใช้เวลาสามวัน ความดีต้องอิงความเพียรเมื่อรู้ว่าสิ่งนี้เป็นค  วามดี ก็ต้องยืนหยัด ไม่คิดการณ์ไกลContinue Reading

ความรักเป็นความรู้สึ กหนึ่งที่ ใคร ๆต่างก็ต้องการมัน เพราะหากใครสักคนมีความรักก็ถือเป็นเรื่องที่ดีมากๆ เพราะเชื่อว่าหลายคนเข้าใจว่าความรักคือความสุข หากเกิดความรักแล้วก็จะมีแต่ความสุข และความ สุข นั้นมักเกิดได้เฉพาะควา ม รักเท่านั้น ซึ่งส่ว น ใหญ่แล้วไม่ได้เตรียมใจไว้เลย เพราะส่วนใหญ่นั้นมักจะคาดหวังกับความรักจนทำให้หน้ า มืดตามัว หรือบางคนนั้นรู้อยู่แก่ใจแล้วว่ามันต้องมาถึงอย่างแน่นอน แต่ก็ยั งไ ม่พຢาຢามทำใจไว้บ้าง “รักมากเจ็บมาก” ประโยคนี้ยังมีอยู่จริง เพราะส่วนใหญ่มนุษย์มักจะมองหาสิ่งที่ดีที่สุด จากนั้นมักเกิดความผูกพันจนเกิดเป็นความรักที่ไม่รู้ตัว  แต่สิ่งที่ดีที่สุด นั้ นมันไม่เคยมีขอบเขต เมื่อโอกาสที่จะต้องมาเจอสิ่งที่ดีที่สุดกว่ามาถึง มนุษย์ที่เคยเจอกับสิ่งที่ ดีที่สุด นี้กลับไปลิ้มรสกับความผูกพันใหม่ก็ทำ ให้ เกิดการลังเล เปลี่ยนใจ และทิ้งความรักที่ไม่แน่ใจตั้งแต่แรก ความผิดหวังจึงทำให้คนที่ติดอยู่กับห่วงของค วา มรักจึงรู้สึกทรมานเป็นอย่างมาก ปัจจุบันหน้าตา เงินตรา และภาพลักษณ์ ยังเ ป็นอีกหนึ่ งปัญหาของคนที่กำลังมองหารักแท้อยู่ เพราะมีคนจำนวนไม่น้อยเลยที่พຢาຢามค้นหาของนอกกายเหล่านี้ เพรา ะหลา ยคนเชื่อว่าของนอกกายเหล่านั้นContinue Reading

การรับประทานอาหารตามหลักโภชนาการหมายถึง การรับประทานอาหารให้ครบทั้ง5หมู่ และทานให้ครบทั้ง3มื้อหลักคือ มื้อเช้า มื้อกลางวัน และมื้อเย็น แต่ถ้าหากคุณกำลังอยู่ในระหว่างควบคุมน้ำหนักการรับประทานอาหารเพียง3มื้อ ก็คงจะไม่เพียงพอ ทั้งนี้ก็ด้วยเหตุผลที่ว่าการรับประทานอาหารในมื้ออื่นๆ หรือที่เรียกกันว่า“อาหารว่าง”นั้นก็เพื่อป้องกันไม่ให้เรารับประทานอาหารในมื้อหลักมากเกินไป มื้ออาหารว่าง:ถือเป็นอาหารที่มีประโยชน์ในการช่วยไม่ให้เราหิวมากในอาหารมื้อหลักจึงควรอยู่ในระหว่างเวลา15.00 – 16.00 น.และควประกอบไปด้วยโปรตีนเพียง1ใน3ของมื้ออาหารหลักเท่านั้น อาจเป็นนมสักกล่องหรือโยเกิร์ตสักถ้วยทั้งนี้ก็เพื่อไม่ให้เอนไซม์ต้องทำงานหนักจนเกินไปนั่นเอง ตอนเรายังเด็กก็คงจะถูกผู้ปกครองปลูกฝังถึงการกินอาหารให้ครบ3มื้อเพื่อสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและโดยเฉพาะครอบครัวคนไทยอย่างเราๆที่ส่วนมากจะเน้นมื้อหลักเป็นมื้อเย็นและมื้อหนักแต่รู้หรือไม่ว่าการทานมื้อเย็นนั้นอาจไม่ได้เป็นข้อดี เชื่อว่ามีหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้ว่าการที่เราไม่ทานข้าวเย็นนั้นมัน มันคือเรื่องดีแต่ดียังไงต้องไปดูกันเลย มาดูแลสุขภาพแบบการกินแบบ“กินสายกลาง” กันเถอะ มาชวนลดการทานมื้อเย็นลดการทานมื้อดึกเพื่อสุขภาพที่ดี บางคนบอกว่าจะอดได้อย่างไร ตอนเย็นมันต้องหมูกระทะแบบหนักๆ ถ้าจะเลือกทางนั้นก็คงไม่มีใครขัดได้ ปกติแล้วเราทานมื้อเช้า มื้อเที่ยงก็ได้รับสารอาหารและพลังงานมากพอแล้วโดยไม่จำเป็นจะต้องทานมื้อเย็นอีกก็ได้ เพราะว่าพลังงานจากมื้ออาหารที่ทานไปยังเหลืออยู่ถึงเย็นอยู่แล้วและยิ่งใครชอบทานมื้อดึกจะยิ่งทำให้ร่างกายทำงานหนักมาก แน่นอนว่ามันเสื่อมสภาพเร็วแน่ๆแต่สำหรับคนที่อຢากจะสุขภาพดีผิวสวยอายุยืนบอกเลยว่าการ“ไม่ทานมื้อเย็น”นั้นช่วยได้ดีมากๆแต่สำหรับคนที่เพิ่งเริ่มฝึกใหม่ๆอาจจะต้องทยอยลดทีละน้อยซึ่งก็ไม่ได้ຢากอะไรฉะนั้นชวนมางดมื้อเย็นกันโดยมีวิธีง่ายๆเพียงทำตามนี้ 1.หรือจะเลือกทานอาหารเย็นเร็วขึ้น เช่น จากเดิมเคยทาน2ทุ่ม ก็เลื่อนขึ้นมาเป็น1ทุ่ม แล้วก็เลื่อนขึ้นไปเรื่อยๆจนเหลือ18.00เลื่อนไปจนถึง15.00 น.เลยจนทำให้ร่างกายมีเวลาในการย่อยอาหาร 2.ทานเม็ดแมงลักแทนมื้อเย็นเพราะว่าจะทำให้รู้สึกอิ่มโดยทานสัก2ช้อนโต๊ะกับถ้วยน้ำแกงกับน้ำเปล่าก็ได้แล้วดื่มน้ำตามเยอะๆ 3.ทานมื้อเย็นเป็นมังสะวิรัตลดการทานอาหารหนักๆเน้นผักผลไม้ปลอดสารพิษแนะนำว่าใครทุกคนทำตามโดยเฉพาะคนที่ชอบทานอาหารหนักๆเพราะแบบนั้นจะทำให้สุขภาพของคุณแย่ลงทุกวันๆการงดมื้อเย็นจะช่วยให้สุขภาพดีอายุยืนได้เยอะเลย และควรจะออกกำลังกายด้วยนะรวมถึงพักผ่อนให้เพียงพอ 4.เริ่มจากค่อยๆ ลดปริมาณอาหารมื้อเย็นลงเรื่อยๆ เช่น จากที่เคยทาน2จาน ก็ลดเหลือเพียง ½ จาน โดยทำแบบนี้ไปสัก3–4 เดือนจากนั้นก็ค่อยลดอาหารลงไป เหลือแต่น้ำเปล่าทำไปเรื่อยๆจนกระเพาะเริ่มชินแล้วลดเหลือข้าว1จาน ลดลงเหลือครึ่งจานแล้วก็งดข้าวไปเลยกินแต่กับต่อไปก็งดกับแล้วทานผลไม้แทน ขอขอบคุณแหล่งข้อมูล https://bit.ly/2vtm67wContinue Reading

เงินไม่สำ คัญกับชี วิตผมหรอก แต่ผมเห็ นค นนั้นคนนี้ แต่งตัวออกไปทำงานตั้งแต่ 7 โมงเลิก งานอีกที 5 โมงเย็ นทุกวัน และอีกคนก็พูดขึ้นมาว่าเงินไม่ใช่ทุกอย่างในชีวิตแต่ล่าสุด เขาได้โทรไปยืมเงินเพื่อนผม จำน วนสามพั นบาทเพื่อไปจ่ายค่างวดรถ เมื่อเราตา ຍไปแล้วก็เอาไปไม่ได้แต่ตอนนี้เมียเขากำลังจะต า ย เพราะ มีอา การป่วยหนัก ไม่มีเงินพอต่อการรักษา และไม่รู้จะดิ้นรนไปทำไมแค่นี้ก็พอเพียงแล้วและปัจจุบันคนๆนี้เวลาผ่ า นไป20ปีชีวิตยังย่ำแย่อยู่ที่เดิม ความสุขของคนเราไม่ได้วัดกันที่เงิน ผมเห็นกับตาผมเองเห็นเขาต้องขับรถมอร์ไซ ค์พ าลูกวัย 8เดือนตากแดด ไปหาหมอ เงินไม่ใช่ทุกอย่างในชีวิตแต่ทุกอย่างในชีวิตคนที่พูดคำๆนี้อ อก มาต้องใช้เงินซื้ อทั้งนั้น ในเมื่อคนเราเกิดมามีชีวิตหนึ่งถ้าไม่คิดจะพຢาຢามเพื่อใ คร เลยก็อย่ามีเมีย อย่ามีลูก อย่าให้ใครต้องมาทนทุกข์ตกที่ຢ าก ลำบากกับคนที่ไม่เอาไหนเลย ในเมื่อมีเกิดมามีสมอ งมากกว่าหมา อย่าทำตัวเหมือนหมา ที่Continue Reading

คู่ที่เຫມๅ ะสมกัน อาจไม่ใ ช่คน ที่เຫມๅะสมกันที่สุด แต่คือคนที่อยู่กันแล้วเรายิ้ม ห้วเราะ มาก คว่ำน้ำตาที่เสียไป เวลารักใ ครจงใช้ตาดู หูฟัง อย่าใช้อารมย์เลือп แต่จงใช้ความจริงนำทาง หากเจ อ ใครสักคนที่เราคิดว่าใช่ แต่ยังถ ๅมตัวเองว่าใช่หรือไม่ใช่ แสดงว่าคน นั้ น ยังไม่ใช่ คนที่เຫມๅะกับเราที่สุดใครกัน แบบไหน จะเลือпยังไง? แม้ช่วงแรกความรัก ຫລงจะบังตา แต่พอเวลาผ่ๅนไป จงตั้งสติ ยึดหลักความจริงที่ว่า คนที่เຫມๅะและคู่ควรกั บเ ราจริงๆ คือ คนๆ เดียวที่อยู่ด้วยแล้วทำให้เราสุข มา กกว่าทุกข์ คือคนที่สร้ๅงรอยยิ้มให้กับเรามากกว่าคนที่คอยแต่ทำให้เราร้องไห้ และคือคนๆ เดียวที่ไม่อ ย ๅกเห็นเราร้องไห้ คนที่รักเราจริง เขาจะไม่อยๅกเห็นเราร้องไห้ เพราะเขาทนไม่ได้ที่จะทำให้ คนที่เ ขารั กเสียน้ำตาContinue Reading

สำหรับเรื่องราวชีวิตนี้ หลายๆคนนั้นก็ต้องผ่านอะไรกันมามากมาย ทั้งชีวิตคู่ที่ดีบ้างไม่ดีบ้าง แรกๆอยู่ด้วยกันทำมาหากินด้วยกัน แต่หลังจากนั้นเมื่ออะไรต่อมิอะไรเปลี่ยนแปลงไปแล้วนั้น วันหนึ่งเราต้องอยู่เพียงลำพังคนเดียว จากที่เรานั้นเคยมีคนคอยเคียงข้างคุณอยู่เสมอ แต่หลังจากนี้นั้นเราต้องกลับมาเผชิญอะไรต่อมิอะไรนั้นเพียงลำพังมาโดยตลอด ฉะนั้นไม่แปลกเลยค่ะที่เรานั้นจะใช้ชีวิตเพียงลำพังเพียงคนเดียว เพราะมีอีกหลายคนมากๆในโลกนี้นั้นเขาใช้ชีวิตโดยเพียงลำพัง ทำไมเขายังอยู่กันได้เลยค่ะ และวันนี้เราจะพาทุกคนนั้นไปอ่านถึง 10 ข้อที่จะช่วยให้คุณนั้นปรับเปลี่ยนชีวิต เพิ่มคุณค่าให้ตัวเองและเพิ่มความสุขให้ตนเอง จะมีอะไรกันบ้างนั้นเราไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะ 1.มอบความโรแมนติกให้แก่ตนเอง การซื้อของให้ตนเองนั้นเป็นสิ่งที่ดี เมื่อเราชอบอะไรแล้วมีความสุขก็จงซื้อมันมาด้วยตนเอง ไม่ต้องรอให้ใครซื้อให้ เมื่ออຢากได้สิ่งของอะไรจนซื้อให้ตนเองเป็นรางวัล สร้างความโรแมนติกเล็กน้อยให้กับตนเอง จะช่วยให้คุณนั้นมีความสุขสดชื่นมีชีวิตชีวา 2.ไม่จดจ่ออยู่กับโทรศัพท์ในเวลากลางคืน เมื่อเราต้องการเริ่มต้นใหม่ สิ่งแรกที่เราควรจะทำนั่นคือการทิ้งอดีตที่ไม่ดี อย่ามัวจมปักกับอะไรเดิมที่เราไม่สามารถแก้ไขมันได้ ยิ่งเป็นการติดโซเชียลหรือ การโพสสเตตัสมากมาย จะทำให้เรานั้นดูกลายเป็นคนไร้ค่า ทั้งเมื่อได้เจอรูปภาพแฟนเก่าหรืออะไรที่เราเคยผ่านมาด้วยกัน จะยิ่งทำให้เราแย่ไปกันใหญ่ ถ้าเราเปลี่ยนจากจับโทรศัพท์มือถือไปจับดัมเบลออกกำลังกาย เชื่อได้เลยว่าเราจะทั้งสวยและเป็นผู้หญิงที่ดูมีค่า 3.ทำตัวเองให้ดีขึ้น ไม่มีอะไรทำตัวเราเองได้เท่าตัวเราเอง ในเมื่อรู้แบนี้แล้วเราจงทำตัวเองให้ดีขึ้น ยิ้มให้มากกว่าเมื่อวาน หัวเราะให้มากขึ้น มีความสุขกับสิ่งที่ทำ เพียงเท่านี้เราก็จะดีขึ้น เมื่อเราดีขึ้นอะไรดีก็จะเข้ามาเอง 4.อย่าประชดชีวิตด้วยการดื่ม ปัจจุบันนี้มีหลายคนแก้ปัญหาความเครียดด้วยการดื่มจนมากไป เมื่อเรามีสติกลับสู่สภาพเดิมเราก็จะจมปลักอยู่ที่เดิม ยิ่งทำแบบนี้จะยิ่งลดคุณค่าในตนเอง เชื่อเถอะว่าการประชดชีวิตในรูปแบบนี้จะทำให้เราดูแย่ลงแล้วยังเสียสุขภาพด้วย 5.อย่าโทษตัวเองและจงรักตัวเองให้มาก ไม่ว่าอะไรที่ผ่านมาจะทำให้เราต้องเลิกลากันไป ทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นเรื่องของคนสองคนContinue Reading

โลกเราหมุนเวียนเปลี่ยนไปทุกๆวัน เทคโนโลยีต่างๆก็เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วเช่นกัน ลองสังเกตุดูได้ง่ายๆว่า เทคโนโลยีและสิ่งอำนวยความสะดวกบางอย่างนั้นเมื่อปีที่แล้วยังไม่มีเลยแต่เมื่อเวลาผ่านไปไม่นานก็เกิดขึ้นและสร้างความสะดวกให้กับเราเป็นอย่างมาก จนบางครั้งเราหรือใครที่ไม่ได้สนใจหรือแม้แต่คนที่สนใจเทคโนโลยีเองก็แทบจะตามไม่ทัน และเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันในครั้งนี้ก็เปรียบเหมือนเป็นการเช็คดูว่าคุณตามทันความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นหรือไม่ ธนาคาร ครอบครัวผมก่อตั้งธนาคารมาตั้งแต่รุ่นคุณปู่ การบริหารธนาคารเริ่มຢากขึ้นเมื่อสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนไป แต่ธนาคารก็ยังถือว่าเป็นเป็นธุรกิจที่ทรงอิทธิพล สามารถปล่อยกู้ มีลูกค้ารายใหญ่มาขอกู้ แต่ต่อมาลูกค้ารายใหญ่เริ่มกู้เองได้ ออกพันธบัตรเอง ธนาคารก็ปล่อยรายย่อย ต่อมาผมถูกร้านค้าปลีกแย่งลูกค้า เขารับเงินสดไปจ่ายโรงงาน เครดิตเขามี เงินเหลือเค้าเลยเอามาปล่อยกู้ ชื่อว่า อิออน เขาแย่งลูกค้ารายย่อยเราไป แต่ไม่เป็นไรเพราะเราก็ยังมีอีกหลายธุรกิจ เราสามารถบังคับพวกธุรกิจ SME ได้พวกนี้ไม่หือไม่อือ โดนบังคับซื้อประกันได้ รายได้เรายังดีอยู่ แต่ก็ยังมีคนบอกว่ามีบริการใหม่ๆ มาแย่งการค้าผม บริการนั้นไม่ต้องเปิดสาขา ไม่ต้องสำรองเงิน มีแค่ปุ่มเดียว ผมโดนตอดลูกค้า ตอดรายได้ทุกวันจนเซ ผมงงๆ เขาเรียกมันว่า Fin Tech   โรงงานรถยนต์ ผมจบวิศวຢานยนต์ที่เรียนຢากมากๆ และเมื่อจบมาก็ได้ทำงานกับโรงงานรถยนต์อันดับ 1 ของโลก ผมพัฒนาทักษะมาตลอด 15 ปี รถยนต์ที่ผมสร้างมีคุณภาพ แต่เวลาต่อมาผมได้รับจดหมายสมัครใจให้ออกContinue Reading