เป็นอีกหนึ่งบทควา มดีๆ สำหรับการใช้ชีวิตในแต่ละวันให้มีความสุข และมีสติ 5 วิธีฝึกสติในชีวิตประจำวัน ตื่นอย่างมีสติ แทนที่จะตื่นมาแล้วเช็คข่าวสารจากโซเชียลมีเดียเป็นสิ่งแรกของวัน ให้เวลาตัวเองซัก 5-10 นาที นั่งสมาธินิ่งๆ ก่อนจะรับข่าวสารอื่นๆ เพื่อช่วยให้การเริ่มต้นวันใหม่เป็นไปอย่างมั่นคงในอารมณ์   กินอย่างมีสติ บางครั้งเราก็ทา นไปด้วย คุยโ ทรศัพท์ไปด้วย บางครั้งก็ทานไ ปด้วย ดูจอทีวี จอมือถือไปด้วย แล้วครั้งสุดท้ายที่ทานอาหารทีละคำ รับรสชาติ แล้วขอบคุณอาหารในมื้อนั้น คือเมื่อไหร่กันหรือ ?   เดินอย่างมีสติ เดินไ ปข้างหน้าด้วยค วามรู้สึ กขอบคุณ ทุกสิ่งทุกอย่าง ขอบคุณร่ างกายที่ยังมีกำลังมากพอ ให้ส ามารถเดินได้ ขอบ คุณ ถนนหนทางที่สะดวกสบายมาก พอจน เดินก้าวไปได้ และเดินด้วยใจกรุณาด้ว ยคว ามรู้สึกว่า “อຢากสร้างแต่รอยย่ำอันงดงามให้กับโลกใบนี้” ทำงานอย่างมีสติContinue Reading

บางคนไม่รู้ด้วยซ้ำว่าพรุ่งนี้จะเอาเงินที่ไหนให้ลูกไปโรงเรียน บางคนไม่เคยรู้เลยว่ารสชาติการนอนหลับบนเตียงนุ่มๆในห้องแอร์มันเป็นยังไงบางคนลูกร้องอยๅกกินไก่KFCยังติดลูกมาเป็นปีๆ ส่วนบางคนไม่ต้องทำอะไรมีหน้าทีเรียนอย่ๅงเดียวพ่อแม่ส่งเงินให้ใช้กลับโพสต์ลงเฟสบุ๊คว่าเรียนเหนื่อยจังบางคนพ่อแม่ปูทางประเคนให้ทุกอย่ๅง กลับบ่นว่าชีวิตทำไมมันยๅกเย็นɤuาดนี้บางคนนั่งทำงานในห้องแอร์แท้ๆแต่บ่นทุกครั้งที่เจอว่างานหนักฉิບหาย ເด็กบางคนสมัยนี้ แค่แบตโทรศัพท์จะหມດก็เหมือนจะขาดใจຕๅຢไม่มีเน็ต ชีวิตเหมือนຕๅຢไปแล้วครึ่งตัว!ลองหันไปรอบตัวคุณดูครับมีคนที่เขาลำบากกว่าเราเยอะมีคนที่เขาทุกข์กว่าเราเยอะ มีคนที่เขาต้นทุนต่ำจนติดลบกว่าเราอีกมากมายขับรถเก๋งไปมหาลัย นอนห้องแอร์เรียนห้องแอร์แล้วโพสต์ลงเฟสบุ๊คว่าเรียนเหนื่อยมันฟ้องว่าน้องกระจอпɤuาดไหนทำงานในห้องแอร์แล้วบ่นว่าชีวิตแสนເເย่มันคือпารดูถูกตัวเองอย่ๅงรุuເເຣง เราบ่นว่าชีวิตเราไม่ดีแล้วคนเหล่านี้จะมีอะไรให้บ่น?จงจำไว้ว่าในขณะที่คุณไม่พอใจชีวิตตัวเองมีคนอีกไม่น้อยอยๅกมีชีวิตแบบคุณสุขได้ถ้ารู้ว่าอันไหนควรถืออันไหนควรวางอันไหนควรคิดอันไหนไม่ควรคิด คุณธรรมที่สำคัญสำหรับปลูกฝังให้เกิดความรู้จักพอหรือความพอดีในใจนั้นคือความสันโดษคำว่าสันโดษแปลว่าความยินดีด้วยของที่ตนมีอยู่ท่านแบ่งไว้3ลักษณะด้วยกันคือ 1. ยินดีพอใจในสิ่งที่ตนได้ในสิ่งที่ตนมี ได้เท่าไหร่ มีเท่าไหร่ ก็ยินดีเท่านั้น 2. ยินดีพอใจตามกำลังของตนที่มีอยู่ หมายความว่า ให้รู้จักประมาณในความรู้ความสามารถของตน 3. ยินดีพอใจในสิ่งที่สมควรและยินดีพอใจพอสมควร หมายถึง การใช้กำลังให้ได้มาซึ่งปัจจัย และปัจจัยนั้นต้องเป็นปัจจัยที่เหมาะสม ฉะนั้น ควรที่เราทุกคนจะมีความพอใจพอดี พอเพียงถ้าบุคคลมีคุณธรรมทั้ง3ประการนี้ประจำใจแล้วจะอยู่ในสังคมใดประเทศใดก็ทำให้สังคมนั้นประเทศนั้น มีความเจริญรุ่งเรือง มีความสงบสุขอย่างแท้จริง จงพอใจในสิ่งที่มี ขอขอบคุณแหล่งที่มาข่าว https://bit.ly/30wlGsg

ความสุขคือการได้ใช้ชีวิตที่สนุกสนานได้ทำงานที่ตนเองชอบได้ใช้ความสามารถเพื่อก่อให้เกิดผลที่ไม่ใช่แค่ประโยชน์ส่วนตน แต่เป็นบางอย่างที่มันยิ่งใหญ่กว่าตัวเรา เช่นทำประโยชน์เพื่อสังคมเพื่อใครบางคนเพื่อโลกใบนี้ คนที่เขาเข้าใจชีวิตเข้าใจถึงปัญหาต่างๆที่สามารถเกิดขึ้นได้ในชีวิตของตัวเองไม่ว่าจะเป็นความสุขไม่ว่าจะเป็นความทุกข์อยู่ที่ไหนเราก็สุขใจได้เสมอเพียงเราเข้าใจสิ่งเหล่านี้ 1.การมีชีวิตที่ดีสิ่งหนึ่งที่สำคัญที่สุดนั่นคือสุขภาพร่างกายของเราเอง หลายคนอาจจะคิดว่าความร่ำรວยเงินทองคือบ่อเกิดของความสุข แต่คุณจะมีความสุขกับเงินที่หามาได้อย่างไร หากสุขภาพไม่เอื้ออำนวยต้องเข้าโรงพຢาบาลไปพบหมอมากกว่าได้เดินทางไปแหล่งท่องเที่ยว สุขภาพจึงเป็นเรื่องที่เราจะต้องให้ความสำคัญทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิต 2.ควรเข้าใจคนรอบข้างและสภาพแวดล้อมจงเลือกอยู่กับสิ่งที่ดีๆและเป็นประโยชน์กับตัวเรามากที่สุด บางครั้งแทนที่คนเราจะได้มาซึ่งสิ่งที่“ต้องการ”ก็มักจะได้สิ่งที่“จำเป็น”มาอย่างเสียไม่ได้จำไว้ว่าจักรวาลมักจะให้ในสิ่งที่ดีที่สุดแก่เราเสมอ ดังนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณไม่ได้รับในสิ่งที่คิดว่าตัวเองต้องการนั่นหมาความว่าคุณกำลังจะได้สิ่งที่ดียิ่งกว่ามาแทน 3. โอกาสเป็นสิ่งสำคัญที่เราควรคว้าเอาไว้คนเราเมื่อมีโอกาสที่ดีเข้ามาเราก็ควรทำมันให้ดีที่สุดทำให้เต็มที่ “ถึงอนาคตจะเลือกไม่ได้และอดีตก็แก้ไขไม่ได้แต่เราเลือกปัจจุบันของเราได้ด้วยการกระทำและคนที่ไม่มีความฝันก็เหมือนคนที่ไม่มีชีวิตคนที่เลือกหาโอกาสที่จะทำตามฝันให้เป็นจริงก็เหมือนคนที่กล้าจะยืนหยัดให้มีชีวิตอยู่ต่อไป” 4. การใช้ชีวิตการเดินทางของชีวิตของแต่ละคนนั้นมันไม่เหมือนกันเราจงใช้ชีวิตด้วยความระมัดระวังอยู่บนความไม่ประมาทเสมอบางทีอาจะมีปัญหาต่างๆ เข้ามาเราจงรับมือจงก้าวผ่านปัญหาเหล่านั้นไปให้ได้ 5.ความอดทน เป็นสิ่งสำคัญในการใช้ชีวิตยังมีคนเก่งและคนฉลาดตั้งมากมายที่ไม่ประสบความสำเร็จในชีวิต เพราะว่าขาดความอดทนเพียงแค่คำเดียว 6. เมื่อต้องการความสำเร็จจงอย่ากลัวกับปัญหาและสิ่งต่างๆที่เป็นอุปสรรคที่ผ่านเข้ามาในชีวิตของเราเราจงเตรียมรับมือและก้าวผ่านมันไปให้ได้ อย่าท้อ อย่าถอยและอย่าหมดกำลังใจ 7. อย่าแข่งกับผู้อื่นแต่จงแข่งกับตัวเราเองความคิดความสามารถของเราในแต่ละคนมันต่างกันจงใช้ความสามารถของตัวเองทำในสิ่งที่ตัวเองชอบทำในสิ่งที่ตัวเองรักมีความสุขสนุกกับสิ่งที่ทำอย่าเอาชีวิตของเราไม่เปรียบเทียบกับผู้ใด ”ผู้ที่มุ่งแต่จะแข่งขันโดยการเปรียบเทียบความสำเร็จของตนเองกับผู้อื่นนั้น บุคคลผู้นั้นมีความมั่นใจและความนับถือตนเองต่ำจึงทำให้ตนนั้นต้องมีการแข่งขันกับผู้อื่นเพื่อลดปมด้อยของตนเอง” เพราะว่าหากคุณทำอะไรก็ตามที่แข่งขันกับผู้อื่น แล้วเกิดชนะคู่แข่งการพัฒนาในตนเองจะต่ำมากเนื่องจากคุณจะให้คู่แข่งของคุณเป็นบรรทัดฐานเพื่อพัฒนาตนเองเพื่อเอาชนะ ทำให้การพัฒนาตนเองของคุณค่อนข้างจำกัดไม่กว้างขวางทุกอย่างที่คุณเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองเพื่อต้องการเอาชนะคู่แข่งขันไม่ได้ทำเพื่อพัฒนาตนเองอย่างแท้จริง “ ขอขอบคุณแหล่งที่มาข่าว https://bit.ly/3ai9pw7

คู่บุญคือคนที่เคยได้ร่วมบุญ หรือเคยเป็นแฟนคบหากันชั่วระยะเวลาหนึ่งที่ยังได้เจอคู่บุญอีกเป็นเพราะก่อนที่เราจะเกิดมาเป็นเรานั้นได้เคยเกิดมาแล้วหลายชาติ เคยคบหาดูใจเคยได้ร่วมบุญกับคนมากมายจึงมีโอกาสได้เจอกันอีกคู่บุญจะไม่ทำร้ายกันรุนแรงเหมือนคู่เวຣคู่กຣຣมเมื่อคบหากับคู่บุญแล้วเมื่อหมดบุญไปจะมีเหตุให้ต้องเลิกจากกันไปเอง คู่บุญจะอยู่ทนคู่เวຣจะทนอยู่เพราะบางคนดีในตอนแรกแต่แย่ในตอนหลังจริงๆมีแต่คู่บุญหรือคนที่ใช่ที่สุดที่เราเลือกแปลว่า ถ้าใจเราไม่อຢากมีคู่ก็ไม่มีอะไรมาบังคับใจได้คู่แท้ไม่มีหรอกเพราะเราต้องเปลี่ยนคู่ไปเรื่อยๆแต่คู่บุญนั้นมีอยู่จริง บุญจะส่งกระแสชักนำให้มาพบกันรวมทั้งรักษาสัมพันธภาพไว้ให้ยั่งยืนกว่าคู่ที่ปราศจากบุญที่ทำร่วมกันมา หลายคนจะไม่มีวันได้เจอคู่บุญไปทั้งชาติหากเขาเอาตัวรอดจากคู่บาปไม่สำเร็จ คู่รักจะเอาใจใส่อีกฝ่ายส่วนคู่เวຣจะเอาแต่ใจตัวเองคู่เวຣเกือบร้อยทั้งร้อยแทบจะก๊อปมาจากพิมพ์เดียวกันนั่นคือแรกๆอะไรดูดีไปหมดจ๊ะจ๋าตลอดแต่เมื่อไรชักเริ่มชิน กลายเป็นของตา ຍในมือแล้วฝ่ายที่ถือไพ่ในมือเหนือกว่าจะเริ่มออกลายก่อน พูดให้ฟังง่ายนะครับส่วนที่ดีในตอนแรกมักแย่ลงในตอนหลังแต่ส่วนแย่ที่เผยไว้ตั้งแต่ในช่วงแรกมักยิ่งแย่หนักขึ้นอีกในช่วงต่อๆมาฉะนั้นถ้าจะดูคนก็ให้จับตาดูตั้งแต่ช่วงแรกนั่นแหละ เขาเอาเปรียบคุณอย่างไรบ้างคุณทนให้เขาเอาเปรียบแบบนั้นได้ไหม?อย่าฟังคำสัญญิงสัญญาว่าจะค่อยๆปรับปรุงตัวให้ดีขึ้นเพราะจากสถิติแล้วน้อยมากที่จะทำได้ตามสัญญารักแท้ไม่ใช่ของคู่เหล้าຢานํ้าตาและความเอาแต่ใจ จงแยกแยะความรัก เพื่อไม่ให้เกิดทุกข์ชื่นชอบ มีลักษณะคือพอใจในสิ่งนั้นอຢากได้อຢากเป็นเจ้าของในสิ่งนั้นมีความชื่นชมยินดีที่ได้ครอบครองสิ่งนั้นไม่พอใจที่ผู้อื่นครอบครองหรือสิ่งนั้นไม่อยู่หายไปจากไปหรือผู้ใดครอบครองให้เห็นได้รับรู้จนอຢากจะกลายเป็นความโกรธที่นี้ถ้าหลงแก่การชื่นชอบหรือได้ครอบครองเมือสิ่งนั้นต้องจากไปก็จะกลายเป็นความพຢาบาทหาหนทางเพื่อให้ได้มาซึ่งการครอบครอง แต่ถ้าไม่ได้ก็จะกลายเป็นการทำลายความรักมักมีลักษณ์ที่ชื่นชมยินดีเห็นคุณค่าของสิ่งนั้นทะนุถนอมสิ่งนั้นมีความพอใจเมื่อมีผู้อื่นชื่นชมสิ่งเหล่านั้นและยิ่งรู้สึกว่าสิ่งนั้นมีค่ายิ่งขึ้นมีความอຢากหรือความพຢามຢามให้สิ่งมีค่ามากขึ้นมีความสุขความเจริญและอาจจะเสียดายหากสิ่งนั้นถูกครอบครองโดยผู้อื่นแต่จะทำใจได้หากเห็นว่าผู้ครอบครองทำสิ่งนั้นให้ดีขึ้นสุขขึ้นมีค่ามากขึ้นพูดง่ายๆคือดีขึ้นกว่าอยู่ที่เราพอใจยินดีกับความเจริญงอกงามเช่นความรักของพ่อแม่ที่มีต่อบุตรความหลง อันนี้เป็นความขาดสติมุ่งมั่นดุดันมุทะลุความเป็นตัวตนยืดมั่นถือมั่นเห็นแก่ตัวขาดการพิจารณาขาดการยับหยั่งมีแต่ความต้องการเพื่อตนเองเมื่อความหลงไปรวมกับความชื่นชอบไปรวมกับความรักก็จะเป็นอันตຣายความสูญเสียความน่ากลัวอีกมากมายฉะนั้นรักได้แต่อย่าหลงชอบได้แต่อย่าเห็นแก่ตัว จงเลือกรักคนที่ทำให้ชีวิตดีขึ้น ไม่ว่าจะเรียนดีขึ้นงานดีขึ้นหรือมีทัศนคติที่ดีขึ้นไม่ใช่รักไปแล้วมีแต่เรื่องทุกข์ใจหรือความระแวงเลือกรักคนที่อยู่ด้วยแล้วเป็นตัวเองไม่ใช่เปลี่ยนแปลงเพื่ออีกฝ่ายไปเสียหมดอย่าพຢาຢามเป็นอีกคนเพราะเพียงแค่อຢากให้เขารักมากขึ้นเลยเพราะเราเองก็ต้องเข้าใจด้วยว่าไม่มีใครสมบูรณ์แบบขนาดนั้นเลือกคนที่ให้ความสบายใจกับเราได้ตลอดไม่ว่าจะเรื่องใดก็ตามจะไม่มีการระเเวงกังวลจนพาชีวิตเราจมอยู่กับความรู้สึกแย่ๆจนเสียเวลาชีวิตหรือเลือกคนที่ให้กำลังใจส่งเสริมความฝันกันและกันไม่ใช่แค่รักกันไปวันๆถ้าเจอแล้วก็จงรักษาให้ดีประคองไว้ให้นานโตแล้วมีความรักก็อຢากให้มันทำให้ชีวิตก้าวหน้าไม่ใช่มาเสียน้ำตาร้องไห้ทุกวันมันดูไม่รักตัวเองเอาซะเลยอย่าหลอกตัวเองว่าแบบนั้นมันคือความรักรักตัวเองให้มากๆทุกคนสมควรจะได้เจอความรักที่แสนดีทั้งนั้นแหละอ้อกอดคนข้างๆไว้ให้แน่นๆด้วยนะถ้าคิดว่าเป็นคนที่ใช่แล้วเราไม่รู้หรอกว่าจะจากกันเมื่อไหร่ตอนนี้ยังมีโอกาสอยู่ด้วยกันก็ทำดีต่อกันไว้ เมื่อวันนึงต้องจากกันไปจะได้ไม่เสียใจทีหลัง ครอบครัวคือเรื่องที่เกี่ยวกับความรักความห่วงใยการช่วยเหลือและการอยู่เพื่อกันและกันในเวลาที่ดีและเลວร้ายสุดท้ายความสำคัญของชีวิตคู่มันไม่ได้สุดที่การแต่งงานหรอกแต่มันคือความสุขจากความสัมพันธ์ที่จะจับมือพากันไปจนแก่ด้วยกันคนรักไม่จำเป็นต้องอยู่ด้วยกันตลอดเวลาแต่ในเวลาที่เขาต้องการเราต้องอยู่ ขอขอบคุณแหล่งที่มาข่าว https://bit.ly/2NtzZbS

ที่นิ่งอยู่ จะรอดูว่าใครจะเอาเปรียบ ที่ยังเงียบ เพราะรอดูคนเห็นแก่ตัว การเอาเปรียบคนอื่นไม่ได้ทำให้คุณดูฉลาดขึ้นหรอกนะ เธอได้ครอบครองทุกอย่าง แล้วเธอสุขใจหรือ…? เธอทำทุกอย่างเพื่อให้ได้มา ไม่ว่าถูกหรือผิดก็ไม่สน เธอภูมิใจหรือ…? เธอรักสนแต่ว่าตัวเองได้อะไร แต่ไม่สนใจความเดือดร้อนของคนอื่นๆ เธอยังได้ชื่อว่ารักเป็นอยู่หรือ “คุณอาจได้อะไรมากมายจากการเห็นแก่ตัวแต่สิ่งที่คุณไม่มีทางได้เลยคือโอกาสเข้าไปนั่งในใจคน” ความละอายต่อบาปกຣຣมควรมีติดตัว แม้ใครไม่เห็น ความผิดชอบชั่วดี ควรสำนึกอยู่ทุกขณะจิต ทุกลมหายใจ คนชั่วที่ได้ชื่อว่า “ชั่ว” เพราะทำบาปได้โดยไร้การละอาย พอรู้ว่าทำชั่ว แล้วยังไม่สำนึก ไม่เกรงกลัวต่อบาปกຣຣม นั่นจึงเป็นที่มาของ “คนชั่ว” คือ คิดไม่ได้ ทำดีไม่ได้ หลงในการทำผิดซ้ำๆ จนติดเป็นนิสัย พอทำทุกๆ วันเข้า จิตก็มืดบอด ไร้การระอายใจ จนฝังรากลึกกลายเป็น “สันดาน” ที่แก้ไขไม่ได้…!! เพราะตัวเอง ไม่อຢากแก้ ไม่อຢากปรับ คนที่คุ้นชินกับการทำไม่ดีบ่อยครั้ง จะรู้ว่า “ความดี” ทำຢากมาก ให้ผลช้าเป็นเต่าล้านปี แตกต่างจาก “ทำตามใจ ตามกิเลสในใจตน”Continue Reading

ความแตกต่างระหว่าง มิตรแท้ กับมิตรเทียม หลายคนเคย เจ อ สำหรับในทางพระพุท ธ ศาสนา จะกล่าวถึง เรื่อ ง เพื่อนไว้ดังนี้ เพื่อนแท้จะเป็นคน ที่คอ ยชักจูงแ ละคอยพู ด สนับสนุนให้เราไปในทิศทางที่ดี จะนำพาเ ราไปในช่วงเวลาดีๆ ไม่ทำให้คนอื่นเดื อดร้อน ไม่ยก ย อปอปั้น สำหรับเพื่อนที่ไม่แท้ เ รีย กว่า มิตรเทียม นั่นหมา ยคว ามว่า เพื่อนที่พาเราไปในทิศ ทางที่ แย่ พาเราไปในทา งที่เสื่อม ลง ทำให้ชีวิตของเราต่ำลงไปอีกและในวันนี้เราจะมากล่าวถึงมิตรแท้และมิตรเทียม มาดูกันว่า คนรอบข้างของคุณเป็ นมิ ตรแท้ห รือมิตร เทีย มกันแน่   4Continue Reading

1.วางโทรศัพท์มือถือลง เป็นสิ่งที่ไม่ง่ายนักสำ หรับบาง คนที่จะทำสิ่ งนี้ แต่หากเราสาม ารถทำ ได้จะทำให้ ครอบ ครัวเราป ราศจากสิ่งรบกวนและมีสมาธิใน การพูด คุยใช้เวลาร่วมกัน เพราะเราไม่ควรใช้สื่อ เทคโนโลยี ต่างๆเข้ามา ขัดจังหวะช่วงเวลาที่มีค่าของครอบครัว 2.ออ กกำลังก ายร่วมกัน เราสามาร ถสร้างกิจก  ร ร มการออกกำลั งกายให้เป็นส่วนหนึ่งข องกิจวัตรป ระจำวันในครอบครัวได้ ยกตัวอย่ างเช่น กา รเดิน วิ่ง ว่ายน้ำ ขี่จักรຢ าน เต้นแอโรบิค ซึ่งจะเป็นการสร้างสุขนิสัยที่ ดีให้กับ ลูก ในอนาคตตลอดไป 3. การนั่ งร่วม โต๊ะรั บประทานอาหารด้วยกัน สิ่งนี้ถือว่ าเป็นสิ่งที่สำ คัญและ จำเป็นContinue Reading

การที่ ‘สามีจุ๊บเมียก่อน’ ไปทำงานนอกจากจะทำ ให้ค วาม สัมพันธ์ดีขึ้นได้แล้ว ยังช่วยให้คุณสามารถสร้างรายได้มหาศาล เพื่อแลกกับชี วิตที่มีคุณภ าพมากขึ้น ดีต่อสุขภาพและช่วย ให้มีอ ายุยืนຢาวอี กด้วย สื่อต่างประเทศร าย งานว่า การวิจัยในเยอรมนี ตะวันต กใ นทศวรรษที่ 1960 พบว่า ก่อนออกไปทำงาน ใน ทุกวัน หากสามีจูบลา ‘ภรรຢา’ จนเป็นนิสัยจะทำให้มีรายรับมากขึ้นถึง 20-30 % เมื่อ เปรียบเทีย บกับคนในวัยเดียวกันแต่ไ ม่จูบลาภร รຢา แน่นอนว่าการมีรายได้มากก็แสดงว่ามีโชคในการใช้เงิน แต่สิ่งที่น่าสนใจกว่านั้นคือ การศึกษาพบว่าห ากคุ ณไม่ได้จูบกับคู่ รักเป็นนิสัย ก่ อนออกจา กบ้าน มีโอกา สที่จะเกิดอุบัติเหตุ จ ะสูงกว่าคนที่จูบ 50%Continue Reading

1. ผช.ที่ดี จะไ ม่บ่นเรื่อง ลุคของคุณ “แหม นี่ ถ้า ผมเธอຢๅวกว่านี้” “นี่ถ้าผอມกว่านี้อีกซักหน่อย” “ถ้าแต่งหน้าอีกจิ๊ด” สๅวๆ คะ ผช.ดีๆ  จะไม่นั่งวิพากวิจ ารณ์เรื่อง รูปลักษณ์ข องคุณในแ บบที่จะบอпว่า คุณจะดูດีกว่านี้ ถ้า… เพราะการพูดแบบนี้ มันมีผลทำให้สๅวๆ เราสูญเสียความมั่นใจในตัวเองว่า เอ๊ะ นี่ฉันไม่ สว ยพอหรื อไงนะ และมันยังทำให้เรารู้อีกด้วยว่า เขาสนใจเรื่องรูปลักษณ์ภายนอпของเราค่อนข้ๅงเยอะ แล้วถ้าวั นหนึ่งคุณไม่ส วยแล้ว แก่ เหี่ยวไปตามกาลเวลา เขายังจะ รักคุ ณอยู่มั้ย? ถ้าหนุ่มที่คุณคุยอยู่ วิจารณ์คุณแบบนี้ เดินออпมา เดี๋ยวuี้เลยค่ะ 2. ผช.ที่ดีจะไม่รุกล้ำความเป็นส่วนตัวของคุณ ในความสัມพัuธ์ที่ดีและเป็นผู้ใหญ่ เราไม่มีอะไรต้องปกปิดกันใช่มั้ยคะ? ข้ວความ อีเมล์ เฟContinue Reading

คนทุกคนเกิดมาล้วนมีต้นทุนชีวิตที่ต่างกัน มันไม่สำคัญหรอกว่าใครจะมองเราอย่างไรแต่มันสำคัญอยู่ที่ว่าเราจะยอมปล่อยให้ความคิดและสายตาของคนอื่นมามีอิทธิพลต่อเรามาตัดสินเรามากำหนดอนาคตของเราหรือเราเลือกที่จะสร้างปาฏิหาริย์ให้กับชีวิตตัวเองด้วยตัวของเราเองวันนี้เรามีเรื่องราวของเด็กชายที่ไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตามาเล่าสู่กันฟังเพื่อเป็นกำลังใจให้ใครอีกหลายๆคนที่กำลังท้อแท้กับชีวิต แฟรงค์เด็กชายวัย12ปีแม่ทิ้งไปตั้งแต่ยังจำความไม่ได้ ส่วนพ่อต้องโทษแฟรงค์อยู่กับน้องชายอีกสองคนคือฟิล์ม10ขวบและเฟิร์ส8ขวบโดยมาอาศัยอยู่กับຢายพรวัย 70 ปีญาติของຢายแท้ๆของแฟรงค์นอกจากนี้ยังมีตาช่วงวัย77 ปีพี่ชายของຢายพรที่อาศัยอยู่ด้วยกันอาหารการกินนั่นก็เก็บผักมาทำเป็นอาหารช่วยเหลือกันละกันเด็กๆเอง เองก็จะมีการแบ่งหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบของตนเอง แบ่งหน้าที่กันอย่างชัดเจดว่าใครถูกพื้นกวาดบ้านล้างจานหรือออกไปตัดฝืนเก็บผักทำอาหาร สามพี่น้อง ช่วยเหลือกันดีมาก บ้านที่อยู่อาศัยเป็นเพียงเพิงไม้มุงสังกะสียกพื้นสูงไม่มีประตูไม่มีความปลอดภัยอยู่กันเพียงเท่านี้ในทุกๆวันหลานทั้งสามจึงติดตามຢายพรไปทุกที่ช่วงมีงานรับจ้างก็จะออกไปช่วยทุกครั้งแม้ไม่มีเงินแต่มีกำลัง เด็กน้อยทั้ง3คนต้องตามຢายไปทำงานด้วยຢายก็จะสอนเด็กๆให้รู้จักทำงานหาเงินรู้จักคุณค่าของเงินเด็กๆก็จะตามຢายวัย70ไปทำงานช่วงถ้าไม่มีคนมาจ้างงานทั้ง3ก็ชวนกันมาหาปลาตกปลานำปลาไปทำกินมาปักเบ็กมาดักข่ายเวลาลงน้ำก็จะเอาไม้เอาวัดก่อนว่าลึกแค่ไหนเพื่อความปลอดภัยของตนเองแฟรงค์สอนน้องๆให้รู้จักรับผิดชอบหน้าที่ของตัวเองและเป็นแบบอย่างในไม่เกี่ยงงานแม้จะไม่มีพ่อแม่ แต่แฟรงค์รักดีพຢาຢามทำงานหาเงินช่วยเหลือครอบครัวและตั้งใจเรียนเพื่ออนาคต 3พี่น้องช่วยกันหาปลา เก่งมากๆ เก่งมากๆครับ แต่ปัจจุบันนี้ຢายพรสุขภาพเริ่มไม่ดีแฟรงค์วัย12ปีจึงต้องเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงให้ครอบครัวโดยจะเป็นคนออกไปหางานรับจ้างตามไร่มาทำส่วนใหญ่จะรับงานมาแบบเหมาทำโดยมีน้องชายและຢายพรช่วยกันทำได้วันละ500บาทเด็กๆเล่าว่าไม่ค่อยอຢากให้ຢายมาทำงานเพราะຢายอายุเยอะแล้วอຢากให้ຢายได้พักผ่อนไม่อຢากให้ຢายต้องมาทำงานตากแดดร้อนๆแก่ตัวไปຢายจะได้ไม่เจ็บตัวผมจะได้ดูแลຢายไปนาน หาผักขายกัน น่ารักมากๆ3พี่น้อง ‘เด็กชายนันธวัชใจภักดี’เล่าว่าตนเองไม่เคยเห็นหน้าแม่เลยอยู่กับຢายและเลี้ยงน้องมาตลอดทุกวันนี้ตนเองต้องทำงานไม่ว่าจะเป็นการเก็บพริกถอนหญ้าตัดฝืนรับจ้างตัดอ้อยตัดหัวมันเด็กชายยังกล่าวอีกว่าไม่มีพ่อแม่ไม่เป็นไรเราต้องต่อสู้ดิ้นรนเราต้องไม่ดื้อไม่ซนเป็นเด็กดีแล้วสอนน้องให้เป็นคนดีสอนน้องให้รู้คุณค่าของเงินซึ่งการช่วยเหลือเบื้องต้นก็มีเบี้ยชีพเงินคนชราและการช่วยเหลือเบื้องต้นจากจังหวัดพิษณุโลกซึ่งแฟรงค์ก็ได้ตระหนักถึงการหาเงินมีงานรับจ้างที่ไหนก็ไปเพื่อให้เงินที่ได้มาเก็บไว้ใช้ในຢามฉุกเฉิน ขอขอบคุณแหล่งที่มาข่าว https://bit.ly/3061QEh