4 ร า ศี เตรียมรับ มีโช คลาภ ครอบครัวสบาย ร า ศี พฤษภ ด วงชะต าพุ่ งทะย านฟ้า เฮงๆ กลางปี ด ว งชะต าท่านจะได้ ลาภลอ ย อย่างไม่คาดฝัน ด วงโชคลาภจากตัวเลข จะให้โชคความฝันเกี่ยวกับ สิ่งของห า ย รถห า ย กระเป๋าตังค์ห า ย จะให้โชคใหญ่สังเกตุ ป้ายทะเบียนรถดีๆ ยิ่งรถที่หายเป็นสีแดง จะมีโอ กาสสูงมาก และไม่จำเป็นว่าสีรถต้องตรงกับสีรถ ที่เราใช้จริงๆ มีโอ กาสได้จับเงินล้าน มีเงินใช้หนี้ใช้สิน หมดภาระการเงิน มีเงินถอContinue Reading

4 วันเกิ ดนี้ด ว งเจ้าสัว มีเกณฑ์ได้จับเ งิ นล้านแบบไม่รู้ตัว คนวันจันทร์ ในวันจันทร์โช คชะต าของคุณ ในช่วงนี้อาจจะเจอกับบางสิ่งบางอย่ าง ที่ไม่ได้ดั่งใจ ทำให้คุณรู้สึกเป็นกังวล และเ บื่ อหน่ายกับสิ่งที่กำลังจะอยู่แต่ด้วยโช ค ชะต า ทำให้คุณต้องพบเจอ กับเ รื่ อ งราวดังก ล่ าว ชีวิตคุณจะค่อยดีขึ้นเอง ในช่วงนี้แม้ว่าบางสิ่งบางอย่ างเป็นช่วงเริ่มต้น เป็นช่วงหัวเ ลี้ ย วหัวต่อ คุณจะต้องคอยประคับประคอง ชีวิตของคุณและคนรอบข้างให้ดีด้วยนะคนที่เกิ ดในวันจันทร์ มีโอ กาสได้โช คลาภ เกี่ยวกับการเ สี่ ย งโชคเ สี่ ย ง ทContinue Reading

6 ราศีพาร ว ย มีเกณฑ์จะได้จับเ งิ นก้อนโต คนเกิ ดราศีพิจิก เป็นคนค่อนข้างอาภัพรักเลยล่ะราศีนี้มีเกณฑ์ได้รับการเปลี่ยนแปลงในเ รื่ อ งงานก่อนนี้ทำอะไรก็มักมีแต่ปัญหาติดขัดไปหมดแต่ว่าให้อดทนใจแข็งไปก่อนนะแล้วทุกอย่ างจะค่อยดีขึ้นเองการงานต้องดูให้ละเอียดการเ งิ นต้องบริหารดีแล้วจะทำให้มีกินมีใช้ไปตลอดหากมีคว ามเ ชื่ อในเ รื่ อ งของโชคชะตาตามราศีขอให้เ ช ฟด ว งนี้ไว้ขอจงพบเจอแต่สิ่งที่ดีสาธุบุญ คนเกิ ดราศีตุลย์ คนชาวตุลย์นั้นจะร ว ยได้ก็มาจากงานที่ตั้งใจทำมุ่งมั่นอย่ างเต็มที่กับงานจงตั้งใจอย่ างจริงจังนะความสำเร็จจะมาได้อย่ างน่าภาคภูมิใจในเ รื่ อ งความรักนั้นก็สมหวังคนที่เลิกราไปก็คือไม่ใช่เนื้อคู่เพราะหากเป็นคู่แท้กันแล้วจะไม่ได้จากกันไปไหนเลยหากด ว งคุณดีให้เก็บไว้แล้วจะได้ทรัพย์สมหวังมากมาย คนเกิ ดราศีกันย์ คุณเป็นคนที่ค่อนข้างจริงจังกับชีวิตน่าดูเลยโดยเฉพาะคนที่อยู่ในช่วงกำลังตั้งตัวจะมุ่งมั่นสูงมีโอกาสที่จะได้รับเ งิ นก้อนโตในช่วงครึ่งปีหลังด้วยคนที่ทำธุรกิจจะมีรายได้ดีทำอะไรก็สำเร็จส่วนเ รื่ อ งรักอาจจะต้องปล่อยวางก่อนหากด ว งคุณดีให้เก็บไว้แล้วจะได้ทรัพย์สมหวังสาธุบุญ คนเกิContinue Reading

6 ราศีต่อไปนี้กำลังโดดเด่น จะมีโชคลาภจากการเ สี่ ย ง ด ว ง ผู้ที่เกิ ดราศีมีน ด ว ง ของคุณในช่วงนี้อยู่ในช่วงที่ดีโดดเด่นด้านโชคลาภจากการเ สี่ ย งด ว ง มีเกณฑ์จะได้รับทรัพย์ก้อนโต พร้อมกันจะพบคนที่ ด ว ง เสริมกันกับคุณเป็นคนที่มีรูปร่ า งเล็ก ผิวสองสี อายุไม่ห่างกับคุณมากนักจะนำโชคมาให้คุณ ผู้ที่เกิ ดราศีมังกร ด ว ง ชะตาของคุณในช่วงนี้กำลังไปได้ดีมีเกณฑ์ได้รับมรดกก้อนโต หยิบจับทำอะไรก็ดี ในช่วงนี้ยังมี ด ว ง จากการเ สี่ ย งโชคมีเกณฑ์จะถูกรางวัลใหญ่ราศีเศรษฐีจับ ด ว ง ด้านการงานก็เรื่อย รContinue Reading

เกิ ด 5วันนี้  ป ล ด ห นี้ สินส บ ายทั้ งค ร อบครัว เกิດวันจันทร์ ช่วงนี้จะมีรายจ่ายเข้ามามาก งานเงิ uที่เคยมีคนรับป ากหรือสั ญญ าว่าจะให้จะเลื่อนออกไปอย่ างไม่มี กำหนด จะได้เงิ uมาต้องด้วยสิติ ปัญญ าน้ำพักน้ำแ ร งและโช ค ດว งของตนเองเท่านั้น จะไปหวังพึ่งน้ำบ่ อห น้าแ บ บแต่ก่อนคงไม่ได้แล้ว แต่บัดนี้เป็นต้นไป เกิດวันอังคาร ให้s ะวั งเ รื่ อ งการใช้จ่ ายเป็นสำคัญ มีเกณฑ์เสี ยเงิ uมากกว่าได้เงิ uContinue Reading

3 วันเกิ ดด ว งพ้นเคราะห์ ลำบากมานาน วั น จั น ท ร์ แม้ว่าในช่วง 10 ปี 20 ปีที่ผ่านมา ตัวคุณเองนั้นจะเจอ กับปัญห ามากมายก็ต าม ทำเยอะได้น้อ ย ทำมากไม่ได้อะไร คุณเป็นแ บ บนี้มานาน รู้สึกเหนื่ อ ยและท้ อ แ ท้ผิ ดหวังกับทุกสิ่งทุกอย่ าง อีกครั้งในช่วงที่ผ่านมานั้นยังเจอความรักที่แ ย่ อีกต่ างหาก แต่เชื่อเถอะว่าหลัง ผ่านพ้นในช่วงของกลางปีนี้เป็นต้นไป อีกไม่กี่วันก็พ้นกลางปีแล้ว โช คชะต าของคุณมีเกณฑ์ถูกสล ากรางวัลใหญ่ มีโอ กาสได้ปลดห นี้สิน จะมีความสุขความเจริญรุ่งเรืองมContinue Reading

 5 วั นเกิ ด นี้ จ ากเห น็ด เหนื่ อย มาแสนนานจะกลับมาร ว ย วันจันทร์ ช่วงนี้จะมีรายจ่ายเข้ามามาก จะได้เงินมาต้องด้วยสิติปัญญาน้ำพักน้ำแรง และโ ช ค ดว งของตนเองเท่านั้น หลังจากนี้เป็นต้นไป ชะต าชีวิตจะโดดเด่นในเ รื่ อ งของหน้าที่การงานและเงิ นทอง เพ ศตรงข้ามผิวขาว บุคลิกดี จะนำความโชคดีมาให้กับคุณ วันอังคาร มีเกณฑ์ที่จะทำให้คุณต้องหมุนเงินกะทันหัน มีค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดคิดไม่คาดฝันโผล่มาก้อนใหญ่ที่ต้องรีบเคลียรีบสะสาง แต่หลัง จากนี้ เป็นต้นไป ชายสูงวัยกว่า ผิวขาว สูงโปร่ง นำความสำเร็จเข้ามาให้คุณแถมท่านยังมีเกณฑ์ได้โชคลาภจากการเสี่ ย งโชค หากเจอคนขายล็ อ ต เ ต อContinue Reading

คนเกิ ด 5 ราศี พบแต่สิ่งดี ทำอะไรก็สำเร็จ เงินทองเข้าหา รา ศีมีน อะไรหลายอย่ างยังครึ้มอ ยู่ เพราะเป็นช่วงรอ ยต่อของคุณ แต่ไม่ต้องห่วงไปหลังผ่านพ้นนี้เป็นต้นไปคุณจะเป็นเหมือนคนใหม่ด วงใหม่ จะได้รับโชคแห่งการเริ่มต้นที่ดี มีเกณฑ์ใครจับขย ายและประสบความสำเร็จการงานมีเกณฑ์เจริญรุ่งเรือง จะประสบความสำเร็จในเร็ววันนี้ ใครที่กำลังลงทุนทำอะไรอ ยู่นั้น จะประสบความสำเร็จ มีเกณฑ์มีบ้านมีรถในเร็ววันนี้การเงินอ ยู่ ในสภาพคล่องดีมากขึ้นแล้ว มีโอ กาสได้รับเงินแบบเป็นกอบเป็นกำ ดาวการเงินกำลังโคจรเข้าอย่ างรวดเร็ว มีเงินหมุนเป็นจำนวนมากด ว งความรัก สำหรับคนที่มีคู่อ ยู่แล้วนั้น มีเกณฑ์ได้พบกับโชค มีเกณฑ์ถูกสลากก้อนโต สำหรับคนที่ยังโสด มีเกณฑ์ได้แต่งงานอย่ างสายฟ้าแลบ อ่า นแล้วดี ให้แ ช ร์เก็บไว้ให้ตรงดั่งคำทำนายสมหมายกับชีวิตท่าน รา ศีพฤษภ ด วงของคุณในช่วง มีพลังบุญสะสมดContinue Reading

บทส ว ดบูชา ท้าวเวสสุวรรณ เสริมโชคลาภ ถูกวิ ธี ป้องกันภั ย กราบขอบารมีองค์เสด็จปู่ท่านท้าวเวสสุวรรณผู้เป็น มหาราชที่ยิ่งใหญ่ ทางทิศเหนือเป็นผู้ดูแลและรั ก ษ ามนุษย์ในพระพุทธศาสนาขออัญเชิญเสด็จมารับการ กราบไหว้บูชาของพวกลูกเหล่านี้ เมื่อเสด็จปู่ท้าวเวส สุวรรณได้ทรงรับทราบแล้วโปรดประทานพรให้ลูกและครอบครัว ประสบแต่สรรพสิริมงคล อุดมโชคลาภ และขอให้เสด็จปู่ท้าวเวสสุวรรณ ได้โปรดอภิบาลให้ลูกและครอบครัวปราศจากภั ยทั้งหล า ยอันตรายทั้งปวงตลอ ดไปด้วยเทอญ หากมีความทุกข์เ รื่ อ งใดจะบนก็ให้กล่าวดังนี้ เนื่องจากตอนนี้ลูกมีทุกข์มี เคราะห์เ รื่ อ ง………ลูกจึงขอ กราบขอบารมีเสด็จปู่ ท่านท้าวเวสสุวรรณได้โปรดช่วยปัดเป่าทุกข์หรือเคราะห์ เ รื่ อ ง…… ลูกขอพึ่งบารมี พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ และท่านท้าวเวสสุวรรณ และบริวาร ขอให้เ รื่ อContinue Reading

7 เรื่องต่อไปนี้ แม้คุณจะไม่ชอบ แต่ยังไงก็จะเกิดขึ้น บางเรื่องคุณอาจจะเจอแล้ว หรือไม่ก็ต้องเจอไม่วันใดก็วันหนึ่งนี่แหละ…จะดีกว่าไหม ถ้าคุณได้รู้และเตรียมตัวให้พร้อมก่อนจะเจอ แถมยังช่วยให้เข้าใจสิ่งที่ผ่านมาแล้วได้ดียิ่งขึ้น… 1. เพื่อนจะเข้ามาและจากไปเสมอในชีวิตของคุณ… สังเกตสิคนที่เคยคุย เคยเที่ยวเล่นกันในช่วงเวลาหนึ่ง พอย้ายที่เรียน เปลี่ยนที่ทำงาน ต้องแยกกันไป ก็จะกลายเป็นเพื่อนเก่าที่ค่อยๆห่างไป ขณะเดียวกันเพื่อนใหม่ก็จะเข้ามาแทน มีน้อยที่จะยังติดต่อกันตลอด เช่นเดียวกับเพื่อนที่คุณสนิทในตอนนี้ ก็อาจจะหายไปในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า เราจึงไม่ควรยึดติดกับใคร เพราะต่างก็ต้องมีทางเดินของตัวเอง คอยเปิดใจรับมิตรภาพใหม่ๆดีกว่า เพราะมีผู้คนที่น่าสนใจอีกมากให้คุณได้รู้จักในทุกๆที่ 2. สิ่งต่างๆจะไม่เป็นอย่างที่คุณอยากให้เป็นเสมอ… คุณมักไม่ได้ในสิ่งที่ต้องการ แต่ดันได้ในสิ่งที่ไม่ต้องการใช่ไหม? ไม่มีประโยชน์เลยที่จะเครียดหรือทุกข์ในเมื่อไม่สามารถเปลี่ยนสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วได้ แต่วิธีที่จะตอบสนองต่อสิ่งนั้นๆ คุณเปลี่ยนได้นะอย่าลืมว่า ไม่มีอะไรเป็นไปอย่างที่คิด 3. หลายคนรักคุณแต่ส่วนมากจะไม่… ไม่ว่าคุณจะมีชื่อเสียง ชอบทำการกุศล หรือเป็นแค่คนธรรมดา ก็จะมีคนรักคุณแน่ๆ แต่ยังไงก็ต้องมีคนที่ไม่ชอบคุณด้วยเช่นกัน เหตุผลน่ะเยอะแยะ ไม่ว่าจะอิจฉาหรือเพียงเพราะคุณไม่เหมือนเขา ถ้าพวกเขาจะเอาแต่พูดเรื่องคุณ นั่นก็เป็นปัญหาของพวกเขานะ ไม่ต้องใส่ใจจำไว้ว่าคุณดีในแบบของคุณและนับถือตัวเองได้ โดยไม่จำเป็นต้องให้ทุกคนชอบคุณ 4. ไม่มีใครสามารถเปลี่ยนชีวิตของคุณได้นอกจากตัวคุณเอง… คนอื่นช่วยเหลือคุณก็ได้แค่ระดับหนึ่ง ชีวิตใครก็ต้องคนนั้นแหละที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง จงเรียนรู้ที่จะยืนด้วยสองเท้าของตัวเองโดยไม่ต้องใช้คนอื่นๆContinue Reading