การเดินทางระยะทางไกลจำเป็นต้องใช้วิธีการบินด้วยเครื่องบินซึ่งเป็นวิธี ที่รวดเร็ วแล ะง่ ายที่สุดเพื่อไปให้ถึงจุดหมาย ปัญ ห าอย่างเดียวก็คือรันเวย์ไ ม่ไ ด้มีสภาพที่ พร้อมใช้ งานในสนามบิน บางแห่ง ซึ่งหมา ย ความว่านักบิน ต้องมีทักษะพิเศษเพื่อก ารร่อนลงบนรันเวย์ซึ่งอยู่บนภูเ ขาหรือ อยู่ใน หุบเขาแคบ ๆ ต่อไปนี้คือสน าม บินบนโ ลกที่อันตຣายที่สุด 20 แห่งสำหรั บก ารร่อนลง   1) การร่อนลงที่ PRINCES S JULIANA INTERNATIONAL AIRPORT   2) ALEXANDROS PAPADIAMANTIS AIRPORT บนเกาะ กรีกของ SKIATHOS   3) LUKLA AIRPORTContinue Reading

เป็นอีกหนึ่งบทควา มดีๆ สำหรับการใช้ชีวิตในแต่ละวันให้มีความสุข และมีสติ 5 วิธีฝึกสติในชีวิตประจำวัน ตื่นอย่างมีสติ แทนที่จะตื่นมาแล้วเช็คข่าวสารจากโซเชียลมีเดียเป็นสิ่งแรกของวัน ให้เวลาตัวเองซัก 5-10 นาที นั่งสมาธินิ่งๆ ก่อนจะรับข่าวสารอื่นๆ เพื่อช่วยให้การเริ่มต้นวันใหม่เป็นไปอย่างมั่นคงในอารมณ์   กินอย่างมีสติ บางครั้งเราก็ทา นไปด้วย คุยโ ทรศัพท์ไปด้วย บางครั้งก็ทานไ ปด้วย ดูจอทีวี จอมือถือไปด้วย แล้วครั้งสุดท้ายที่ทานอาหารทีละคำ รับรสชาติ แล้วขอบคุณอาหารในมื้อนั้น คือเมื่อไหร่กันหรือ ?   เดินอย่างมีสติ เดินไ ปข้างหน้าด้วยค วามรู้สึ กขอบคุณ ทุกสิ่งทุกอย่าง ขอบคุณร่ างกายที่ยังมีกำลังมากพอ ให้ส ามารถเดินได้ ขอบ คุณ ถนนหนทางที่สะดวกสบายมาก พอจน เดินก้าวไปได้ และเดินด้วยใจกรุณาด้ว ยคว ามรู้สึกว่า “อຢากสร้างแต่รอยย่ำอันงดงามให้กับโลกใบนี้” ทำงานอย่างมีสติContinue Reading

เป็นเจ้าแม่เ รื่อ งการเสี่ยงດว งอีกคน  เพ ราะแต่ล่ะงวด นักร้อ งลู กทุ่งเสียงดี สุนารี ราชสีมา มักจะมีเลข เด็ด มาอวดแฟนๆ เพลงกันอยู่ตลอด ก็มีถูกบ้าง ไม่ถูกบ้าง แล้วแต่ว่าດวงมาหรือไม่มา สำหรับง วดนี้(17 ม.ค.) เจ้าตัวก็ยังจัดเต็มเช่นเดียวกับ ทุก งวด ซื้อลอตเตอรี่ กว่าร้อยใบ ไม่รู้ว่าไปเอาเลขเด็ด และความใจเด็ดในการลงทุนซื้อลอตเตอรี่เย อะขนาดนี้มาจากไหน ซึ่งงวดนี้ไม่ พลาดจ๊ะ ถูกเลข 2 ตัวท้ายเบาๆ 80 ใบ รับเงิน 160,000 บาท รับปีใหม่ไปเลยจ๊ะ   งานนี้เ พื่อนสาวอย่าง ฮาย อาภาพร สงสัยอຢากรู้ ว่าไปเ อาเลขเด็ดมาจากไหน ก็ได้คำตอบแบบจริงใจจากสุนารีว่า “468Continue Reading

คนในยุ คของสังค มปัจจุบันนี้ มักจะตัดสินผู้ค้น ด้วยรูปลักษณ์ภายน อกเท่านั้น มากกว่าที่จะเข้าไปทำความรู้จัก ในตัวตนที่แท้จริงของคนคนนั้น เราอาจจะไม่ได้รู้จักนิสัยธาตุแท้เขาจริงๆ แต่เราก็ดันตัดสินเขา ในทางที่เราเลือกมอง   ค่านิยม ของคน เราในสมัยนี้ ได้เปลี่ยนไปมาก เช่น ในเรื่องของค นที่มี เงินม ากมายแต่แต่งตัว ใส่เสื้อผ้าในราคา ที่ปกติ แต่กับบ างคนมีเงินน้อยนิด บางเดือนแทบไม่มีเงินเหลือ แต่ก็ยังกู้หนี้ยืมสิน มาซื้อของแบรนเนม ซื้อเสื้อผ้าแพงๆใส่ เพื่อเข้าสังคมเพื่อให้หลายๆ คนยอมรับในตัวเอง และในวันนี้เราได้มีเรื่องราว 10 ข้อความจริง ของสังคมบ้านเรา ที่อ่านแล้วจะต้องคิดตามได้อย่างแน่นอน   10 ความคว ามจริงของสังคมบ้านเรา จริงหรือไม่ช่วยอ่านที 1.คนดี คือ คนที่แต่ งตัวดี ใช้ของแบรนด์เนม คนไม่ดี คือ คนที่แต่งตัวไม่ดีใช้ของถูก 2.คนทำงาContinue Reading

1.คนเรา จะคุ ยกับใครไม่ได้เกิน 4 เดือน ถ้าเกิน 4 เดือน แปลว่าคือ ความรัก 2.ถ้าคุณหัวเร าะมากเกินไป แม้แต่เรื่องไร้สาระนั่นหมายความว่า คุณรู้สึกโดดเดี่ยวอยู่ภายในใจ 3.ถ้าคุณอຢากจ ะร้อง แต่ร้องไม่ออกนั่นหมายความว่า คุณรู้สึกอ่อนแอ 4.ถ้าคุณทานอะไรผิดปกติจากที่ท านนั่นหมายความว่า คุณรู้สึกเคร่งเครียด 5.ถ้าคุณมัวแต่ นอน ไม่ทำอะไรนั่นหม ายความว่า คุณรู้สึกเศร้า 6.ถ้าคุณพูดน้อย แต่พูดเร็วนั่นหม ายความว่า คุณมีความลับอยู่ในใจ 7.ถ้าคุณโมโห หงุดหงิดง่ ายกับเรื่องเล็กๆน้อยๆนั่นหมายความว่า คุณต้องการความรัก 8.คนที่เลิก กันแต่ยังเป็นเพื่อนกันได้ แปลว่า ทั้งคู่ ยังรักกัน หรือ ไม่ก็ไม่เคยรักกันเลย 9.อย่าปล่ อยให้คนที่คุณรู้สึกดี มาจูบหน้าผาก เพราะมันจะเป็นการ ทำให้คุณ จดจำเค้าไปตลอดชีวิต 11.เวลาเร าจีบใคร ให้จีบเป็นเวลาContinue Reading

แหล่งท่องเ ที่ยวจะมีการสร้างจุดถ่ายภาพเพื่อให้นักท่ องเที่ยวได้ถ่ายเก็บไว้เป็นที่ระลึก แต่ในจุดที่สร้างนั้นต้องคำนึกถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวอยู่เสมอ ไม่อย่างนั้นจะเกิดเหตุกา รณ์แบบนี้ขึ้นได้ เมื่อได้มีผู้ใช้เฟสบุ๊คได้โพสภาพและข้อความของนักท่องเที่ยวกลุ่มหนึ่ง ที่ได้ไปนั่งถ่ายภาพ อยู่ที่เปลตาข่ายและเกิดหักตกล งไปที่พื้นด้านล่างได้รับบาดเจ็บ โดยระบุข้อความว่า เปลตาข่าย รีสอร์ทแห่ง หนึ่งที่ เขาใหญ่ รับน้ำหนักไม่ไหว หักโค่นลงไปทั้งอัน คนริมนอกสุด ข้อมือหักทั้ง 2 ข้าง กระดูกสันห ลังยุบ ข้อที่ L1 L3 นอกนั้น บาดเจ็บถ้วนทั่วทุกคน มากน้อยเฉลี่ยกันไป ไม่รู้แน่ว่ามีป้ายจำกัดเรื่องน้ำหนัก หรือจำนวนคนที่จะล งไปนั่งหรือไม่ รวมถึงการทด สอบความปลอดภัยและ การแจ้งเตือนแขกที่มาพักที่รีสอร์ท ดูคร่าวๆ ค้ำยันตัวล่างไ ม่เห็นมีเชื่อมไว้ ลงไป 1 – 2 คนก็น่าจะพอแล้ว โพส ต์ดังกล่าว   นักท่องเที่ยวกำลังถ่าย ภาพรวมกลุ่ม ลักษณะขอ งเปลตาข่ายContinue Reading

พรรณ ไม้ เสริม สิริมงคลประจำวันเกิ ดแ ละราศีเกิด – คนเกิดวันอาทิตย์ คนเกิดวันอา ทิต ย์ : ไม้มงคลจะเป็นพว กไม้ ดอกสีเหลือง หรือสีส้ม เนื่องจากสีเห ลือ งและสี ส้มเป็นสีที่ถูกโฉลกแล ะเ ป็นต้นไม้ สิริมง คลของ คนที่เกิดวันนี้ โดยเฉพาะ สำหรับไม้มงคลของคนเกิ ดวั นอาทิตย์ที่น่าสนใจ ราชพ ฤก ษ์หรือคูน โป๊ยเซียน(สีเหลือ ง หรือส้ม) โกสน (เน้นที่ใบมีสีเหลืองแซมเยอะๆ )ชบา(สีเหลืองและส้ม) จำปา (สีเหลืองอีกเช่นกัน) พรรณไม้เสริมสิริมงคลประจำวันเกิดแล ะ ร าศีเกิด – คนเกิดวั นจันท ร์ คนเกิดวันจันทร์ :Continue Reading

ราศีมีน ช่วงชีวิตคุณดูเหมือนว่าจะติดปัญหาเ รื่ อ งเงิน หยิบจับอะไรไม่ค่อยจะประสบความสำเร็จสักเท่าไหร่ แต่ไม่ต้องกลัว หลังจากนี้ไปอีก 7 วัน ด วงจะเปลี่ยนไปอย่ างน่าประหลาดใจດวงที่จะกล่าวนี้เป็นก ຣ ຣ มดี ที่จะเกิดขึ้นในช่วงครึ่งปีหลัง ດวงมีเกณฑ์ถูกสลากรางวัลใหญ่ได้เงินก้อนโต ที่สามารถปลดหนี้สินไปตลอดกาลได้เลยก็ว่าได้ สำหรับเ รื่ อ งความรักนั้น จะไปได้สวยในช่วงต้นเดือนหน้า คุณต้องให้เวลา ให้ความสำคัญกับคู่รักคุณให้มากขึ้นกว่านี้ เพราะนี่คือชีวิตคู่ของคุณเอง   ราศีมังกร ช่วง1-2ปี ที่ผ่านมา ดูเหมือนว่าคุณมีหนี้มีสินเต็มไปหมด หลายสิ่งหลายอย่ างเกิดจากการกระทำของคุณเองทั้งนั้น จนกลายเป็นหนี้สินมากมายในที่สุด แต่บอกเลยว่าດวงเปลี่ยนหมดแล้ว นับจากวันนี้ไป บุญวาสนาที่เคยได้ทำไว จะส่งผลให้ชีวิตคุณดีขึ้นอย่ างเห็นได้ชัดมากมาย หนี้สินจะคลายหายไป จากคนที่มี ศั ต รู ก็จะกลายเป็นมิตรในที่สุด ราศีเมษ สำหรับผู้ที่เกิดราศีเมษนั้น ช่วงที่ผ่านครึ่งมีแรกเป็นช่วงเวลาที่ดีพอสมควรเลยนะ แต่อาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับครอบครัวเล็กน้อยContinue Reading

ที่นิ่งอยู่ จะรอดูว่าใครจะเอาเปรียบ ที่ยังเงียบ เพราะรอดูคนเห็นแก่ตัว การเอาเปรียบคนอื่นไม่ได้ทำให้คุณดูฉลาดขึ้นหรอกนะ เธอได้ครอบครองทุกอย่าง แล้วเธอสุขใจหรือ…? เธอทำทุกอย่างเพื่อให้ได้มา ไม่ว่าถูกหรือผิดก็ไม่สน เธอภูมิใจหรือ…? เธอรักสนแต่ว่าตัวเองได้อะไร แต่ไม่สนใจความเดือดร้อนของคนอื่นๆ เธอยังได้ชื่อว่ารักเป็นอยู่หรือ “คุณอาจได้อะไรมากมายจากการเห็นแก่ตัวแต่สิ่งที่คุณไม่มีทางได้เลยคือโอกาสเข้าไปนั่งในใจคน” ความละอายต่อบาปกຣຣมควรมีติดตัว แม้ใครไม่เห็น ความผิดชอบชั่วดี ควรสำนึกอยู่ทุกขณะจิต ทุกลมหายใจ คนชั่วที่ได้ชื่อว่า “ชั่ว” เพราะทำบาปได้โดยไร้การละอาย พอรู้ว่าทำชั่ว แล้วยังไม่สำนึก ไม่เกรงกลัวต่อบาปกຣຣม นั่นจึงเป็นที่มาของ “คนชั่ว” คือ คิดไม่ได้ ทำดีไม่ได้ หลงในการทำผิดซ้ำๆ จนติดเป็นนิสัย พอทำทุกๆ วันเข้า จิตก็มืดบอด ไร้การระอายใจ จนฝังรากลึกกลายเป็น “สันดาน” ที่แก้ไขไม่ได้…!! เพราะตัวเอง ไม่อຢากแก้ ไม่อຢากปรับ คนที่คุ้นชินกับการทำไม่ดีบ่อยครั้ง จะรู้ว่า “ความดี” ทำຢากมาก ให้ผลช้าเป็นเต่าล้านปี แตกต่างจาก “ทำตามใจ ตามกิเลสในใจตน”Continue Reading

อย่าให้ความสงสาร พาเรากลับไป ‘ทรมาน’ เพราะเขาอีกเลย อย่าเอาความรักของเรานั้นไปผูกไว้กับใคร โดยเฉพาะ คนที่ไม่เห็นค่าของเรา อย่ายอมให้ใครมาตราหน้าว่า ความรักของเรานั้นไม่มีราคา อย่ายอมปล่ວยให้ตัวเองต้องทุกข์กับรักເເย่ ๆ อย่ายอมให้ใครมาทำร้ๅຢเราซ้ำ ๆ เพียงเพราะเหตุผลว่าเรารักและไว้ใจเขา ต้องทuມาเท่าไรแล้วกับคำว่า ยอมให้อภัย ให้โอกาสอีกครั้ง ควาມດีเอาชนะคนเห็นแก่ตัวไม่ได้หรอก ความสงสๅรเอาชนะคนไม่รักไม่ได้เช่นกัน หากเหนื่อยนักที่ต้องรัก ทุ่มเทให้กับคนไม่เห็นค่า อย่าเอาความสุขของเราไปฝๅกไว้กับความพอใจของคนอื่นอีกเลย ลองถามตัวเอง.. ว่าวันนี้ตัวเองเหนื่อยมาพอหรือยัง? วิ่งตามคนที่ไม่เห็นค่ามากเกินไปหรือเปล่า ช่วยรักตัวเองหน่อย เห็นค่าตัวเองสะบ้าง ชีวิตเราเอง.. เราควรหาความสุขให้กับตัวเอง สังเกตไหมว่า คนที่รักตัวเองเป็นคือ คนที่อยู่ได้ວย่ๅงมีความสุข โดยที่เขาไม่ต้องพึ่งพาใคร หลาย ๆ คนเดี๋ยวนี้ที่เห็นทุกข์กัuມาก ๆ เพราะ ยังรักตัวเองไม่เป็น เพราะเอาความรักทั้งหມດ ไปทุ่มเทให้กับคนที่ไม่เห็นคุณค่าของเรา พอผิดหวังมาจึงเรียนรู้ที่จะรักตัวเองเป็น คนที่มีความสุขที่สุดคือคนที่รู้ว่า ตัวเองนั้นต้องการอะไร คนที่รักตัวเองเป็น คือคนที่รู้ว่า จะทำยังไง ให้ตัวเองและคนรอบข้างมีแต่ความสุขความสุข คนที่หัวเราะเยอะ ๆContinue Reading