ใครชอบโกหกบ่อยๆ ไม่ดีนะ ทำให้ส ม อ ง เสื่อมเร็ว

ขอแนะนำบทความที่น่าอ่าน ได้วิจัยเกี่ยวกับระบบสมองของมนุษย์ ซึ่งได้พบสิ่งที่เรียกว่าสุดตกใจ เมื่อพบว่า การที่เรานั้นพูดโกหกบ่อยๆ อาจทำให้สมองเสื่อมได้

เนื่องจากว่าการที่เราทำการโกหก 1 ครั้งนั้น โดยธรรมชาติแล้ว สมองจะเริ่มจินตนาการคำโกหก ถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นใหม่ โดยสมองจะประมวลผลข้อมุลใหม่ที่เกิดขึ้น ต่างจากสิ่งที่ได้รับรู้ เพื่อทำการเขียนข้อมูลใหม่ๆ

ซึ่งในบางครั้ง ข้อมูลใหม่ที่ไม่ถูกต้อง จะถูก ทั  บที่แทน ข้อมูลที่รับทราบมาตามจริงก่อนหน้าที่เราจะโกหก และข้อมูลจริง กับ้อมูลที่สร้ างขึ้นใหม่ จะทำให้เกิดข้อมูลที่ผิดพลาดในระยะຢาว เป็นต้นเหตุทำให้การเชื่อมโยงข้อมูลที่จัดเก็บในสมองเกิดการรวนเร

ซึ่งคนที่ทำการดกหกบ่อยๆ ก็จะเกิด ความจำคลาดเคลื่อน จนบางทีอาจจะจำไม่ได้ว่า ความเป็นจริง กับ สิ่งที่โกหกคนอื่น คืออะไร เพราะสมองเริ่มสั่งการ จนเกิดภาพในจินตนาการ ทำให้เรื่องที่เราโกหกขึ้นมาก็หลอ ก ส มองของเราไปด้วยเช่นกัน

สรุปง่ายๆก็คือ เวล าที่เราเริ่มพูดโกหกนั้น จะสร้างภาพ ใ นจินตนาการ และจึงได้ทำการพูดออกไป ทำให้ภาพความจริงกับภาพความคิดปะปนกัน ก่อให้เกิดอาการสับสน จนบางครั้งคนที่พูดโกหก ก็ไม่อาจจะทราบได้ว่า สิ่งที่พูดกับความเป็นจริง คืออะไรนั่นเอง

และคนที่พูดแต่ความจริง ก้จะทำให้สมองเสื่อ ม ในเรื่องต่างๆน้อยลงกว่าคนที่โกหกบ่อยๆ เพราะ คนที่พูดแต่ความจริงจะเห็นภาพความจริงเพียงภ าพเดียว ความจำจึงชัดเจน และ แม่นยำ นั่นเอง