ความสุขที่แท้จริงเกิดจากการใช้ชีวิตที่เรียบง่าย

ใช่ว่าใครๆจะมีชีวิตที่เรียบง่ายได้ ชีวิตที่เรียบง่ายไม่ได้เกี่ยวข้องกับความรວยหรือຢากจนไม่ได้เกี่ยวกับการศึกษาหน้าตาทางสังคม ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเพศหรืออายุแต่เกี่ยวข้องโดยตรงกับวุฒิปัญญาของบุคคล เพราะชีวิตที่เรียบง่ายคือชีวิตที่ผ่านการตกผลึกมาแล้วเป็นอย่างดีว่าอะไรคือสิ่งจำเป็นอะไรคือสิ่งไม่จำเป็นอะไรคือความสุขที่แท้จริงของชีวิต อะไรคือความสุขจอมปลอมที่แฝงความทุกข์ตามมา

“ถ้าปัญญามากพอแล้วก็จะมีชีวิตที่เรียบง่ายได้ทันที แม้ปัญญายังมีไม่พอต่อให้ต้องการชีวิตที่เรียบง่ายสักแค่ไหนก็ไม่อาจพบกับความเรียบง่ายได้เลย”วันนี้เรามีบทความดีดีเสริมกำลังใจให้แก่กันและกันมาฝากค่ะ

ปีแล้วปีเล่าคุณปลงได้กี่มากน้อย วันแล้ววันเล่าคุณปล่อยวางได้กี่มากน้อย แผนซับแผนซ้อนคุณได้เปรียบมากี่มากน้อย คิดยุบคิดยิบคุณเสียเพื่อนไปกี่มากน้อย อຢากได้แต่อดได้คุณกลุ้มใจไปกี่มากน้อย คิดเล็กคิดน้อยคุณว้าวุ่นขึ้นอีกกี่มากน้อย โลภมากใจแคบคุณก่อกຣຣมไว้อีกกี่มากน้อย ชีวิตที่ยังคงอยู่คุณเสพสุขไปได้กี่มากน้อย

ถ้าชีวิตจะม้วยมอดไปแล้ว คุณคิดว่าจะนำพาอะไรติดตัวไปได้กี่มากน้อย ความกลัดกลุ้มเกิดจากความอคติของตัวเราเองต่อตัวเราเอง ยิ่งเพิ่มความอຢากยิ่งอ่อนแอ ยิ่งให้ความสำคัญตัวเองสูงยิ่งเจ็บปวด ยิ่งอຢากได้ยิ่งมีสิทธิ์อด ความบาดเจ็บมักเกิดจากความอຢาก ความอຢากยิ่งน้อยก็ยิ่งไร้ความกังวลไร้ศัตรู

เขาจึงบอกกันว่าไร้ความอຢากคือความแข็งแกร่ง ฝันอย่าฝันลึกเกินลึกเกินตื่นຢากคำพูดอย่าคุยอวดเกิน อวดเกินเป็นจริงຢากการวางตัวอย่าสูงจนเกินจริง สูงไปคล้อยตามຢาก เรื่องทุกเรื่องอย่าไล่จนสุดซอยสุดเกินถอยลำบาก ความรักอย่าถลำลึกเกินลึกเกินถอนตัวຢาก ผลประโยชน์อย่างมุ่งมากเกินมากเกินหลงทางง่าย

อย่าเสแสร้งมากไปมากเกินไร้คนจริงใจด้วย อายุขัยที่มากขึ้นต้องเข้าใจอะไรมากขึ้นด้วย แต่จิตใจต้องไม่สับสนวุ่นวายมากขึ้น หลังผ่านอุปสรรคหลังผ่านความทุกข์ຢากนานับประการ จะรู้สึกว่าความสงบเป็นเรื่องที่ดีที่สุดยิ่งเรียบง่ายยิ่งมีความสุขมาก

การมีชีวิตเรียบง่ายต้องมีความเข้าใจว่าชีวิตเรียบง่ายพอเพียงนั้นไม่สร้างปัญหาและมีความสงบสุขและยึดมั่นแนวทางนี้อย่างเด็ดเดี่ยว โดยไม่สนใจใครโดยเฉพาะความคาดหวังของคนในครอบครัว คนใกล้ตัว การเริ่มวางแผน และค่อยๆทำตามแผนเป็นระยะๆย่อมจะสร้างแรงกดดันน้อยกว่ากว่าคนรอบข้างจะรู้ตัว ก็เริ่มจะยอมรับแล้วเห็นดีด้วยหรือเปลี่ยนอะไรไม่ได้แล้วก็ต้องจำใจยอม

ขอขอบคุณแหล่งที่มา
https://bit.ly/3c5cnFh