คาถาเรียกทรัพย์ ท่องก่อนซื้อ ห ว ย พ ร ะคาถาจาก พ ร ะ อินทร์

บอกเลยว่าถ้าใครได้อ่านนั้น ต้องเป็นเรื่องดีๆอย่างแน่นอนคร้า และก็เชื่อว่าหลายๆคนนั้นต้องมีความนิยมในการหาโชคลาภ พึ่งດวง ทั้งนี้การที่เราจะสำเร็จได้นั้นก็ต้องมีสิ่งมงคลเข้ามาช่วยเหลือ หรือที่เรียกว่าการเสริมหนุนในດวงของเรานั้นเอง

สำหรับเรื่องราวนี้ ได้กล่าวไว้ว่า ได้มีแม่ชีบุญเรือน โตงบุญเติม อุบาสิกา ซึ่งแม่ชีรายดังกล่าวนี้นั้นเป็นผู้สร้าง พระพุทโธน้อย วัตถุมงคลอันลือลั่นมีอำนาจจิตและชื่อเสียงในด้านอิทธิฤทธิ์ ทั้งนี้นั้นยังช่วยเหลือผู้คนอย่างเต็มเปี่ยมด้วย

และในของที่แม่ชีบุญเรือน โตงบุญเติม ฝากไว้ให้แผ่นดินไทยเป็นชิ้นสุดท้ายนั้นพระค าถาที่ท่านได้มอบให้ไว้ อีกพระคาถา ซึ่ง คาถาดังกล่าว บางตำราเล่าว่าแม่ชีได้มาจากพระอินทร์ บางตำราก็ว่าได้มาจากพระสิวลี พระค าถานี้คุณแม่บุญเรือนได้จาก การนั่งสมาธิจิตเมื่อวันศุกร์ที่ ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๐

จากตำราได้เขียนบอกไว้ว่าเป็นค าถาที่ท้าวสักกเทวราชหรือพระอินทร์นำมาถวายแด่คุณแม่บุญเรือนท่านให้สวດตามกำลังวันเพื่อบูชาพระ สิวลีมหาเถระหรือพระฉิมพลี จะเป็นมหาลาภ มหาโชค มหาโภคทรัพย์ และเจริญ ด้วยจตุรพิศพรชัย คือ อายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณธนสารสมบัติประสพสิ่งอันพึงปรารถณาทุกประการนั่นแล

สำหรับพระคาถาฉิมพลี หรือ คาถาพระสีวลี โดยการ “ตั้งนะโมฯ ๓ จบ” แล้วว่า… นะชาลีติฉิมพาลี จะ มหาเถโร สุวรรณะมามา โภชนะมามา วัตถุวัตถามามา พลาพลังมามา โภคะมามา มหาลาโภมามา สัพเพชะนา พหูชะนา ภวันตุเม

ขออำนาจของพระรัตนตรัยจงเป็นที่พึ่ง ขออัญเชิญบารมีอันสูงยิ่งของคุณแม่บุญเรือน โตงบุญเติม จง สถิตสถาพรอยู่กับท่านทั้งหลาย แม้ประสงค์สิ่งใดจงสมประสงค์ทุกประการ และถึงพร้อมด้วยธรรมสี่ประการคือ อายุ วรรณะ สุขะ พละ ทุกท่าน เทอญ ฯ

ต่อมายังมีการเล่าต่อด้วยว่า ในการบำเพ็ญเพียร หัดวิปัสสนากัมมัฏฐาน ทำใจให้สงบระงับ ฝึกใจให้แข็งแกร่งแก่กล้า มองเห็นธรรมอันวิเศษของ สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และยังส่งผลให้เป็นที่ทราบในหมู่ผู้ร่วมวิปัสสนาด้วยกัน คือสำเร็จใน จตุตถฌาน หรือ ฌาน 4

ฌานทั้ง 4 นี่แหละที่เชื่อกันว่า แม่ชีบุญเรือน โตงบุญเติม ได้บำเพ็ญเพียรฝึกปฏิบัติจนประสบความสำเร็จ และด้วยเหตุที่ปรากฏต่อมาว่า แม่ชีบุญเรือน มีความเชี่ยวชาญในวิปัสสนากัมมัฏฐาน

สุดท้ายนี้ แม่ชีบุญเรือน โตงบุญเติม ยังกล่าวถึงคติธรรมไว้ด้วยว่า คนที่จะไปหาท่าน จงไปหาด้วยการเป็นผู้รับ ส่วนท่านเป็นผู้ให้ เป็นผู้เสียสละ เป็นผู้บริการ สาธุ สาธุ สาธุ

ขอขอบคุณข้อมูลข่าวจาก
https://bit.ly/2CJG52i